Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  
  
  
  
Akademik Takvim    ORPHEUS    PRENS    Başvuru ve Kayıt Metni    AKTS Bilgi Paketi

Duyurular

Enstitümüze yapılacak olan yüksek lisans veya doktora tez önerisi başvurularında gerekli olan Sağlık Bilimleri Araştırma Etik Kurulu tarafından verilen belge yerine sorumlu araştırmacının, EBYS üzerinden ilgili etik kurula yaptığı barkotlu başvuru belgesinin çıktısının sunulması yeterli olacaktır.
19.09.2023 14:00
09.08.2019 14:00