2-3 Temmuz 2024’te "Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5. Danışman Eğitimi Çalıştayı" düzenlenmiştir.
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Afet ve salgınlarda, tez aşamasındaki öğrencilere ek süre tanınması hakkında

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi gazetede “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Buna göre, yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilecek, verilen ek süreler, azami süreden sayılmayacaktır.

2020-2021 Güz döneminden itibaren değerlendirilmek üzere; talepleri olan öğrencilerimizin danışmanları ile görüşerek Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir.