Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
TSS Bilgisi İlanları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları Bilgileri

(Tablo ters kronolojik olarak sıralanmıştır.)

 

 

Ocak 2024
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Ayşe Figen TÜRKÇAPAN Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Kadın doğum Hekimlerinin Prenatal Tarama ve Süreç Yönetiminde Tutum ve Davranışlarının Tıp Etiği Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Toplantı Odası 19.01.2024 14:30
Hakan Volkan ACAR Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Orta Asya Türk Tıbbı Bağlamında Humoral Patoloji Teorisinin Farklı Dönemler, Kültürler ve Bölgeler İçindeki Değişiminin İncelenmesi Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Toplantı Odası / Teams Katılımlı 19.01.2024 10:30
Tarık Eren YILMAZ Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Afet Yönetiminde Sağlık Hizmetlerinde Etik-Ulusal Medikal kurtarma Ekibi (UMKE) Ankara Örneği Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Toplantı Odası 17.01.2024 10:30
Özgür Doğuş Erol DUYAR Kök Hücre Doktora Güncel Moleküler Teknikler ve Teknolojiler Kullanılarak RAB27A-/- Gen Tedavi Alternatiflerinin Optimizasyonu ve Risk Değerlendirilmesi Doç. Dr. Fatima AERTS KAYA H.Ü. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi 09.01.2024 10:00
Özlem BOZDEMİR  Kök Hücre Tezli Yüksek Lisans

Oksidatif Stres Altında Mezenkimal Kök Hücrelerde Src-YAP Aktivitesi ve Apoptoz ile İlişkisi

Prof. Dr. Naciye Dilara ZEYBEK H.Ü. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi 04.01.2024 14:30

 

 

Ekim 2023
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Sena BABADAĞ  Kök Hücre Tezli Yüksek Lisans

Mikrorna-21 Baskılanmış Meme Kanseri Kök Hücrelerinin İnsan Kemik İliğinden İzole EdilenTelositler ve Telosit Kaynaklı Mitokondriler ile Ko-Kültürü

Doç. Dr. Betül ÇELEBİ SALTIK H.Ü. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi 18.10.2023 10:30

 

Haziran 2023
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Ayşenur GÖK Kök Hücre Doktora

Apc Mutant Fare Modelinde Azaltılmış Bdnf Ekspresyonunun İntestinal Tümör GelişimiÜzerine Etkilerinin Araştırılması

Prof. Dr. H. Aytekin AKYOL H.Ü. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi 21.06.2023 11:00
Alper AYKANAT İleri Yenidoğan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Prematüre Bebeklerde Prenatal Doppler Ultrasonografi Bulguları ile Postnatal Serebral Near-Infrared Spektroskopi (NIRS) Ölçümlerinin Uyumluluğunun Araştırılması Doç. Dr. H. Tolga ÇELİK Hacettepe Ün. T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Toplantı Odası 13.06.2023 10:00
Dilan İNAN İmmünoloji Tezli Yüksek Lisans

Serebral Palsili Çocuklarda Plazma Fitalat ve Bisfenol A Düzeylerinin Araştırılması

Prof. Dr. Deniz N. ÇAĞDAŞ AYVAZ Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı 05.06.2023 10:00
Pınar Özge AVAR AYDIN İmmünoloji Tezli Yüksek Lisans Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Otoenflamasyonun İncelenmesi Prof. Dr. Deniz N. ÇAĞDAŞ AYVAZ Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı 05.06.2023 11:00

 

 

Nisan 2023
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Çağlar COŞARDERELİOĞLU SEÇER Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans

Alzheimer Hastalığı’nın beyin anjiyotensin reseptörleri ile ilişkisi ve anjiyotensin reseptör blokörlerinin bu ilişkiye etkisi

Prof. Dr. Pervin DİNÇER Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı 17.04.2023 14:00

 

 

Şubat 2023
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Hatice TOPRAK DOĞRAMACI Tümör Biyolojisi Ve İmmünolojisi Tezli Yüksek Lisans

Meme Kanserinde, IL-1β ile Tetiklenen Epitelyal Mezenkimal Dönüşümde Hücre İskeleti Dınamiklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Güneş ESENDAĞLI Kanser Enstitüsü 2. Kat 20.02.2023 14:00

 

 

Ocak 2023
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Mustafa KELEŞ Kök Hücre Tezli Yüksek Lisans

Kemik İliği Mezenkimal Kök Hücrelerinde P53 Yolağı Regülasyonunda Pknox2 Ve Etkileşimlerinin Araştırılması

Prof. Dr. Ayşen ÖZCAN Kök Hücre Araştırma  ve Uygulama Merkezi 18.01.2023 13:30
Sena SEVİNDİ Kök Hücre Tezli Yüksek Lisans

İnsan Somatik Hücrelerinin Uyarılmış Plüripotent Kök Hücreye Yenidenprogramlanması Sürecinde Arilhidrokarbon Reseptörüsinyalizasyonundaki Değişimlerin İncelenmesi

Prof. Dr. Duygu UÇKAN ÇETİNKAYA Kök Hücre Araştırma  ve Uygulama Merkezi 12.01.2023 13:30
Okan AKCA Kök Hücre Tezli Yüksek Lisans Akut Miyeloblastik Lösemi (AML) Hastalığı Hücrelerinin Aptamer Temelli AkımSitometrik Profillenmesi Doç. Dr. Basri GÜLBAKAN Kök Hücre Araştırma  ve Uygulama Merkezi 11.01.2023 10:00
Özge Burcu ŞAHAN Kök Hücre Doktora

Kimyasal Ve Genetik Podosit Hasar Modellerinde İndüklenmiş Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi

Prof. Dr. Ayşen ÖZCAN Kök Hücre Araştırma  ve Uygulama Merkezi 09.01.2023 10:00

 

 

Temmuz 2022
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Fatma Pınar TABANLI Sosyal Pediatri Doktora Kord Kanında Bisfenol A ve Vitamin D Düzeyleri Arasındaki İlişki Prof. Dr. Kadriye YURDAKÖK Hacettepe Ün. T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı 28.07.2022 13:00

 

Mayıs 2022
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Bahar UYAROĞLU Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora İki Kere Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Özgün Bir Gelişimsel Müdahale Programı: Bir Eylem Araştırması Prof. Dr. Nilgün METİN HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Şule Bilir Seminer Odası 13.05.2022 13:30
Öykü ÖZBAŞ Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Bilateral Koklear İmplant Kullanan Çocuklarda Lokalizasyon Becerisinin Araştırılması Doç.Dr. Merve BATUK

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 975 3680 2885

Parola: odyoloji

13.05.2022 11:00
Hasan ÇOBAN Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Konuşma Gürültüsünün Farklı Ünsüz-Ünlü Heceler İle Oluşturulmuş Kortikal N1 Cevabı Üzerindeki Etkisi Dr.Öğr. Üyesi Mehmet YARALI

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 989 0997 6859

Parola: odyoloji

13.05.2022 10:00
Ayça ÖDEMİŞLİOĞLU Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Yaşlı Bireylerde Denge Ve Yürütücü İşlev İlişkisinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Songül AKSOY

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 924 9554 1163

Parola: odyoloji

13.05.2022 09:00

 

Nisan 2022
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Handan AKALIN Beslenme ve Diyetetik Doktora Sporculara Yönelik Beslenme Eğitimi Modülleri Oluşturma: M-Öğrenme” Uygulama Örneği Doç.Dr. Pelin BİLGİÇ Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 29.04.2022 14:00
Melis AYCAN Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Bariatrik Cerrahi Hastalarında Yeme Davranışı Bozuklukları, Duygu Durumu Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Aylin AÇIKGÖZ PINAR Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü 28.04.2022 11:00
İrem ADALILAR Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Bt Ve Mrg İle Değerlendirilen İnsan Kokleası Ve Kafa Boyutu Arasındaki İlişki Dr.Öğr.Üyesi Hilal DİNÇER D’ALESSANDRO

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 971 0584 0123

Parola: odyoloji

27.04.2022 10:00
Ebru YILDIZ Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Hafif ve Ciddi Düzeyde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Aktivite Katılımı ve Ebeveynlerinin İçselleştirilmiş Damgalanmasının Karşılaştırılması Prof. Dr. Esra AKI

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

21.04.2022 10:30

 

Şubat 2022
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Sevda Nur TOKUR Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 6-36 ay arasında bebeği olan anne-babaların çocuk kitaplarının gelişimsel yönü ile ilgili deneyimlerinin ve düşüncelerinin incelenmesi Doç. Dr. Saniye BENCİK KANGAL

H.Ü Çocuk Gelişimi Bölümü Toplantı Odası

04.02.2022 10:30

 

Ocak 2022
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Elif Banu KORKMAZ Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Erken Dönemde Koklear İmplant Uygulanan Çocuklarda Oyun Davranışı, Kelime Hazinesi Ve Dil Gelişimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Esra YÜCEL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 964 0317 7266

Parola: odyoloji

26.01.2022 10:00
Ebru YILDIZ Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Hafif ve Ciddi Düzeyde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Aktivite Katılımı ve Ebeveynlerinin İçselleştirilmiş Damgalanmasının Karşılaştırılması Prof. Dr. Esra AKI

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

26.01.2022 10:00
Meriç Bilgiç KÜÇÜKGÜVEN Kök Hücre Tezli Yüksek Lisans Baş Boyun Kanserli Hastaların Tükürük Örneklerinden İzole Edilen Eksozom Ve Bakterilerin Sağlıklı Kemik İliği Mezenkimal Kök Hücreler Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Betül ÇELEBİ SALTIK

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 992 8575 6760

Parola: 237979

20.01.2022 13:30
Eylül Sevimli Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Pandemi Döneminde 6-18 Yaş Grubundaki Özel Gereksinimli Çocukların Annelerinin Tükenmişlik Düzeyleri Ve Aile İşlevselliğinin İncelenmesi Prof. Dr. E. Nilgün METİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

17.01.2022 12:30
Abdullah Cevdet AKMAN Kök Hücre Tezli Yüksek Lisans Gene Expression Omnibus (Geo) Veribankası Kaynakları Kullanılarak Nöral Krest Kaynaklı Dental Kök Hücrelerinin, Nörojenik Rejenerasyon İle İlişkili Gen İfade Profillerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Prof. Dr. Ayşen ÖZCAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 920 1504 3675

Parola: 712531

12.01.2021 13:30
Gizem GÜRSOY Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Covid-19 Pandemisinin İşitme Kayıplı Çocukların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Doç. Dr. Betül ÇİÇEK ÇINAR

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 970 9067 4757

Parola: odyoloji

12.01.2022 11:00
Tuğba ÇALIŞAN URAL Odyoloji Tezli Yüksek Lisans 60-72 Ay Arası Koklear İmplant Kullanan Çocuklarda Erken Okuryazarlık Ve Çalışma Belleği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Prof. Dr. Esra YÜCEL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 990 5304 2077

Parola: odyoloji

12.01.2022 10:00
Enes TÜRKOĞLU Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Sağlıklı Yetişkin Bireylerde Sanal Gerçekliğin Postural Salınım Ve Dinamik Görsel Keskinlik Üzerine Etkisinin Araştırılması Prof. Dr. Songül AKSOY

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 948 1806 1693

Parola: odyoloji

12.01.2022 10:00
Hale ÇEREZCİ Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Yaşlı Bireylerde Düşme Davranışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Prof. Dr. Songül AKSOY

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 916 1378 6005

Parola: odyoloji

12.01.2022 09:00
Zeynel Emre NAGAŞ İmmünoloji Tezli Yüksek Lisans İrreversible Pulpitisli Daimi Dişlerde Pulpal Kanama Rengi ile Klinik, Histolojik ve İmmünolojik Veriler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Deniz N. ÇAĞDAŞ AYVAZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Toplantı Salonu 11.01.2022 10:00
Tuğçe GÜR Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Uzaktan Eğitimin Ergenlerde Akademik Kendini Düzenleme, Motivasyonel Stratejiler Kullanma Becerileri ve Akademik Başarı ile İlişkisinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi E. Helin YABAN YALÇIN Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 04.01.2022 15:00
Beyza ÖRS Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi'ndeki Okul Öncesi Dönemine Yönelik Çocuk Kitaplarının Nitelikli Çocuk Edebiyatı Özelliklerine Göre İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AYTEKİN H. Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Şule Bilir Seminer Odası 04.01.2022 14:00
Habibe TOKUŞLU Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Oyun Temelli Sosyal Uyum Programının 5-6 Yaş Grubundaki Çocukların Sosyal Becerileri, Oyun Becerileri Ve Davranış Problemine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AYTEKİN H. Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Şule Bilir Seminer Odası 04.01.2022 10:30

 

Aralık 2021
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Negın ALMASI Beslenme ve Diyetetik Doktora Prematüre Terarşlı Çocukların Besin Tüketim Durumları ve İştah ile İlgili Parametrelerin Değerlendirilmes Dr. Öğr. Üyesi Mehmet FİSUNOĞLU

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 990 7166 7285

Parola: 799716

30.12.2021 15:00
Damla Nur BOZKAYA İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Tip 2 Diyabetli Bireylerde Semptom Durumu, Öz-Yönetim ve Bakım Bağımlılığını Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi Doç. Dr. Zehra GÖK METİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

30.12.2021 09:00
Berna MADALI Beslenme ve Diyetetik Doktora Farklı Yöntemler İle Enkapsüle Edilen Probiyotiklerin İn Vitrove İn Vivo Etkinliğinin Belirlenmesi Doç. Dr. Derya DİKMEN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Toplantı Kimliği: 990 7166 7285

Parola: 799716

29.12.2021 14:30
Sinem DELİVELİ Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Kolostrum ve Olgun Anne Sütünde Neopterin ve Kinürenin Düzeylerinin Araştırılması Prof. Dr. Terken BAYDAR

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 754 9182

Passcode: 1234

27.12.2021 11:00
Saadet İrem TURGUT Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 13-17 Yaş Grubu Çocuklarda Ebeveyne Yabancılaşma Sendromunun Depresyon Düzeyine Etkisinin İncelenmesi Doç. Dr. Zeynep ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 22.12.2021 10:00
Aslıhan ARSLAN Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Doktora Selekoksib İçeren Formülasyonların Çözünürlük Ve Çözünme Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Optimizasyonu Prof. Dr. Levent ÖNER Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 07.12.2021 10:30
Mert HÜVİYETLİ Odyoloji Tezli Yüksek Lisans

Sanal Gerçeklik Ortamında Uzamsal Öğrenme Ve Hafıza Görevlerinin Gürültülü Ortamlarda Çalışan Yetişkinlerde Araştırılması

Prof.Dr. Esra YÜCEL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 998 6330 9564

Passcode: odyoloji

01.12.2021 11:00
Figen GÜNDÜZER Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora İç Kulak Anomalisi Olan Koklear İmplantlı Bireylerde İntraoperatif Objektif Test Bulguları Prof. Dr. Gonca SENNAROĞLU

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 982 3199 2558

Passcode: odyoloji

01.12.2021 10:00
Nuriye Hilal TAŞTEKİN Farmakognozi Doktora Halk İlacı Olarak Kullanılan Peganum harmala L. (Üzerlik) Tohumları Üzerinde İlaç Hammaddesi Yönünden Araştırmalar Prof. Dr. Arif Ahmet BAŞARAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

01.12.2021 09:00

 

Ekim 2021
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Merve KELEŞ Odyoloji Tezli Yüksek Lisans

Koklear İmplant Kullanıcısı İşlem Öncesi Dönem Çocuklarında Öğrenme Stilleri Ve Dil Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmes

Prof.Dr. Songül AKSOY

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 9351553

Passcode: odyoloji

27.10.2021 10:00

 

Eylül 2021
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Semire ÖZDEMİR Odyoloji Tezli Yüksek Lisans

Pandemi Döneminde Yetişkinlerde "Covid-19 Fobisi" İle Fonksiyonel Dengesizlik İlişkisinin İncelenmesi

Prof.Dr. Songül AKSOY

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 940 5167 7030

Passcode: odyoloji

15.09.2021 11:00
Esra Leman DURSUN Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Organik Asidemisi Olan Çocuklarda Günlük Aktivite Performansına Yönelik Bilişsel Oryantasyon (GAPBO) Yaklaşımının Günlük Yaşam Aktiviteleri, Yaşam Kalitesi ve Katılım Üzerine Etkisi Prof. Dr. Gonca BUMİN H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü / 15.09.2021 10:00
Hilal MECİT Odyoloji Tezli Yüksek Lisans

Yaşa Bağlı Dinleme Dikkatinin İncelenmesi

Doç.Dr. Meral Didem TÜRKYILMAZ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 918 2570 0174

Passcode: odyoloji

15.09.2021 10:00
Hasan BİNGÖL Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora İlk ve Ortaokula Devam Eden Hemıplejık Serebral Palsı’lı Çouklarda Modıfıye Zorunlu Kısıtlayıcı Hareket Terapısı Ve Bımanuel Eğıtımın Üst Ekstremıte Fonksıyonlarına, Aktıvıteye Ve Katılıma Etkılerının Karşılaştırılması: Randomıze Kontrollü Çalışma Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 948 3115 3395

Passcode: 464539

09.09.2021 14:00
Sevil AZAK SUNGUR Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Doktora Türkiye’de Faaliyet Gösteren İlaç Firmalarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Bilge SÖZEN ŞAHNE

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

06.09.2021 10:30
Sultan ÖZGÖTÜRÜCÜ Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Afazi olan ve olmayan inmeli bireylerin primer bakım verenlerinin bakıcı yükü, yaşam kalitesi ve aktivite performanslarının incelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Onur ASLTUNTAŞ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 930 9691 9865

Passcode: 060083

03.09.2021 10:30

 

Ağustos 2021
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Banu BAŞ Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora İşitsel İmplant Kullanan Çocuklarda Duyusal Entegrasyon Ve Dil Becerilerinin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Esra YÜCEL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 996 6088 4307

Passcode: 620008

27.08.2021 11:00
Şeyma ÖZGÖKÇEN Diyetetik Tezli Yüksek Lisans

Tip 2 Diyabetli Bireylerde Diyetle İleri Glikasyon Son Ürünleri (Ages) Alımının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Zehra BÜYÜKTUNCER DEMİREL Çevrimiçi Sınav: Meeting ID: 93289040351 Passcode: 635850 24.08.2021 10:00
Esra İNCESU ORAL Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans

Serebral Palsili Çocuklarda Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi Aile Raporunun Türkçe Uyarlaması, Güvenilirliğinin Belirlenmesi Ve Aile Ve Fizyoterapistin Kaba Motor Fonksiyon Seviye Belirlemesindeki Tutarlılığının Araştırılması

PROF. DR. Mintaze KEREM GÜNEL

Çevrimiçi Toplantı

18.08.2021 10:00
Sena CUDAL Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Yaşam Kalitesi İle Cinsel Fonksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ve Cinsel Aktivite Anketinin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliğinin Araştırılması. Prof. Dr. Türkan AKBAYRAK

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 926 4889 0278

Passcode: 736226

11.08.2021 14:00
Hatice Tuğçe Mert Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans

Premenstrual Semptomlar İle Fiziksel Aktivite Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ve Premenstrual Semptomları Tarama Anketinin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliğinin Araştırılması

Prof. Dr. Türkan AKBAYRAK

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 929 5672 8003

Passcode: 868149

10.08.2021 14:00
Hatice Gülşah KÜRNE Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Menopoz Sonrası Cinsellik Anketi’ nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması Prof. Dr. Türkan AKBAYRAK Meeting ID: 658 848 43 31 Passcode: 853144_SBE 09.08.2021 14:00

 

Temmuz 2021
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Ahmet AVCI Farmasötik Kimya Tezli Yüksek Lisans Bazı Yeni Tiyazolo[3,2-b]-1,2,4-triazol-6(5H)-on Türevlerinin Sentezi ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. Birsen TOZKOPARAN KÖPRÜCÜ Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Toplantı Salonu-Zoom üzerinden Online 30.07.2021 14:00
Göksu SARIOĞLU Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Tezli Yüksek Lisans Tümör Mikroçevresinin Şekillendirilmesinde Regnase-1’in Rolü Doç.Dr. Gürcan Günaydın

Meeting ID: 925 1543 5717

Passcode: 169173

12.07.2021 15:30
Başak DALKIRAN Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Tezli Yüksek Lisans Akciğer Kanser Hücrelerinden Salınan Eksozomların Makrofaj Polarizasyonuna ve Fonksiyonlarına Etkisinin Araştırılması Doç.Dr. Hande Canpınar Meeting ID: 925 1543 5717 Passcode: 169173 12.07.2021 14:00
Burcu Büşra BİRCAN Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Türkçe Konuşan Çocukların Kekemelik Bulgularının Klinik Değerlendirilmesi Prof. Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKCI

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 989 14140462

Passcode: 212995

12.07.2021 10:30
Deniz ASAL Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Türkçe Konuşan 5-8 Yaş Arası Kekeme Çocukların Pragmatik Dil Becerilerinin Araştırılması Prof. Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKCI

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 989 14140462

Passcode: 212995

12.07.2021 09:30
Raziye YÜKSEL Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Ergenlerin Psikolojik Dayanıklık Düzeylerini Etkileyen Bireye Özgü Çeşitli Değişkenlerin İncelenmesi Prof.Dr. Nilgün METİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 916 2029 4770

Passcode: 025569

07.07.2021 14:00
Büşra YUVALI Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Şizofreni Tanılı Bireylerin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri ile Kendilik Algısı ve Beden İmajı İlişkisinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Onur ALTUNTAŞ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 997 3968 3567

Passcode: 393567

07.07.2021 10:30
Merve GİRGİN Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans 9-12 Yaş Grubundaki Kekemelik Tanısı Almış Çocukların Güvenli Bağlanma ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AYTEKİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 963 0960 1336

Passcode: 107816

06.07.2021 10:30
Fatma Zehra DOĞAN Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans

Üniversite Öğrencilerinin Okupasyonel Dengesi İle Stres, Stres Karşısındaki Tepkileri Ve Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dr. Öğrt. Üyesi Onur ALTUNTAŞ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

06.07.2021 10:30
Rukiye Begüm KOCA Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Prematüre Doğum Hikayesi Olan Çocukların Beslenme Problemleri ile Bilişsel ve Duyusal Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Doç. Dr.Meral HURİ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 798 2003 1279

Passcode: wceC8W

05.07.2021 10:30
Sezen TURUNÇ Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Şizofreni Tanılı Bireylerde İçselleştirilmiş Damgalanma ve Aktivite Performansı İlişkisi Dr. Öğr. Üyesi Onur ALTUNTAŞ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 966 4740 7713

Passcode: 777244

05.07.2021 10:30
Merve ÇAPAŞ Beslenme ve Diyetetik Doktora

Adrese Teslim Diyet Yemek Hizmetinin Ağırlık Kaybı Ve Metabolik Parametreler Üzerine Etkis

Prof.Dr. Aylin AYAZ Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 05.07.2021 10:30

 

Haziran 2021
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Beril AYDIN Sosyal Pediatri Doktora Çocuklarda Tamamlayıcı Beslenmeye Geçişte ve Beslenme Sorunlarında Babanın Rolü Prof. Dr. Elif Nursel ÖZMERT

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 993 8967 8326

Passcode: 593139

28.06.2021 10:00
Murat ŞAHİN Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora İşitme Cihazlarında Binaural Yönsellik Özelliğinin Gürültüde Konuşmayı Anlama Üzerine Etkisinin İncelenmesi Doç.Dr. Meral Didem TÜRKYILMAZ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 921 3663 6233

Passcode: odyoloji

23.06.2021 11:00
Aslıhan NEFES ÇAKAR Toplum Beslenmesi Tezli Yüksek Lisans

Açlık Ve Tokluk Durumunda Yapılan Submaksimal Aerobik Egzersizin Substrat Oksidasyonuna Etkisi

Doç. Dr. Pelin BİLGİÇ Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 23.06.2021 13:30
Abednego Nzyuko MASAI Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Knowledge And Behavior of International Students Studying Higher Education In Turkey Towards Personal Protective Measures Against Covid-19 Prof. Dr. Levent AKIN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 923 8414 5211

Passcode: 184177

18.06.2021 14:00

 

Mayıs 2021
Öğrenci Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı Tez Danışmanı Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı Sınav Tarihi Sınav Saati
Ahmet Abdurrahman AYGÜN Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Unilateral Koklear İmplant Kullanıcısı Çocukların Video Head Impuls Test(VHIT) ile değerlendirilmesi Doç. Dr. Betül ÇİÇEK ÇINAR Toplantıya bağlanmak için tıklayınız. 17.05.2021 10:00

Hatice SERÇE

Beslenme ve Diyetetik

Doktora

Kistik Fibrozisli Hastalarda Lactobacıllus Rhamnosus Gg Desteğinin Gastrointestinal Sistem Ve Pulmoner İnflamasyon İle Beslenme Durumuna Etkisi

Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 985 0328 6304

Passcode: 828443

05.05.2021

10:30

Beyza PEHLİVAN

Dil ve Konuşma Terapisi

Tezli Yüksek Lisans

Erken Koklear İmplantasyon Yaşının Konuşma Sesi Bozukluğu Görülme Sıklığı ve Konuşma Anlaşılabilirliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Esra ÖZCEBE

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 916 8143 0967

Passcode: 059335

03.05.2021

10:00

Rüveyda AYASUN Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Doktora

To Examine The Role Of Hypoxia On Anti-Tumour Immunity

Doç. Dr. Füsun ÖZMEN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

03.05.2021 09:30

 

Nisan 2021

Öğrenci

Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı

Tez Danışmanı

Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Yaşar DURMAZ

Adolesan Sağlığı

Doktora

Ergen Sağlığı Ünitesine Başvuran Adolesan Obezlerde Kitle İletişim Araç Bağımlılıkları Ve Uyku Düzeninin Psikiyatrik Semptomlarla İlişkisinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Orhan DERMAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 224 146 3039

Passcode: 210121

20.04.2021

10:30

Cem HAZIR

Tıbbi Biyoloji

Yüksek Lisans

Sma'lı D. Melanogaster Modelinde Rpd3 Proteini Ve Histon Asetilasyon Düzeylerinin Araştırılması

Prof. Dr. Hayat ERDEM YURTER

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

19.04.2021

10:00

Fatma AYVAT

Nöroloji Fizyoterapistliği

Doktora

Multiple Skleroz Hastalarında Spastik Gastroknemiusa Uygulanan Lokal Vibrasyonun Kasın Mimari ve Fonksiyonel Özelliklerine Etkisi

Doç. Dr. Muhammed KILINÇ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 983 1376 7952

Passcode: 793832

19.04.2021

10:00

Nagihan UĞURLU

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik

Doktora

Diyabetik Maküler Ödem Tedavisinde Nanopartiküler Karbonik Anhidraz İnhibitör Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Selma ŞAHİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

15.04.2021

14:30

Elif Esra ÖZTÜRK

Beslenme ve Diyetetik

Doktora

Sonik Hedgehog Ekspresyonunun Tat Duyarlılığı ve Besin Alımına Etkisi

Doç. Dr. Derya DİKMEN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 918 0807 3832

Passcode: 201377

12.04.2021

13:30

Sarp UZUN

Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi

Doktora

β-catenin N-Terminal Bölge Değişikliklerinin Neoplastik Süreçlerdeki Rolünün Araştırılması

Pr. Dr. Aytekin AKYOL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 944 7302 9694

Passcode: 160613

09.04.2021

13:00

Elif YURDAKUL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans

Okul Öncesi Dönem Serebral Palsili Çocuklarda Aktivite ve Katılımı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Prof.Dr. Tülin DÜGER

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 728 1282 2405

Passcode: aRhh43

01.04.2021

14:00

 

Mart 2021

Öğrenci

Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı

Tez Danışmanı

Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Damlagül AYDIN 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doktora

Meme Kanserinde Cerrahi Sonrası Radyoterapi Süresince Uygulanılan Egzersiz Eğitiminin Etkinliğinin Araştırılması

Prof. Dr. Yavuz YAKUT

Zoom ID: 532-418-1001

Zoom şifre: 969647

30.03.2021

13:00

Selda KARAASLAN

Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi

Doktora

Bmpr1a’nın plazma hücrelerinin gelişimine etkisinin ve germinal merkez dinamiklerindeki öneminin araştırılması

Prof. Dr. A. Lale DOĞAN

Temel Onkoloji Anabilim Dal

26.03.2021

09:00

Ayşe İlayda MUTLU

Dil ve Konuşma Terapisi

Doktora

Çocukluk Çağı Kekemeliğini Değerlendirme Testinin (Test Of Chıldhood Stutterıng) Türk Diline Uyarlanması, Geçerlilik Ve Güvenilirliğinin Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen KÖSE

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 919 4821 7101

Passcode: 622637

03.03.2021

11:00

 

Şubat 2021

Öğrenci

Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı

Tez Danışmanı

Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Ayşenur TÜRKER

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Yüksek Lisans

Ergenlerde Çocukluk Çağı Travma Yaşantıları ve Bağlanma Stillerinin Aldıklar Depresyon Tanısı Şiddetiyle ve Aile Tutumları ile İlişkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Pınar BAYHAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

26.02.2021

10:30

Sevgi ARSLAN ÖZKILIÇ

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Yüksek Lisans

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Anneleriyle Olan İlişkileri Ve Annelerin Çocuğa Yönelik İlgisi İle Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Prof. Dr. İsmihan ARTAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 992 0126 2661

Passcode: 272181

19.02.2021

13:30

Özlem TOPÇU

Odyoloji

Yüksek Lisans

Normal İşiten Ve İşitme Kayıplı Yetişkinlerde Zamansal İncelikli Yapı Bilgisi Ve Lokalizasyon Becerisinin Karşılaştırılması

Doç.Dr. Merve BATUK

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 989 1261 6874

Passcode: odyoloji

18.02.2021

14:00

Melis KESKİN YILDIZ

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

Doktora

Efüzyonlu Otitis Media Tanısı Alan Çocukların Takip Sürecinde Muayene Bulgularındaki  Değişikliklerin Geniş Bant Timpanometri İle Belirlenmesi.

Doç.Dr. Bilgehan BÖKE

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 953 5616 9628

Passcode: odyoloji

18.02.2021

12:00

İbrahim Yavuz TATLI

Ergoterapi

Doktora

Taburculuk Sonrası İnmeli Bireylerde Temporal Adaptasyon Yaklaşımının Etkilerinin İncelenmesi: Bir Ay Takipli Randomize Kontrollü Çalışma

Prof. Dr. Gamze EKİCİ ÇAĞLAR

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 776 6910 8637

Passcode: UPZn0b

17.02.2021

13:00

Ahmed Abdurrahman AYGÜN

Odyoloji

Yüksek Lisans

Unilateral Koklear İmplant Kullanıcısı Çocukların Video Head İmpuls Test(Vhit) İle Değerlendirilmesi

Doç.Dr. Betül ÇİÇEK ÇINAR

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 954 7392 7901

Passcode: 785387

17.02.2021

11:00

Nurcan BAĞLAM

Beslenme ve Diyetetik

Doktora

İp 1 Diyabetli Adölesanlarda Protein Ve Yağların Postprandiyal Glisemik Yanıta Etkisi Ve Bu Yanıtın İnsülin Rejimiyle Yönetiminin İncelenmesi

Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

17.02.2021

10:30

Ahmet Erim PAMUK

Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi

Yüksek Lisans

Larinks Kanserinde Anjiyogenez, Proliferasyon, Hücre Adezyonu ve İnvazyonla İlişkili Biyobelirteçlerin Hastalık Özellikleri İle İlişkilerinin Araştırılması

Doç. Dr. Gürcan GÜNAYDIN

Temel Onkoloji ABD

16.02.2021

16:00

Nadiye Barış EREN

Hemşirelik Esasları

Doktora

Hemşirelik Lisans Programlarında Görevli Akademisyenlerin Duygusal Emek Düzeyleri ve Duygusal Emek, İş Doyumu ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Prof. Dr. Leyla DİNÇ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

16.02.2021

14:00

Recep YÜKÇÜ

Ergoterapi

Yüksek Lisans

Duyusal Duyarlılık Ölçeğinin, Sağlıklı Ve Psikiyatrik Tanılı Bireylerde Türkçe Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Doç. Dr. Meral HURİ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 755 7378 5285

Passcode: NKi17R

15.02.2021

15:30

Tuğçe YILDIRIR

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans

Profesyonel ve Amatör Taekwondo Sporcularında Kassal Kuvvet, Denge ve Sıçrama Performanslarının Araştırılması

Doç. Dr. Çiğdem AYHAN KURU

Meeting ID: 950 6296 5464  Passcode: 304976

15.02.2021

10:30

Özlem EKMEKÇİ GÜNER

Halk Sağlığı

Doktora

Bir Meslek Yüksekokulunda Kapsamlı Ağız Diş Sağlığı Bilgisi Ölçüm Aracının Türkçeye Uyarlanması Ve Ağız Diş Sağlığı Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi

Prof.Dr. Nesrin ÇİLİNGİROĞLU

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

12.02.2021

13:30

Sadet ÇAPACI

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans

Yatağa Bağımlı Yaşlı Hastalara Bakım Verenlere Uygulanan Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Bakım Doyumu, Bakım Yükü ve Depresyon Düzeyine Etkisi

Prof. Dr. Sevgisun KAPUCU

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

12.02.2021

11:00

Zeynep ÇINAR

Tıbbi Biyoloji

Yüksek Lisans

Desma Mutant Zebra Balığı Modelinde Tedavi Amaçlı XMU-MP-1 Uygulaması

Prof. Dr. Pervin R. DİNÇER

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

12.02.2021

10:00

Cansu ÇETİN KARAKAŞ

Beslenme ve Diyetetik

Doktora

Chia Tohumunun (Salvia Hispanica L.) Ratlarda Kafeterya Diyeti İle İndüklenen Obezite Üzerine Etkisi

Prof.Dr. Aylin AYAZ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

12.02.2021

10:00

Muntadher Zahid JIHAD

Biyoinformatik

Yüksek Lisans

Determining the causative relationship among omics in hepatocellular carcinoma single cell by using bayesian networks

Dr. Öğr. Üyesi İdil YET

 

11.02.2021

10:00

Aslı BÖRÜ

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

Doktora

Robotik Denge Cihazının Geliştirilmesi ve Klinik Doğrulama Çalışmaları

Prof. Dr. Songül AKSOY

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 981 5381 2293

Passcode: odyoloji

10.02.2021

10:00

Kübra IŞGIN ATICI

Beslenme ve Diyetetik

Doktora

Obezitede FTO Gen Varyantlarının DiyetBileşenleri İle İlişkileri

Prof. Dr. Zehra BÜYÜKTUNCER DEMİREL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

09.02.2021

11:00

Alev DOĞAN

Protez-Ortez ve Biyomekani

Yüksek Lisans

İdiyopatik Skolyozlu Bireylerde Omurga Biyomekaniğinin Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Doç. Dr. Gözde YAĞCI

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 772 0061 8856

Passcode: 23X6Ku

09.02.2021

10:00

Ayşe Şebnem TEKİN

Protez-Ortez ve Biyomekani

Yüksek Lisans

Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Bireylerde Yürüyüşün ve Sagital Plan Kol Salınımının Araştırılması

Doç. Dr. Gözde YAĞCI

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 923 7182 9839

Passcode: 485255

03.02.2021

09:30

Tülin KÖKSAL

Sosyal Pediatri

Doktora

Pubetre Prekoks Vakalarında Oksidan-Antioksidan Denge: Vaka Kontrol Çalışması

Prof. Dr. S. Songül YALÇIN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 914 1740 0219

Passcode: 748733

02.02.2021

11:30

Damla YILDIZ

Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri

Yüksek Lisans

Sesamum İndicum L.(Susam) x Papaver Somniferum L. (Haşhaş) Arasındaki Çapraz Reaksiyonların Western Blott Yöntemi ile Gösterilmesi

Prof. Dr. Bülent Enis ŞEKEREL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 799 9254 0673

Passcode: 8NFsXX

02.02.2021

10:00

 

Ocak 2021

Öğrenci

Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı

Tez Danışmanı

Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sıdıka ÖZTOP

Biyoinformatik

Yüksek Lisans

Dört Farklı Kansere ait Transkriptom Verisinin İn silico Karşılaştırılması ve Pankreas Kanserine Özgü Biyobelirteç Adaylarının Belirlenmesi

Doç. Dr. Ceren Sucularlı

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

29.01.2021

13:30

Gülbahar TATLI

Ergoterapi

Yüksek Lisans

Disleksili Çocuklarda Yazı Yazma Performansı Ve Performans Algısının Karşılaştırılması

Prof. Dr. Gonca BUMİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 850 2860 4970

Passcode: 8fNaiL

29.01.2021

10:30

Yeliz GÜÇER ÖZ

Beslenme Ve Diyetetik

Doktora

Demans Teşhisi Konmuş Bireylerde Karadut(Morus Nigra) Desteğinin Bilişsel Fonksiyonlarave Antioksidan Kapasiteye Etkisi

Doç. Dr. Zeynep GÖKTAŞ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

28.01.2021

14:30

Sümeyye SEVGİLİ

Ergoterapi

Yüksek Lisans

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Ebeveyn Tutumu İle Duyusal Profilin İlişkisinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Onur ALTUNTAŞ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Passcode: 535402

28.01.2021

11:00

Bilge Nur Yardımcı LOKMANOĞLU

FizikTedavi ve Rehabilitasyon

Doktora

Riskli Bebeklerde General Movements, Duyu Ve Nörogelişimsel Parametreler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Prof. Dr. Ayşe LİVANELİOĞLU

 

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 926 1626 0833

28.01.2021

10:30

Emel UZUNOĞLU ÖZYÜREK

Tıbbi Biyoloji

Yüksek Lisans

Diyabet Hastalarında Mineral Trioksit Agregat/1a,25-Dihidroksivitamin D3 Kombinasyonu İle Dental Pulpa Kök Hücrelerinde Odontojenik Farklılaşmanın Araştırılması

Prof. Dr. Serap DÖKMECİ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

28.01.2021

10:30

Ceyhun TÜRKMEN

Nöroloji Fizyoterapistliği

Doktora

Chiari Malformasyonu Tip 1’li Hastalarda Farklı Egzersiz Programlarının Etkilerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Nezire KÖSE

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 994 0973 1980

 

27.01.2021

13:30

Sedanur GÜRLEK

Ergoterapi

Yüksek Lisans

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklarda Günlük Aktivite Performansına Yönelik Bilişsel Oryantasyon (GAPBO) Yaklaşımının Motor Performans ve Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi

Prof. Dr. Gonca BUMİN

Meeting ID: 772 2501 0268 Passcode: 3hc3wT

 

27.01.2021

10:30

Miray AKSU

Hemşirelik Esasları

Doktora

Hemşirelerin Çalışma Sistemi İle İlgili Mevcut Durumun İncelenmesi Ve Çalışma Çizelgelerine Yönelik Yazılım Programı Geliştirilmesi

Prof. Dr. Leyla DİNÇ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

26.01.2021

14:00

Ebru Gül SEZİK

Spor Fizyoterapistliği

Yüksek Lisans

Havalı Tabanca Atıcılarında Gövde, Skapula Ve Omuz Kuşağı Kaslarınınenduransının Performans Üzerine Etkisi

Prof. Dr. İrem DÜZGÜN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 867 0194 7745

Passcode: wGUwC8

25.01.2021

14:00

Halil İbrahim ERGEN

Ergoterapi

Doktora

Açık Karpal Tünel Gevşetme Uygulanan Bireylerde Propriyoseptif Duyu Eğitiminin Aktivite Limitasyonu, Elin Fonksiyonel Kullanımı Ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Çiğdem ÖKSÜZ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 920 7631 8067

Passcode: 022870

25.01.2021

10:30

Damla Ece IRMAK

Ergoterapi

Yüksek Lisans

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu (Dehb) Olan Çocuklarda “Çocuk Aktivite Öz Değerlendirme Ölçeği’nin (Cosa)” Türkçe Uyarlamasının, Geçerlilik Ve Güvenilirliğinin İncelenmesi

Prof. Dr. Gonca BUMİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 825 7289 6494

Passcode: 0vBRzn

25.01.2021

10:30

Şerife Nur DEMİR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans

Down Sendromlu Çocuklarda Denge ve Yürüyüşün Değerlendirilmesi

Prof.Dr. Akmer MUTLU

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

25.01.2021

10:00

Yaşar DURMAZ

Adölesan Sağlığı

Doktora

Ergenlerde Kitle İletişim Araçları ve İnternet Kullanımının, Uyku Kalite ve Süresinin Obezite ve Obezlerdeki Psikiyatrik Semptamlara Etkisi

Prof. Dr. Orhan DERMAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 224 146 3039

Passcode: 210121

21.01.2021

9:00

Kübra TOSUN

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Hasta Güvenliği Kültürüne Etkisinin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

20.01.2021

11:00

Numan BULUT

Nöroloji Fizyoterapistliği

Doktora

Duchene Musküler Distrofili çocuklarda aerobik eğitimin kasın mimari özellikleri ve motor fonksiyonlara etkisi

Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 948 5782 5943

20.01.2021

10:30

İzel DEMİRHAN

Nöroloji FizyoTerapistliği

Yüksek Lisans

Nöromusküler Hastalığa Sahip Bireylerde Postür Bozukluklarının İncelenmesi ve Hastalık Şiddeti, Kas Kuvveti, Fonksiyonel Kapasite ve Denge ile İlişkisinin Araştırılması

Doç. Dr. Muhammed Kılınç

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 843 8305 3358

Passcode: 449090 

19.01.2021

10:00

Ertan KIZILKAYA

Nöroloji Fizyoterapistliği

Yüksek Lisans

Fullerton Gelişmiş Denge Ölçeğinin Kronik İnmeli Hastalarda Geçerlik ve Güvenilirliğinin İncelenmesi

Prof. Dr. Nezire KÖSE

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

18.01.2021

13:30

Gülsen KORALAY

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Doktora

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hataya İlişkin Bilgileri, Eğilimleri ve Tutumları

Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

18.01.2021

10:30

Burcu SERT

FizikTedavi ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans

Vajinal Yaşlanmanın Günlük Etkisi Anketi"Nin Türkçe'ye Uyarlanması, Geçerlik-Güvenirliği Ve Vajinal Semptomlar İle Pelvik Taban Semptomları Arası İlişkinin İncelenmesi

Doç. Dr. Serap ÖZGÜL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 827 7732 2211

Passcode: 296415

12.01.2021

13:30

İrem Gül DOĞAN

FizikTedavi ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans

Kronik Konstipasyonda Abdominal Masajın Etkinliği

Doç. Dr. Serap ÖZGÜL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 830 1559 3478

Passcode: 091583

11.01.2021

13:30

Gülsüm KAYMAN KÜREKÇİ

Tıbbi Biyoloji

Doktora

Investıgatıon Of The Role Of Lap1b In Transcrıptıonal Regulatıon Of Muscle Cells

Prof. Dr. Pervin R. DİNÇER

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

11.01.2021

10:00

Burak KESE

Nöroloji Fizyoterapistliği

Yüksek Lisans

Multipi Skleroz Hastalarında Tampa Kinezyofobi-Yorgunluk Ölçeği’nin Güvenilirlik Ve Geçerliliği

Prof. Dr. Öznur TUNCA YILMAZ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

08.01.2021

13:30

Büşra SEÇKİNOĞULLARI

Nöroloji Fizyoterapistliği

Yüksek Lisans

İdiyopatik Parkinson Hastalarında Lumbosakral Mobilizasyonun Denge, Yürüyüş ve Fonksiyonel Aktiviteler Üzerine Akut Etkisinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayla FİL BALKAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 924 4954 2277

Passcode: 219999

 

06.01.2021

10:30

Senem BULUT

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans

Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı Ölçeği’nin Psöriatik Artrit Tanısı Alan Bireylerde Geçerliği, Güvenirliği ve Duyarlılığının Belirlenmesi

Prof. Dr. edibe ÜNAL

Zoom ID:   532 418 1001Username: unvan, isim soy isim

05.01.2021

14:00

Ayşenur ÖZCAN

Nöroloji Fizyoterapistliği

Yüksek Lisans

İdiyopatik Parkinson Hastalarında Servikal Mobilizasyonun Denge ve Yürüyüş Üzerine Akut Etkisinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayla FİL BALKAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 998 4966 8642

Passcode: 201050

04.01.2021

10:30

 

Aralık 2020

Öğrenci

Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı

Tez Danışmanı

Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Hilal ÇALIŞKAN

Toplu Beslenme Sistemleri

Yüksek Lisans

Beyaz Çay ve Oolong Çayı ile Marinasyonun Heterosiklik Araomatik Aminlerin Oluşumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Doç. Dr. Mevlüde KIZIL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

30.12.2020

14:00

Binali KARA

Mikrobiyoloji

Yüksek Lisans

Pozitif kan kültürlerinden Staphylococcus aureus izolatlarının hızlı saptanması

Doç. Dr. Alpaslan ALP

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

30.12.2020

10:30

Sibel BOZGEYİK

FizikTedavi ve Rehabilitasyon

Doktora

PRP uygulanmış Diz Osteoartrit’li Hastalarda Fizyoterapinin Ağrı, Fiziksel Fonksiyon ve Yaşam Kalitesine Etkilerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Zafer ERDEN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 790 357 0941

Passcode: 318754

29.12.2020

10:00

Tuba KAYA

Nöroloji Fizyoterapistliği

Yüksek Lisans

Kronik İnmeli Hastalarda Latissimus Dorsi Kas Segmentlerinin Fonksiyonel Uzanma Aktivitesi Sırasında Aktivasyonunun İncelenmesi

Doç. Dr. Sevil BİLGİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 959 0561 7314

Passcode: 793753

29.12.2020

10:00

Songül DEMİR

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon

Yüksek Lisans

Paramedik Programi Öğrencilerinin Triyaj Yönetiminde Görsel Olarak Geliştirilmiş Zihinsel Simülasyonun Etkinliliği

Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK

Meeting ID: 5089615180

28.12.2020

10.30

Zeliha YÖNDEM

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Yüksek Lisans

Yanık Yaralanması Önleme Programı’nın Bakım Vericinin Yanık Bilgi Düzeyi Ve Yanık Risk Faktörlerine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

23.12.2020

10:30

Erdi KAYABINAR

Nöroloji Fizyoterapistliği

Doktora

Sağlıklı bireylerde, fleksör ve ekstansör kaslara odaklanmış servikal spinal stabilizasyon egzersiz programlarının servikal kaslarda oluşturduğu morfolojik değişikliklerin manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmesi

Prof. Dr. Nezire KÖSE

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

22.12.2020

13:30

Özge ÇETİN

Tıbbi Biyoloji

Yüksek Lisans

İLAÇ YENİDEN KONUMLANDIRMA YAKLAŞIMI İLE ALFA TÜBÜLİN ASETİLASYONUNU ARTTIRABİLECEK BİLEŞİKLERİN ARAŞTIRILMASI

Doç. Dr. Gamze BORA

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 934 961 0682

Passcode: 9jCNQ6

22.12.2020

10:00

Sena Nur BEGEN

Nöroloji Fizyoterapistliği

Yüksek Lisans

Nörojenik Disfajili Hastalarda Disfaji Şiddeti İle Derin Servikal Fleksör Kas Kuvveti Ve Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Doç. Dr. Selen SEREL ARSLAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 941 6595 3384

Passcode: 2468

22.12.2020

10:00

Mahmut SEVİM

Nöroloji Fizyoterapistliği

Yüksek Lisans

Nörojenik Disfajili Hastalarda Baş Ve Boyun Propriyosepsiyonunun Disfaji Şiddeti İle İlişkisinin İncelenmesi

Doç. Dr. Selen SEREL ARSLAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 933 4582 0922

Passcode: 123456

21.12.2020

10:00

Tuğba Nilay KULAKSIZ

Spor Bilimleri ve Teknolojisi

Doktora

Farklı Menstrüal Döngü Fazlarında Sirkadiyen Ritme Göre Tekrarlı Sprint Performans Değişimlerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 975 7359 2721

Passcode: 393549

18.12.2020

13:30

Senay ÇEREZCi DUYGU

Protez-Ortez Biyomekani

Doktora

Transtibial Amputasyonu Olan Bireylerde Spinal Stabilizasyon Egzersizlerinin Enerji Harcaması Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Fatih ERBAHÇECİ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 672 363 4990  Passcode:123456       

17.12.2020

15:00

Damla GÜMÜŞ

Beslenme ve Diyetetik

Doktora

Doğal Antioksidan İçeren Propolis ve Yaban Mersini Ekstrelerinin Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri

Doç. Dr. Mevlüde KIZIL

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

17.12.2020

13:30

Tuğba DERE

Nöroloji Fizyoterapistliği

Yüksek Lisans

Servikal Disk Hernili Bireylerde Kassal Enduransın Ağrı, Boyun Farkındalığı Ve Kinezyofobi İle İlişkisinin İncelenmesi

Doç. Dr. İpek GÜRBÜZ

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 516 308 1801

Passcode: 077950

16.12.2020

14:00

Tuğçe KARAHAN TIĞRAK

Dil ve Konuşma Terapisi

Doktora

Gelişimsel Dil Bozukluğu Görülen Çocuklarda Etkileşimli Kitap Okumanın Üst Biliş Ve Çalışma Belleğine Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Esra ÖZCEBE

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 998 5527 3966

Passcode: 727680

16.12.2020

11:00

Berkan TORPİL

Ergoterapi

Doktora

Hafif Kognitif Bozukluğu Olan Yaşlı Sürücülere Yönelik İki Farklı Ergoterapi Müdahalesinin Sürüş Becerileri Üzerine Etkisi-Randomize Kontrollü Çalışma

Prof. Dr. Mine UYANIK

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

 

10.12.2020

11:00

Nurcan ÇEVİK

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yüksek Lisans

Kadın Ofis Çalışanlarında Menstrual Siklusun Çalışma Performansı ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Prof. Dr. Tülin DÜGER

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 872 8283 0610

Passcode: 12345

03.12.2020

13:30

Yasemin BOSTAN

Odyoloji

Yüksek Lisans

Farklı Maske Gürültülerinin Ve Gürültüde Konuşmayı Ayırt Etmenin İşitsel Kortikal N1 Cevabı Üzerindeki Etkisi

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet YARALI

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 989 0586 1676

Passcode: odyoloji

02.12.2020

11:00

Ferihan ERTAN

Radyoterapi Fiziği

Doktora

Cyberknife Ve Varian Rapidarc Trilogy Cihazinda Üç Boyutlu Uzaysal Fraksiyone Grid Terapi Doz Karakteristiklerinin Karşılaştırılması

Prof. Dr. Faruk ZORLU

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 946 296 3759

Passcode: 818Q0w

02.12.2020

10:30

 

Kasım 2020

Öğrenci

Programı

Öğrenim Derecesi

Tez Başlığı

Tez Danışmanı

Sınav Yeri / Sınav Bağlantısı

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Ayşegül ASLAN KIRLI

Radyoterapi Fiziği

Yüksek Lisans

Stereotaktik Radyocerrahi Ve Stereotaktik Beden Radyoterapisi Uygulamalarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Tabanlı Tedavi Planlama Sisteminin Kullanılabilirliği

Doç. Dr. Melis GÜLTEKİN

 

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 740 7084 7732

Passcode: NMvQZ2

30.11.2020

10:00

Ayfer GÖZÜ PİRİNÇÇİOĞLU

Adölesan Sağlığı

Doktora

Ergenlerin Ve Ailelerinin Şiddete Yönelik İnanç Ve Tutumunun Şiddet Davranışı Olan Ergenlere Etkileri

Prof.Dr.Orhan DERMAN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

Meeting ID: 883 2758 9030

Passcode: Ar7WJy

20.11.2020

10:00

Nihan İZAT

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik

Doktora

Karaciğerdeki İlaç Dispozisyonu Üzerine Rifampisinin Etkisinin İncelenmesi ve Farmakokinetik Modelleme

Prof. Dr. Selma ŞAHİN

Toplantıya bağlanmak için tıklayınız.

19.11.2020

11:30