Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
39. Madde Kapsamında Kısa Süreli (3 Aydan Az) Görevlendirme İşlemleri

39. MADDE KAPSAMINDA KISA SÜRELİ (3 AYDAN AZ) GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için söz konusu taleplerin yurt içi görevlendirmelerde görevlendirme tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce, yurt dışı görevlendirmelerde ise görevlendirme tarihinden en az 1 (bir) ay önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmek üzere Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 • Öğretim elemanları, görevlendirilmelerine ilişkin aşağıdaki belgeleri düzenleyerek bölümüne iletir.
  1. Dilekçe
  2. Etkinlik Sayfası - Program
  3. Davetiye – Kabul Mektubu
  4. Yurtdışı görevlendirmelerde “Yurtdışı Etkinliklere Katılım Başvuru Formu”, yurtiçi görevlendirmelerde ise "Yurtiçi Etkinliklere Katılım Başvuru Formu" doldurulmalıdır.(Avrupa görevlendirmelerinde etkinlik tarihinden bir gün önce ve bir gün sonra yol izni alınabilir, Amerika, Afrika ve Uzak Doğu görevlendirmelerinde ise iki gün önce, iki gün sonra yol izni alınabilir.)
  5. ÖYP tarafından desteklenen görevlendirmelerde ÖYP kabul yazısı
  6. Proje tarafından destekleniyorsa Proje Onay yazısı
 • Anabilim Dalı Başkanlığı talebi uygun gördüğü takdirde üst yazı ile Enstitümüze iletir.  
 • Enstitümüz tarafından uygun görüldüğü takdirde yolluksuz ve yevmiyesiz görevlendirmeler doğrudan, yolluklu ve yevmiyeli görevlendirmelerde ise Yönetim Kurulu Kararı alarak Rektörlük Makamına iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
 • Yurt dışı görevlendirmelerde OHAL kapsamında ilgilinin Yurtdışına çıkmasında herhangi bir sakınca bulunmadığına dair Personel Daire Başkanlığınca yazı hazırlanır.
 • Personel Daire Başkanlığı görevlendirme evrakının asıllarını, ilgili rektör yardımcısından onay aldıktan sonra ödeme yapılacak birime iletir.
 • Personel Daire Başkanlığı görevlendirme evrakının onayını Enstitümüze bildirir.