Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yönetim
 • Enstitü Müdürü

   

  Prof. Dr. Müge YEMİŞCİ ÖZKAN

 • Enstitü Müdür Yardımcıları

   

   

  Prof. Dr. Tüzün FIRAT

   

   

  Prof. Dr. Didem ŞÖHRETOĞLU

 • Enstitü Yönetimi Görev Dağılımı
  Prof. Dr Müge YEMİŞCİ ÖZKAN Prof. Dr. Tüzün FIRAT Prof. Dr. Didem ŞÖHRETOĞLU
  • ORPHEUS süreçlerinin takibi
  • Lisansüstü eğitimle ilgili BAP süreçlerinin izlemi
  • Danışman atama süreçlerinin izlenmesi
  • Enstitü paydaşlarıyla ilişki ve süreç yönetimi
  • Kadro ve bütçe planlaması, mali süreçlerin yönetimi (Harcama Yetkilisi)
  • YÖK 100/2000 Burs Süreçleri
  • Senatoda Enstitü temsiliyeti ve üst yönetim ile ilgili süreçler
  • Enstitü Erasmus Koordinatörü
  • Enstitü Eğitim Komisyonu Sorumlusu
  • Enstitü Kalite Komisyonu Temsilcisi, Enstitü Kalite Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Enstitü Kurulu Toplantı süreçlerinin izlenmesi
  • Personel işleri süreçleri
  • Öğrenci işleri süreçleri
  • Enstitü Farabi Koordinatörü
  • Enstitü Mevlana Koordinatörü
  • Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Birim Temsilcisi
  • Enstitü Sıfır Atık Birim Sorumlusu
  • Enstitü Yönetim Kurulu süreçlerinin izlenmesi
  • Personel işleri süreçleri
  • Öğrenci işleri süreçleri
  • WEB Sayfası süreçlerinin yönetimi

 

 • Enstitü Kurulu
  Kaynak Üye Görev
  Enstitü Yönetimi
  Prof. Dr. Müge YEMİŞCİ ÖZKAN
  Müdür
  Prof. Dr. Tüzün FIRAT Müdür Yardımcısı
  Prof. Dr. Didem ŞÖHRETOĞLU
  Müdür Yardımcısı
  Doç. Dr. Banu Cahide TEL  Enstitü Kurulu Üyesi
  Doç. Dr. Ceren GÜNENÇ BEŞER Enstitü Kurulu Üyesi
  Doç. Dr. Ceren SUCULARLI Enstitü Kurulu Üyesi
       
  Dekanlar Prof. Dr. Tülin TANER Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
  Prof. Dr. Gülberk UÇAR Eczacılık Fakültesi Dekanı
  Prof. Dr. Özlem ÜLGER Fizik Tedavi ve Rehablitasyon Fakültesi Dekanı
  Prof. Dr. Leyla ÖZDEMİR Hemşirelik Fakültesi Dekanı
  Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
  Prof. Dr. Ali Haydar DEMİREL Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
  Prof. Dr. Deniz DEMİRYÜREK Tıp Fakültesi Dekanı
       
  Bağlı Enstitü Müdürleri Prof. Dr. Elif Nursel ÖZMERT Çocuk Sağlığı Enstitüsü
  Prof. Dr. Hülya KARATAŞ KURŞUN Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
  Prof. Dr. Kadir Mutlu HAYRAN Kanser Enstitüsü
  Prof. Dr. Serhat ÜNAL Aşı Enstitüsü
       
  Ana Bilim Dalı Başkanları Prof. Dr. Tülin TANER Ağız Diş Sağlığı Araştırmaları
  Prof. Dr. Alper AKTAŞ
  Ağız Diş  ve  Çene  Cerrahisi
  Prof. Dr. Sema DURAL
  Ağız Diş  ve  Çene  Radyolojisi
  Prof. Dr. İncilay SÜSLÜ
  Analitik Kimya
  Prof. Dr. Deniz DEMİRYÜREK
  Anatomi
  Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN Beden Eğitimi ve Spor
  Prof. Dr. AylinAYAZ
  Beslenme Bilimleri
  Prof. Dr. Nuhan PURALI
  Biyofizik
  Prof. Dr. Erdem KARABULUT Biyoinformatik
  Prof. Dr. Pınar ÖZDEMİR
  Biyoistatistik
  Doç. Dr. Üyesi Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN
  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
  Prof. Dr. Fahriye Figen TURAN
  Çocuk Gelişimi
  Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Hemşireliği
  Prof. Dr. Derya KARAKOÇ Dahili ve Cerrahi Araştırmalar
  Doç. Dr. Fatma ESEN AYDINLI Dil ve Konuşma Terapisi
  Prof. Dr. Fatma GÜLHAN SAMUR Diyetetik
  Dr. Öğr. Üyesi Gülten KOÇ
  Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği
  Prof. Dr. Selen YEĞENOĞLU
  Eczacılık İşletmeciliği
  Prof. Dr. Kezban ULUBAYRAM
  Eczacılık Temel Bilimleri
  Prof. Dr. Erhan PALASKA
  Eczacılık Uygulamaları
  Doç. Dr. Şenay AKIN Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
  Prof. Dr. Bahar ÖZÇELİK
  Endodonti
  Prof. Dr. Mine UYANIK
  Ergoterapi
  Prof. Dr. Ayşe UZ
  Farmakognozi
  Prof. Dr. Nezahat Tuğba KANDİLCİ
  Farmakoloji
  Prof. Dr. Betül ARICA YEGİN
  Farmasötik Biyoteknoloji
  Prof. Dr. İffet İrem ÇANKAYA
  Farmasötik Botanik
  Prof. Dr. Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ
  Farmasötik Kimya
  Prof. Dr. Erem BİLENSOY
  Farmasötik Teknoloji
  Prof. Dr. Ülfet Pınar ERKEKOĞLU
  Farmasötik Toksikoloji
  Prof. Dr. Ayşen ERDEM
  Fizyoloji
  Prof. Dr. Derya KARAKOÇ Genel Cerrahi
  Prof. Dr. Kerim Hakan ALTINTAŞ Halk Sağlığı
  Doç. Dr. Bilge KALANLAR
  Halk Sağlığı Hemşireliği
  Prof. Dr. Tahir HAZIR Hareket ve Antreman Bilimleri
  Prof. Dr. Leyla DİNÇ
  Hemşirelik Esasları
  Doç. Dr. Sergül DUYGULU
  Hemşirelikte Yönetim
  Prof. Dr. Pergin ATİLLA
  Histoloji ve Embriyoloji
  Prof. Dr. Sevgisun KAPUCU
  İç Hastalıkları Hemşireliği
  Prof. Dr. Deniz İNAL İNCE Kalp ve Solunum Fizyoterapisi ve Rehablitasyon
  Prof. Dr. Filiz CAN Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon
  Prof. Dr. Aygin EKİNCİOĞLU
  Klinik Eczacılık
  Prof. Dr. Betül ÇELEBİ SALTIK
  Kök Hücre Bilimleri
  Prof. Dr. Öznur YILMAZ Nörolojik Fizyoterapi Rehabilitasyon
  Prof. Dr. Gonca SENNAROĞLU
  Odyoloji
  Prof. Dr. Tülin TANER
  Ortodonti
  Prof. Dr. Mazhar TOKGÖZOĞLU Ortopedi ve Travmatoloji
  Prof. Dr. Meryem UZAMIŞ TEKÇİÇEK
  Pedodonti
  Prof. Dr. Abdullah Cevdet AKMAN
  Periodontoloji
  Prof. Dr. F. Figen ÖZGÜR
  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
  Prof. Dr. Mehmet MUHTAROĞULLARI
  Protetik Diş Tedavisi
  Doç. Dr. Duygu HİÇDURMAZ
  Psikiyatri Hemşireliği
  Prof. Dr. Suna ERDOĞAN
  Radyofarmasi
  Prof. Dr. Filiz YALÇIN ÇAKIR Restoratif Diş Tedavisi
  Prof. Dr. Zafer ERDEN Sağlık Bilimlerinde Simülasyon
  Prof. Dr. Şükran NAZAN KOŞAR
  Spor Bilimleri ve Teknolojisi
  Prof. Dr. Volga BAYRAKÇI TUNAY Sporda Fizyoterapi ve Rehablitasyon
  Prof. Dr. Samiye YABANOĞLU ÇİFTÇİ Tek Sağlık
  Prof. Dr. Özlem ÜLGER Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon
  Prof. Dr. Hatice Asuman ÖZKARA Tıbbi Biyokimya
  Prof. Dr. Yusuf Çetin KOCAEFE
  Tıbbi Biyoloji
  Prof. Dr. Alper B. İSKİT
  Tıbbi Farmakoloji
  Prof. Dr. Sevtap ARIKAN AKDAĞLI Tıbbi Mikrobiyoloji
  Prof. Dr. Orhan ODABAŞI
  Tıp Eğitimi ve Bilişimi
  Prof. Dr. Nükhet ÖRNEK BÜKEN
  Tıp Tarihi ve Etik
  Prof. Dr. Derya DİKMEN Toplu Beslenme Sistemleri
  Prof. Dr. Neslişah RAKICIOĞLU Toplum Beslenmesi
  Prof. Dr. Serdar TEKGÜL Üroloji

   

 • Enstitü Yönetim Kurulu
   Prof. Dr. Müge YEMİŞCİ ÖZKAN  Müdür
   Prof. Dr. Tüzün FIRAT  Müdür Yardımcısı
   Prof. Dr. Didem ŞÖHRETOĞLU  Müdür Yardımcısı
   Prof. Dr. Aylin AYAZ  Üye
   Doç. Dr. Banu Cahide TEL  Üye
   Doç. Dr. Ceren GÜNENÇ BEŞER  Üye
   Meral AKGÜNLÜ  Enstitü Sekreteri

   

 • Danışma Kurulu
  İsim Kurum
   Prof. Dr. Bayram YILMAZ  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
   Prof. Dr. Erhan PALASKA  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Öğretim Üyesi
   Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, TÜBA Asil Üyesi
   Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU  Marmara Üniversitesi  Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, YÖKAK Kurul Üyesi, ORPHEUS Büyükelçisi
   Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL  TÜSEB, TÜSKA Başkanı
   Prof. Dr. Hande GÜRER ORHAN  Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı, YÖKAK Değerlendiricisi, Ege Üniversitesi Akreditasyon ve Kalite Yönetim Ofisi Sorumlusu
   Hasan Çağlayan DÜNDAR  TOBB Başkan Danışmanı ve Reel Sektör, Ar-Ge ve Uygulama Daire Başkanı
   Dr. Pınar BULUT  Farma Patent Firması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mezunu
   Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM  Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Rektör Yardımcısı

 

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonu
  • Prof. Dr. Müge YEMİŞCİ ÖZKAN
  • Prof. Dr. Tüzün FIRAT
  • Prof. Dr. Didem ŞÖHRETOĞLU
  • Prof. Dr. Betül ÇELEBİ SALTIK
  • Ar. Gör. Ege Nur ATABEY GERLEGİZ
  • Meral AKGÜNLÜ

 

 • Teşkilat Şeması