Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2547/35. Madde Atama İşlemleri

            2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU - 35. MADDE İŞLEMLERİ

 • Öğrencinin kadrosunun bulunduğu Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca Üniversitemizde görevlendirme yapma isteğini ve öğrenciye ait belgeleri Üniversitemize iletir.
 • İlgili Üniversite'den gelen belgeler Enstitümüz kanalıyla ilgili Bölüme iletilir ve konu hakkındaki görüşü sorulur.
 • Enstitümüz bölümün görüşünü de dikkate alarak almış olduğu görüşünü Personel Daire Başkanlığına gönderir.
 • Enstitünün görüşü ilgili Üniversiteye gönderilir ve görüş olumlu ise ilgili Üniversiteden kadro devir işlemlerinin başlatılması istenir.
 • Bölümden gelen görüş olumsuz ise Enstitümüz söz konusu durumu ilgili Üniversiteye bildirilir ve işlem sona erer.
 • Görüş olumlu ise ilgili Üniversite kadro devir işlemlerini başlatmak üzere YÖK Yürütme Kurulunun uygun görüşünü bekler.
 • Yükseköğretim Kurulu'nun kadro devir işlemleri ile ilgili görüşü kişinin Üniversitesine ve Üniversitemize bildirilir.
 • Yükseköğretim Kurulu'ndan gelen olumlu görüşten sonra öğrencinin sicil özeti ilgili Üniversiteden istenir.
 • İlgili Üniversite öğrencinin sicil özetini Üniversitemize gönderir.
 • Personel Daire Başkanlığı kişinin atamasını yapar ve ilgili Üniversiteden ayrılış tarihi ile maaş nakil bildirimi istenir.
 • Üniversitesi tarafından kişinin maaş nakil bildirimi, ayrılış tarihi ile özlük ve sicil dosyaları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir.
 • Kişi bir nüshasını elden getirdiği personel maaş nakil bildirimi ile gerekli evrakları Personel Daire Başkanlığı'na ve Enstitümüze teslim eder ve bölümünde görevine başlar.
 • İlgilinin göreve başlama tarihi Personel Daire Başkanlığı'nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Müdürlüğü ile Akademik Tayin Müdürlüğüne bildirilir.