Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Öğretim Üyelerinin İstifası Halinde Yapılacak İşlemler

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN İSTİFASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

  • Öğretim Üyesi istifa talebini içeren dilekçesini Anabilim Dalı Başkanlığına sunar
  • Anabilim Dalı, kişiye ilişik kesme formu düzenleterek Enstitüye ayrılış tarihini bildirir
  • Enstitü Müdürlüğü istifa işlemlerinin tamamlanabilmesi için söz konusu talebi Rektörlüğe arz edilmek üzere Personel Daire Başkanlığına gönderir
  • Rektörlük tarafından uygun görüldükten sonra düzenlenecek olan Rektörlük Oluru ile ilişik kesme işlemi tamamlanmış olur ve Ayrılış Bildirimi düzenlenir.