2-3 Temmuz 2024’te "Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5. Danışman Eğitimi Çalıştayı" düzenlenmiştir.
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Araştırma Görevlilerinin İstifası Halinde Yapılacak İşlemler

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN İSTİFASI HALİNDE YAPILCAK İŞLEMLER

  • Kişi istifa dilekçesini Enstitümüze gönderilmek üzere ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına verir.
  • Enstitümüz kişinin istifa dilekçesini öğrencinin Üniversitesine iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığı'na iletir.
  • Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgili Üniversiteye istifa hakkında görüş sorulur.
  • İlgili Üniversite istifa hakkında görüşünü YÖK Başkanlığına ve Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na bildirir.
  • İlgili Üniversite tarafından istifanın uygun görüldüğünün bildirilmesi durumunda Personel Daire Başkanlığı kadro iade işlemlerini başlatır ve görüşü Enstitümüze bildirir.
  • Kişi istifa tarihi itibariyle 2 nüsha halinde ilişik kesme formu düzenler ve Bölüm öğrencinin görevinden ayrılış tarihini Enstitümüze bildirir.
  • Enstitümüz söz konusu belgeler kapsamında kişinin ayrılış tarihini Personel Daire Başkanlığı Akademik Tayin Müdürlüğü, Özlük Hakları ve Tahakkuk Müdürlüğü ile ÖYP Koordinatörlüğüne iletir.
  • Personel Daire Başkanlığı tarafından kişinin özlük ve sicil dosyaları ilgili Üniversiteye gönderilir.