Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
ÖYP 35, 2547/35,Öncelikli Alanlar ile 50/d Kapsamındaki Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ÖYP 35, 2547 35,Öncelikli Alanlar ile 50/d kapsamında atanan öğrencilerin 

 

KAYIT İÇİN BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

 1. Araştırma Görevlisi Kayıt Formu doldurulmalıdır.
 1. ÖYP Kayıt Formu için tıklayınız.
 2. Öncelikli Alanlar Kayıt Formu için tıklayınız.
 3. 50/d Araştırma Görevlisi Kayıt Formu için tıklayınız.
 1. Çalışma Belgesi (ÖYP/Öncelikli Alanlar kapsamında atanan öğrencinin kadrosunun bulunduğu Kurum tarafından hazırlanan belgedir.)
 2. Ales Sonuç Belgesi (Belgenin üzerine el yazısı ile ‘’Bu Belgenin Aslının Doğruluğunu Beyan Ederim’’ yazılarak imzalanmalıdır.)
 3. YDS / YÖKDİL Sonuç Belgesi (Belgenin üzerine el yazısı ile ‘’Bu Belgenin Aslının Doğruluğunu Beyan Ederim’’ yazılarak imzalanmalıdır.)
 4. Transkript (Yüksek Lisans başvurularında Lisans, Doktora başvurularında Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti eklenmelidir.)
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Yüksek Lisans başvurularında Lisans, Doktora başvurularında Lisans ve Yüksek Lisans Diploması / Geçici Mezuniyet Belgesi eklenmelidir.)
 6. YÖK Yerleştirme Onay Belgesi (e-devlet veya üzerinden alınan yerleştirme sonuç çıktısı eklenmelidir.)
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı ibraz edilip fotokopisi teslim edilecektir.)
 8. Fotoğraf (8 adet)   

       Not

 • 35. Madde ile atamalarda ve Doktoraya devam başvurularında 2. ve 7. Madde’de istenilen belgeler gerekmemektedir.
 • ALES puanı geçerlilik süresi sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıldır.
 • YDS / YÖKDİL geçerlilik süresi sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 yıldır.
 • Doktoraya devam başvurularında öğrenciler, ilgili programın kriterlerini sağlamaları koşuluyla, Yüksek Lisans başvurularında Enstitümüze sunmuş oldukları ALES ve YDS / YÖKDİL belgeleri ile doktoraya başvurabilirler.
 • Yüksek Lisans eğitiminden farklı bir programda doktora eğitimi almak isteyen ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu Kurumun talep etmesi halinde ve YÖK Yürütme Kurulunun uygun bulması halinde ilgili programa kayıt yaptırabilirler.
 • Doktoraya devam etmek isteyen ilgili madde kapsamındaki (Öncelikli alanlar, ÖYP 35. Madde, 2547 35. Madde ve 50/d) öğrencilerin de yukarıda belirtilen belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.