Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
ÖYP Danışman Değerlendirme Raporu

 ÖYP DANIŞMAN DEĞERLENDİRME RAPORU

Danışmanlar her yarıyılın sonunda ÖYP Koordinatörlüğü'nün "Dönemsel Rapor" hazırlanmasına ilişkin yazısına istinaden ÖYP Araştırma Görevlileri için hazırladığı "Değerlendirme Raporu"nu enstitüye sunarlar.