Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
ÖYP/Öncelikli Alanlar/50d Araştırma Görevlileri Yüksek Lisanstan Doktoraya Devam İşlemleri

            DOKTORAYA DEVAM

  • Doktoraya Devam Etmek İsteyen ÖYP/Öncelikli Alanlarda görevli araştırma görevlilerinin kesin kayıt döneminden en az bir hafta öncesinde tez savunma sınavını vermiş tezini Enstitümüze teslim etmiş ve kabul görmüş olması, mezun olmuş olmaları gerekmektedir.
  • Doktoraya devam etmek isteyen öğrencilerin söz konusu programın asgari şartlarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.
  • Mezun durumundaki öğrencilerin doktoraya devam talepleri alınmak üzere ilgili anabilim dallarına Enstitümüz tarafından görüş sorulur.
  • Anabilim Dalı Başkanlığınca doktoraya devam etmeleri uygun bulunan öğrencilerin dilekçeleri istenir ve bu kapsamda akademik kurul kararı alınır.
  • Anabilim Dalı Başkanlığınca öğrencilerden alınan dilekçeler ve Akademik Kurul Kararları Enstitümüze İletilir.
  • Enstitümüz tarafından söz konusu kişiler hakkında Yönetim Kurulu Kararı alınarak YÖK Başkanlığına iletilmek üzere Üniversitemiz ÖYP Koordinatörlüğüne gönderilir.
  • Öğrenciler kesin kayıt döneminde Kayıt İçin Gerekli Belgeler kısmında bulunan belgeleri tamamlayarak Enstitümüz Personel İşleri biriminde kayıt yaptırırlar.
  • YÖK Başkanlığının uygun görüşü Personel Daire Başkanlığı tarafından Enstitümüze ulaşır ve kişilerin kaynak aktarımlarının yapılabilmesi için YÖKSİS veri tabanına bilgileri girilmek üzere ÖYP Koordinatörlüğüne bilgi verilir.