Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Doktora Yayın İnceleme ve Değerlendirme Formu hakkında

Daha önce 2 ayrı form olarak (ORPHEUS/Diğer) sunulan "Doktora Yayın İnceleme ve Değerlendirme Formu", tek bir form haline getirilmiştir. Doktora tez ve mezuniyet işlemlerinde artık bu form kullanılacak olup eski formların gönderilmemesi önemle rica olunur.

Forma,

 https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/ -> Akademik -> Yararlı Belgeler -> Formlar yolundan

veya

https://fs.hacettepe.edu.tr/saglikbilimleri/dosyalar/Akademik/Yararli_Belgeler/Formlar/DR_formlar/DR_yayin_incveleme_ve_degerlendirme_formu.docx bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü