Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tez Savunma Sınavları takvimi hakkında

Enstitümüz programlarında kayıtlı öğrencilerimizin Tez Savunma Sınavları ile ilgili bilgiler 2020 yılı Aralık ayından itibaren Enstitümüz web sayfasından duyurulacaktır. İlgili mevzuat gereği Tez Savunma Sınavları isteyen her dinleyiciye açıktır. Bu nedenle enstitü web sayfamızda “FORMLAR” sekmesinden ulaşabileceğiniz (aşağıda da bağlantısı verilen)“TEZ SAVUNMA SINAVI TOPLANTI BİLGİLERİ FORMU”nun doldurularak en geç sınavdan bir hafta önce Ana Bilim Dalı Başkanlığınca sbe@hacettepe.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.