Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Genel Yetenek ve Yabancı Dil Puanları Tablosu

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genel Başvuru Koşulları için tıklayınız.

*Programa iişkin özel başvuru koşulları; //akts.hacettepe.edu.tr/index.php adresinde "Derece Veren Programlar → Doktora/Yüksek Lisans → İlgili Program → D.4 Kayıt Kabul Koşulları" kısmında belirtilmektedir.

 

MULTİDİSİPLİNER PROGRAMLAR YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
ALES  GRE GMAT PUAN TÜRÜ 
Kök Hücre Bilimleri Ana Bilim Dalı
Kök Hücre Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Kök Hücre Bilimleri Ana Bilim Dalı
Kök Hücre Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Biyoinformatik Ana Bilim Dalı
Biyoinformatik Doktora (İngilizce) Programı
70 - 84 60 151 465 SAY
Biyoinformatik Ana Bilim Dalı
Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Eczacılık Uygulamaları Ana Bilim Dalı
 İlaçta Ar-Ge Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
55 - 66 55 149 450 SAY/EA
Eczacılık Uygulamaları Ana Bilim Dalı
Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları Tezsiz Yüksek Lisans Programı
55 - 66 55 149 450 SAY/EA
Eczacılık Uygulamaları Ana Bilim Dalı
Hastane Eczacılığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
istenmiyor - istenmiyor istenmiyor istenmiyor istenmiyor -
Dahili ve Cerrahi Araştırmalar Ana Bilim Dalı
Temel Cerrahi Araştırmalar Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Dahili ve Cerrahi Araştırmalar Ana Bilim Dalı
Klinik Araştırmalar Tezsiz Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Ana Bilim Dalı
Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Tezli Yüksek Lisans Programı 
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Ana Bilim Dalı
Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce Uzaktan Öğretim) Programı 
70 - 84 istenmiyor istenmiyor istenmiyor -
Ağız Diş Sağlığı Araştırmaları Ana Bilim Dalı
Oral Biyoloji Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Ağız Diş Sağlığı Araştırmaları Ana Bilim Dalı
Toplum Ağız Diş Sağlığı Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Tek Sağlık Ana Bilim Dalı
Tek Sağlık Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
ALES  GRE GMAT PUAN TÜRÜ
Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Cerrahi Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Tedavi Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Endodonti Ana Bilim Dalı
Endodonti Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Ortodonti Ana Bilim Dalı 
Ortodonti Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
Oral Diagnoz ve Radyoloji Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Pedodonti Ana Bilim Dalı
Pedodonti Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Periodontoloji Ana Bilim Dalı
Periodontoloji Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı 
Protez Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
ECZACILIK FAKÜLTESİ YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
ALES  GRE GMAT PUAN TÜRÜ
Analitik Kimya Ana Bilim Dalı 
Analitik Kimya Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Analitik Kimya Ana Bilim Dalı 
Analitik Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Eczacılık İşletmeciliği Ana Bilim Dalı  
Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Eczacılık İşletmeciliği Ana Bilim Dalı  
Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Eczacılık Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı   
Eczacılık Temel Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Farmakognozi Ana Bilim Dalı   
Farmakognozi Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Farmakognozi Ana Bilim Dalı    
Farmakognozi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Farmasötik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı   
Farmasötik Biyoteknoloji Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Farmasötik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı    
Farmasötik Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı  
Farmasötik Botanik Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı  
Farmasötik Kimya Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı
Farmasötik Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY
Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY
Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY
Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
Farmasötik Teknoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
Kozmetoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
Kozmetoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Bütünleşik Doktora Programı
70 - 84 80 156 590 SAY/EA
Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı
Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Farmakoloji Ana Bilim Dalı
Farmakoloji Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Farmakoloji Ana Bilim Dalı
Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı
Klinik Eczacılık Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı
Klinik Eczacılık Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı
Klinik Eczacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı
istenmiyor - istenmiyor 55 149 450 SAY/EA
Radyofarmasi Ana Bilim Dalı
Radyofarmasi Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Radyofarmasi Ana Bilim Dalı
Radyofarmasi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
TIP FAKÜLTESİ YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
ALES  GRE GMAT PUAN TÜRÜ
Anatomi Ana Bilim Dalı
Anatomi Doktora Programı
70 70 84 60/TUS 151 465 SAY
Anatomi Ana Bilim Dalı
Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
Biyokimya Doktora Programı
70 70 84 60/TUS 151 465 SAY
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Biyofizik Ana Bilim Dalı
Biyofizik Doktora Programı
70 70 84 60/TUS 151 465 SAY
Biyofizik Ana Bilim Dalı
Biyofizik Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
Biyoistatistik Bütünleşik Doktora Programı
70 70 84 80/TUS 156 590 SAY
Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
Biyoistatistik Doktora Programı
70 70 84 60/TUS 151 465 SAY
Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY
Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
Tıp Etiği ve Tarihi Doktora Programı
70 70 84 60/TUS 151 465 SAY
Tıbbi Farmakoloji  Ana Bilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji  Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Fizyoloji Ana Bilim Dalı
Fizyoloji Doktora Programı
70 70 84 60/TUS 151 465 SAY
Fizyoloji Ana Bilim Dalı
Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Histoloji-Embriyoloji Doktora Programı
70 70 84 60/TUS 151 465 SAY
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Mikrobiyoloji Doktora Programı
70 70 84 60/TUS 151 465 SAY
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı
İleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Doktora Programı
70 70 84 60/TUS 151 465 SAY
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı
Tıp Eğitimi Doktora Programı
70 70 84 60/TUS 151 465 SAY
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı
Tıp Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Afetlerde Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Beslenme ve Gıda Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Sağlık Politikaları ve Yönetimi Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Sağlık Politikaları ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Halk Sağlığı Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Epidemiyoloji Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Epidemiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Sağlık Eğitimi Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Sağlık Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
İş Sağlığı Doktora Programı
70 70 84 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
 İş Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Çevre Hekimliği Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
Çocuk Ortopedisi ve Çocuk Omurga Cerrahisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
70 - 84 istenmiyor istenmiyor istenmiyor -
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Klinik Beslenme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
istenmiyor - istenmiyor istenmiyor istenmiyor istenmiyor -
Üroloji Ana Bilim Dalı
Üroonkoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı
80 - 96 istenmiyor istenmiyor istenmiyor -
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
ALES GRE GMAT PUAN TÜRÜ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
 Kardiopulmoner Rehabilitasyon Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Kardiopulmoner Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Protez-Ortez ve Biyomekani Doktora Programı
70   84 60 151 465 SAY/EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Protez-Ortez ve Biyomekani Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Spor Fizyoterapistliği Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
 Spor Fizyoterapistliği Tezli Yüksek Lisans Programı
60   72 60 151 465 SAY/EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Nöroloji Fizyoterapistliği Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Nöroloji Fizyoterapistliği Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
ALES  GRE GMAT PUAN TÜRÜ
Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı
Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Ergoterapi Ana Bilim Dalı
Ergoterapi Doktora Programı 
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Ergoterapi Ana Bilim Dalı
Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Programı 
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Diyetetik Ana Bilim Dalı
Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Beslenme Bilimleri Ana Bilim Dalı
Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
55 - 66 istenmiyor istenmiyor istenmiyor -
Beslenme Bilimleri Ana Bilim Dalı
Beslenme Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Diyetetik Ana Bilim Dalı
Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalı
Toplum Beslenmesi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Toplu Beslenme Sistemleri Ana Bilim Dalı
 
Toplu Beslenme Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Odyoloji Ana Bilim Dalı
Odyoloji Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Odyoloji Ana Bilim Dalı
Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Odyoloji Ana Bilim Dalı
 Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Odyoloji Ana Bilim Dalı
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı
Dil ve Konuşma Terapisi Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı
Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
ALES  GRE GMAT PUAN TÜRÜ
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı
Hemşirelik Esasları Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı
Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Hemşirelik Esasları  Ana Bilim Dalı
Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Bütünleşik Doktora Programı
70 - 84 80 156 590 SAY/EA
Hemşirelikte Yönetim  Ana Bilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Yoğun Bakım Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
istenmiyor - istenmiyor istenmiyor istenmiyor istenmiyor -
Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
ALES  GRE GMAT PUAN TÜRÜ
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
/SÖZEL
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
/SÖZEL
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
/SÖZEL
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
/SÖZEL
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Ana Bilim Dalı
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Ana Bilim Dalı
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı
Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı
Hareket ve Antrenman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
ALES  GRE GMAT PUAN TÜRÜ
Aile Sağlığı Ana Bilim Dalı
Aile Sağlığı Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Aile Sağlığı Ana Bilim Dalı
Adölesan Sağlığı Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı
Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Pediatrik Temel Bilimler  Ana Bilim Dalı
Genetik Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Pediatrik Temel Bilimler  Ana Bilim Dalı
İmmünoloji Doktora Programı 
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı
İmmünoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı
Moleküler Metabolizma Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı
Moleküler Metabolizma Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı
Moleküler Nefroloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı
70 - 84 istenmiyor istenmiyor istenmiyor -
Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı
Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans Programı
70 - 84 istenmiyor istenmiyor istenmiyor -
Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı
İleri Yenidoğan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Sosyal Pediatri  Ana Bilim Dalı
Sosyal Pediatri Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Sosyal Pediatri Ana Bilim Dalı
 Çocuk istismarı ve ihmali Tezsiz Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
TUS YDUS
Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı
Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 60
NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
ALES  GRE GMAT PUAN TÜRÜ
Klinik Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Ana Bilim Dalı
İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Klinik Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Ana Bilim Dalı
İleri Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimler Tezli Yüksek Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Klinik Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Ana Bilim Dalı
İnme ve Girişimsel Tedavi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Klinik Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Ana Bilim Dalı
Klinik Nörolojik Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı
60 - 72 istenmiyor istenmiyor istenmiyor -
Klinik Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri  Ana Bilim Dalı
Konsültasyon-Liyeson Psikiyatrisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
60 - 72 istenmiyor istenmiyor istenmiyor -
Prevantif ve Epidemiyolojik Nöroloji ve Psikiyatri Ana Bilim Dalı
Nöro-Elektrofizyoloji Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
TUS ALES PUAN TÜRÜ
Nörolojik ve Psikiyatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı
Temel Nörolojik Bilimler Doktora Programı
70 - 84 60 60 SAY/EA
Nörolojik ve Psikiyatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı
Temel Nörolojik Bilimler (İngilizce) Doktora Programı
80 - 96 60 60 SAY/EA
KANSER ENSTİTÜSÜ YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
ALES  GRE GMAT PUAN TÜRÜ
Klinik Onkoloji  Ana Bilim Dalı
Radyoterapi Fiziği Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Klinik Onkoloji  Ana Bilim Dalı
Radyoterapi Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı
Pediatrik Onkoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Prevantif Onkoloji Ana Bilim Dalı
Kanser Epidemiyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı
Kanser Biyokimyası Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı
Temel İmmünoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı
Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı
Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
AŞI ENSTİTÜSÜ YDS
ÜDS
E-YDS
YÖKDİL
TIPDİL TOEFL
IBT
ALES  GRE GMAT PUAN TÜRÜ
Aşı Çalışmaları Ana Bilim Dalı
Aşı Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA
Aşı Teknolojisi Ana Bilim Dalı
Aşı Teknolojisi Doktora Programı
70 - 84 60 151 465 SAY/EA
Aşı Teknolojisi Ana Bilim Dalı
Aşı Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
60 - 72 60 151 465 SAY/EA