Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
ÖYP ve Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri Atama İşlemleri

ÖYP VE ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ATANMA İŞLEMLERİ

 • Kişi Enstitümüzde bir lisansüstü programa kayıtlı olduğu takdirde kadrosunun bulunduğu Üniversite tarafından YÖK Başkanlığına görevlendirme talep yazısı yazarak süreci başlatır.
 • YÖK Başkanlığı kadro devrinin uygun olduğunu Üniversitemize ve ilgili Üniversiteye bildirilir.
 • YÖK Başkanlığının yazısına istinaden Enstitü kişinin atamasına ilişkin olumlu/olumsuz Yönetim Kurulu Kararı alır.
 • Enstitü Kararı Personel Daire Başkanlığı'na bildirir.
 • Personel Daire Başkanlığı Enstitü görüşünü ilgili Üniversiteye bildirir ve görüş olumlu ise ilgili Üniversiteden sicil özeti istenir.
 • Enstitüden gelen görüş olumsuz ise durum ilgili Üniversiteye bildirilir ve işlem sona erer.
 • Görüş olumlu ise İlgili Üniversite kişinin sicil özetini Üniversitemize gönderir.
 • Personel Daire Başkanlığı kişinin atamasını yapar ve ilgili Üniversiteden ayrılış tarihi ile maaş nakil bildirimi istenir.
 • Üniversitesi tarafından kişinin maaş nakil bildirimi, ayrılış tarihi ile özlük ve sicil dosyaları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir.
 • Kişi bir nüshasını elden getirdiği personel maaş nakil bildirimi ile gerekli evrakları Personel Daire Başkanlığı'na ve Enstitümüze teslim eder ve bölümünde görevine başlar.
 • İlgilinin göreve başlama tarihi Personel Daire Başkanlığı'nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Müdürlüğü ile Akademik Tayin Müdürlüğüne bildirilir.