2-3 Temmuz 2024’te "Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5. Danışman Eğitimi Çalıştayı" düzenlenmiştir.
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
ÖYP ve Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri Atama İşlemleri

ÖYP VE ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ATANMA İŞLEMLERİ

 • Kişi Enstitümüzde bir lisansüstü programa kayıtlı olduğu takdirde kadrosunun bulunduğu Üniversite tarafından YÖK Başkanlığına görevlendirme talep yazısı yazarak süreci başlatır.
 • YÖK Başkanlığı kadro devrinin uygun olduğunu Üniversitemize ve ilgili Üniversiteye bildirilir.
 • YÖK Başkanlığının yazısına istinaden Enstitü kişinin atamasına ilişkin olumlu/olumsuz Yönetim Kurulu Kararı alır.
 • Enstitü Kararı Personel Daire Başkanlığı'na bildirir.
 • Personel Daire Başkanlığı Enstitü görüşünü ilgili Üniversiteye bildirir ve görüş olumlu ise ilgili Üniversiteden sicil özeti istenir.
 • Enstitüden gelen görüş olumsuz ise durum ilgili Üniversiteye bildirilir ve işlem sona erer.
 • Görüş olumlu ise İlgili Üniversite kişinin sicil özetini Üniversitemize gönderir.
 • Personel Daire Başkanlığı kişinin atamasını yapar ve ilgili Üniversiteden ayrılış tarihi ile maaş nakil bildirimi istenir.
 • Üniversitesi tarafından kişinin maaş nakil bildirimi, ayrılış tarihi ile özlük ve sicil dosyaları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir.
 • Kişi bir nüshasını elden getirdiği personel maaş nakil bildirimi ile gerekli evrakları Personel Daire Başkanlığı'na ve Enstitümüze teslim eder ve bölümünde görevine başlar.
 • İlgilinin göreve başlama tarihi Personel Daire Başkanlığı'nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Müdürlüğü ile Akademik Tayin Müdürlüğüne bildirilir.