Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tez önerilerinin YÖK "Tez Otomasyon Sistemi"ne girilmesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Değerli Öğretim Üyesi ve Sevgili Öğrenciler,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın 19.09.2018 tarih ve 806.01.03-E.243032 sayılı yazısında iletmiş olduğu “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”de belirtildiği üzere tez önerisini sunan öğrencilerimizin “Tez Otomasyon Sistemine” üye girişi yaparak “Tez Veri Girişi Formu”nu doldurmaları gerekmektedir.

Öğrenci tarafından otomasyon sisteminde doldurulan “Tez Veri Girişi Formu”nun bir çıktısı alınarak tez döneminde olan tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin tez önerileriyle birlikte Enstitümüze göndermeleri gerekmektedir.

Gerekli bağlantılar:

Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü