Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) hakkında

7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca kişilere yapılacak tebliğlerin gönderimine ve teslimatına ilişkin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) oluşturulmuştur.

Göç İdaresi Başkanlığınca yapılan açıklama uyarınca, yabancılarla ilgili yapılacak iş ve işlemlerden ikamet izni uzatma başvurularında UETS adresi isteneceği ve 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren yabancıların randevu gününde sunacakları dosyalarına UETS başvuru formunu da eklemeleri talep edileceği anlaşılmıştır.

Yabancılar UETS adreslerini;
-Pasaport ve yabancı kimlik numarası,
-GSM numarası,
-Geçerli e-posta adresi ibraz etmeleri ve UETS başvuru forumunu doldurmaları akabinde PTT şubelerinden alabileceklerdir.
E imza sahibi yabancılar https://etebligat.gov.tr  adresinden çevrimiçi UETS başvurusunda bulunabileceklerdir.