Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Programlar
 1. Adölesan Sağlığı Doktora
 2. Afetlerde Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
 3. Aile Sağlığı Doktora
 4. Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri Tezli Yüksek Lisans
 5. Analitik Kimya Tezli Yüksek Lisans
 6. Analitik Kimya Doktora
 7. Anatomi Tezli Yüksek Lisans
 8. Anatomi Doktora
 9. Aşı Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans
 10. Aşı Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans
 11. Aşı Teknolojisi Doktora
 12. Beden Eğitimi Ve Spor Tezli Yüksek Lisans
 13. Beden Eğitimi Ve Spor Doktora
 14. Beslenme Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
 15. Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans
 16. Beslenme ve Diyetetik Doktora
 17. Beslenme ve Gıda Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
 18. Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Tezsiz Yüksek Lisans
 19. Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Tezli Yüksek Lisans
 20. Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Doktora
 21. Biyofizik Tezli Yüksek Lisans
 22. Biyofizik Doktora
 23. Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans
 24. Biyoinformatik Doktora (İngilizce)
 25. Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans
 26. Biyoistatistik Doktora
 27. Biyoistatistik Bütünleşik Doktora
 28. Biyokimya Tezli Yüksek Lisans
 29. Biyokimya Doktora
 30. Cerrahi Doktora
 31. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
 32. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora
 33. Çevre Hekimliği Tezli Yüksek Lisans
 34. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
 35. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora
 36. Çocuk İstismarı ve İhmali Tezsiz Yüksek Lisans
 37. Çocuk Ortopedisi ve Çocuk Omurga Cerrahisi Tezsiz Yüksek Lisans
 38. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
 39. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora
 40. Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans
 41. Dil ve Konuşma Terapisi Doktora
 42. Diyetetik Tezli Yüksek Lisans
 43. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
 44. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
 45. Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Tezli Yüksek Lisans
 46. Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Doktora
 47. Eczacılık Temel Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
 48. Egzersiz Ve Spor Fizyolojisi Tezli Yüksek Lisans
 49. Egzersiz Ve Spor Fizyolojisi Doktora
 50. Endodonti Doktora
 51. Epidemiyoloji Tezli Yüksek Lisans
 52. Epidemiyoloji Doktora
 53. Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans
 54. Ergoterapi Doktora
 55. Farmakognozi Tezli Yüksek Lisans
 56. Farmakognozi Doktora
 57. Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans
 58. Farmakoloji Doktora
 59. Farmasötik Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans
 60. Farmasötik Biyoteknoloji Doktora
 61. Farmasötik Botanik Tezli Yüksek Lisans
 62. Farmasötik Kimya Tezli Yüksek Lisans
 63. Farmasötik Kimya Doktora
 64. Farmasötik Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans
 65. Farmasötik Teknoloji Tezsiz Yüksek Lisans
 66. Farmasötik Teknoloji Tezli Yüksek Lisans
 67. Farmasötik Teknoloji Doktora
 68. Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans
 69. Farmasötik Toksikoloji Doktora
 70. Farmasötik Toksikoloji Bütünleşik Doktora
 71. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans
 72. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora
 73. Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans
 74. Fizyoloji Doktora
 75. Genetik Doktora
 76. Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans
 77. Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans
 78. Halk Sağlığı Doktora
 79. Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
 80. Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora
 81. Hareket Ve Antreman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
 82. Hareket Ve Antreman Bilimleri Doktora
 83. Hastane Eczacılığı Tezsiz Yüksek Lisans
 84. Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans
 85. Hemşirelik Esasları Doktora
 86. Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Bütünleşik Doktora
 87. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
 88. Histoloji-Embriyoloji Doktora
 89. İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
 90. İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora
 91. İlaçta Ar-Ge Tezsiz Yüksek Lisans
 92. İleri Nörolojik Bilimler Doktora
 93. İleri Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimler Tezli Yüksek Lisans
 94. İleri Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doktora
 95. İleri Yenidoğan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans
 96. İmmünoloji Tezli Yüksek Lisans
 97. İmmünoloji Doktora
 98. İnme ve Girişimsel Tedavi Tezli Yüksek Lisans
 99. İş Sağlığı Tezli Yüksek Lisans
 100. İş Sağlığı Doktora
 101. Kanser Biyokimyası Tezli Yüksek Lisans
 102. Kanser Epidemiyolojisi Tezli Yüksek Lisans
 103. Kardiopulmoner Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans
 104. Kardiopulmoner Rehabilitasyon Doktora
 105. Klinik Araştırmalar Tezsiz Yüksek Lisans
 106. Klinik Beslenme Tezsiz Yüksek Lisans
 107. Klinik Eczacılık Tezsiz Yüksek Lisans
 108. Klinik Eczacılık Tezli Yüksek Lisans
 109. Klinik Eczacılık Doktora
 110. Klinik Nörolojik Bilimler Tezsiz Yüksek lisans
 111. Konsültasyon-Liyeson Psikiyatrisi Tezsiz Yüksek Lisans
 112. Kozmetoloji Tezsiz Yüksek Lisans
 113. Kozmetoloji Tezli Yüksek Lisans
 114. Kök Hücre Tezli Yüksek Lisans
 115. Kök Hücre Doktora
 116. Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans
 117. Mikrobiyoloji Doktora
 118. Moleküler Metabolizma Tezli Yüksek Lisans
 119. Moleküler Metabolizma Doktora
 120. Moleküler Nefroloji Tezsiz Yüksek Lisans
 121. Nöro-Elektrofizyoloji Doktora
 122. Nöroloji Fizyoterapistliği Tezli Yüksek Lisans
 123. Nöroloji Fizyoterapistliği Doktora
 124. Odyoloji Tezli Yüksek Lisans
 125. Odyoloji Doktora
 126. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Tezli Yüksek Lisans
 127. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora
 128. Oral Biyoloji Doktora
 129. Oral Diyagnoz ve Radyoloji Doktora
 130. Ortodonti Doktora
 131. Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans
 132. Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora
 133. Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans
 134. Pediatrik Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans
 135. Pediatrik Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Doktora
 136. Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans
 137. Pediatrik Onkoloji Tezli Yüksek Lisans
 138. Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans
 139. Pedodonti Doktora
 140. Pelvik Sağlık Ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans
 141. Pelvik Sağlık Ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Doktora
 142. Periodontoloji Doktora
 143. Protez Doktora
 144. Protez-Ortez ve Biyomekani Tezli Yüksek Lisans
 145. Protez-Ortez ve Biyomekani Doktora
 146. Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
 147. Psikiyatri Hemşireliği Doktora
 148. Radyofarmasi Tezli Yüksek Lisans
 149. Radyofarmasi Doktora
 150. Radyoterapi Fiziği Tezli Yüksek Lisans
 151. Radyoterapi Fiziği Doktora
 152. Romatolojik Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans
 153. Romatolojik Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Doktora
 154. Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Tezli Yüksek Lisans
 155. Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) (Uzaktan Öğretim)
 156. Sağlık Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
 157. Sağlık Eğitimi Doktora
 158. Sağlık Politikaları ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
 159. Sağlık Politikaları ve Yönetimi Doktora
 160. Sosyal Pediatri Doktora
 161. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans
 162. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Doktora
 163. Spor Fizyoterapistliği Tezli Yüksek Lisans
 164. Spor Fizyoterapistliği Doktora
 165. Tedavi Doktora
 166. Tek Sağlık Tezli Yüksek Lisans
 167. Temel Cerrahi Araştırmalar Doktora
 168. Temel İmmünoloji Tezli Yüksek Lisans
 169. Temel Nörolojik Bilimler Doktora
 170. Temel Nörolojik Bilimler Doktora (İngilizce)
 171. Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans
 172. Tıbbi Biyoloji Doktora
 173. Tıbbi Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans
 174. Tıbbi Farmakoloji Doktora
 175. Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları Tezsiz Yüksek Lisans
 176. Tıp Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
 177. Tıp Eğitimi Doktora
 178. Tıp Etiği ve Tarihi Doktora
 179. Toplu Beslenme Sistemleri Tezli Yüksek Lisans
 180. Toplum Ağız Diş Sağlığı Doktora
 181. Toplum Beslenmesi Tezli Yüksek Lisans
 182. Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Tezli Yüksek Lisans
 183. Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Doktora
 184. Üroonkoloji Tezsiz Yüksek Lisans
 185. Yoğun Bakım Fizyoterapistliği Tezsiz Yüksek Lisans
 186. Yoğun Bakım Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans
 187. Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans