2-3 Temmuz 2024’te "Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5. Danışman Eğitimi Çalıştayı" düzenlenmiştir.
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
39. Madde Kapsamında Uzun Süreli (3 Aydan Fazla) Görevlendirme İşlemleri

39. MADDE KAPSAMINDA UZUN SÜRELİ (3 AYDAN FAZLA) GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ 

Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için söz konusu taleplerin en az 1 (bir) ay önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmek üzere Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 • Görevlendirilmeye ilişkin düzenlenmesi gereken belgeler: 
  1. Dilekçe
  2. Etkinlik Sayfası - Program
  3. Davetiye – Kabul Mektubu
  4. Yurtdışı görevlendirmelerde “Yurtdışı Etkinliklere Katılım Başvuru Formu”, yurtiçi görevlendirmelerde ise "Yurtiçi Etkinliklere Katılım Başvuru Formu" doldurulmalıdır.(Avrupa görevlendirmelerinde etkinlik tarihinden bir gün önce ve bir gün sonra yol izni alınabilir, Amerika, Afrika ve Uzak Doğu görevlendirmelerinde ise iki gün önce, iki gün sonra yol izni alınabilir.)
  5. ÖYP tarafından desteklenen görevlendirmelerde ÖYP kabul yazısı
  6. Proje tarafından destekleniyorsa Proje Onay yazısı
  7. 35. Madde kapsamında görev yapan araştırma görevlilerinin kurumlarından uzun süreli görevlendirmelerinin uygun olup olmadığı, görevlendirme kapsamında geçen süreleri nedeniyle zorunlu hizmetlerine karşılık olarak yüklenme senedi ya da taahhütname yapılıp yapılmayacağına ilişkin görüş alınır.
 • Anabilim Dalı Başkanlığı talebi uygun gördüğü takdirde üst yazı ile Enstitümüze iletir.  
 • Enstitümüz tarafından uygun görüldüğü takdirde yolluksuz ve yevmiyesiz görevlendirmeler doğrudan, yolluklu ve yevmiyeli görevlendirmelerde Enstitü tarafından Yönetim Kurulu Kararı alarak Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
 • Personel Daire Başkanlığı görevlendirme evrakının asıllarını, ilgili rektör yardımcısından onay aldıktan sonra ödeme yapılacak birime iletir.
 • Personel Daire Başkanlığı görevlendirme evrakının onayını Enstitümüze bildirir.

 

Önemli Hatırlatmalar

 • Öğretim üyesi üniversitemizde ya da çeşitli üniversitelerde toplam 6 yıl (en az) çalışmış olmalıdır.
 • Öğretim üyesinin önceden uzun süreli bir görevlendirmesi söz konusuysa bu durumda ilgililerin üniversiteye dönüş tarihinden itibaren aylıklı izin alacaklarda 6 yıl, aylıksız izin alacaklarda ise en az 4 yıl çalışmış olmaları şartı aranır.
 • Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik gereği; öğretim üyelerinin aylıklı yurtdışı görevlendirilmelerinin süresi 1 yılı aşamaz. 1 yılın sonunda ilgilinin isteği üzerine ve gerekli görüldüğü takdirde bu süre aylıksız olarak 1 yıl daha uzatılabilir