2-3 Temmuz 2024’te "Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5. Danışman Eğitimi Çalıştayı" düzenlenmiştir.
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Ana Bilim Dalları
 1. Ağız Diş Sağlığı Araştırmaları Ana Bilim Dalı
 2. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
 3. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
 4. Aile Sağlığı Ana Bilim Dalı
 5. Analitik Kimya Ana Bilim Dalı
 6. Anatomi Ana Bilim Dalı
 7. Aşı Çalışmaları Ana Bilim Dalı
 8. Aşı Teknolojisi Ana Bilim Dalı
 9. Bağışıklama Politikaları Ana Bilim Dalı
 10. Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
 11. Beslenme Bilimleri Ana Bilim Dalı
 12. Biyofizik Ana Bilim Dalı
 13. Biyoinformatik Ana Bilim Dalı
 14. Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
 15. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
 16. Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı
 17. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
 18. Dahili ve Cerrahi Araştırmalar Ana Bilim Dalı
 19. Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı
 20. Diyetetik Ana Bilim Dalı
 21. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
 22. Eczacılık İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
 23. Eczacılık Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı
 24. Eczacılık Uygulamaları Ana Bilim Dalı
 25. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Ana Bilim Dalı
 26. Endodonti Ana Bilim Dalı
 27. Ergoterapi Ana Bilim Dalı
 28. Farmakognozi Ana Bilim Dalı
 29. Farmakoloji Ana Bilim Dalı
 30. Farmasötik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı
 31. Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı
 32. Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı
 33. Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
 34. Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
 35. Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı
 36. Fizyoloji Ana Bilim Dalı
 37. Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı
 38. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
 39. HALK SAĞLIĞI Ana Bilim Dalı
 40. Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı
 41. Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı
 42. Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı
 43. Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı
 44. Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
 45. İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
 46. Kalp ve Solunum Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
 47. Kas İskelet Fizyoterapisi Ve Rehablitasyon Ana Bilim Dalı
 48. Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı
 49. Klinik Nörolojik Bilimler Ve Psikiyatri Ana Bilim Dalı
 50. Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı
 51. Kök Hücre Bilimleri Ana Bilim Dalı
 52. Nörolojik Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
 53. Nörolojik Ve Psikiyatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı
 54. Odyoloji Ana Bilim Dalı
 55. Ortodonti Ana Bilim Dalı
 56. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
 57. Pediatrik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı
 58. Pedodonti Ana Bilim Dalı
 59. Periodontoloji Ana Bilim Dalı
 60. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı
 61. Prevantif Onkoloji Ana Bilim Dalı
 62. Prevantif Ve Epidemiyolojik Nöroloji Ve Psikiyatri Ana Bilim Dalı
 63. Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
 64. Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı
 65. Radyofarmasi Ana Bilim Dalı
 66. Restoratif Diş Tedavisi  Ana Bilim Dalı
 67. Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Ana Bilim Dalı
 68. Sosyal Pediatri Ana Bilim Dalı
 69. Spor Bilimleri Ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
 70. Sporda Fizyoterapi Ve Rehablitasyon Ana Bilim Dalı
 71. Tek Sağlık Ana Bilim Dalı
 72. Temel Fizyoterapi Ve Rehablitasyon Ana Bilim Dalı
 73. Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı
 74. Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
 75. Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
 76. Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
 77. Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
 78. Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Ana Bilim Dalı
 79. Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
 80. Toplu Beslenme Sistemleri Ana Bilim Dalı
 81. Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalı
 82. Üroloji Ana Bilim Dalı