2-3 Temmuz 2024’te "Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5. Danışman Eğitimi Çalıştayı" düzenlenmiştir.
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tıp - Bilim Doktoru Bütünleşik Programı (MD-PhD)

Tıp - Bilim Doktoru Bütünleşik Programı (MD-PhD)

 • Başvuru ve Kayıt

  Başvuru

  Tıp-Bilim Doktoru Bütünleşik programlarına başvuru için detaylı bilgilere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp-Bilim Doktoru (MDPhD) Bütünleşik Programı web sayfasından ulaşabilirsiniz.

  Kayıt

  MD-PhD Çekirdek Programa kabul edilen öğrenciler akademik takvimde ilan edilen yeni öğrenci kayıtları tarihleri arasında //enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp linkinden Aday Öğrenci Kullanıcı Adı ve Parolası alarak istenen belgelerle Sağlık Bilimleri Enstitüne kayıtlarını yaptırır. Kayıt olan öğrenciye Kullanıcı Adı (Öğrenci Numarası) ve Parolası verilir. Öğrenci sistemden alacağı dersleri seçer, aldığı çıktıyı ilgili kişilere (Anabilim Dalı Başkanı'na, Danışman Hoca'ya) imzalatarak ve kendi de imzalayarak enstitüye teslim eder. 

  İstenen Belgeler

  • ALES Belgesi

  Genel Yetenek ve Yabancı Dil Puanları Tablosunda belirtilen puanlara sahip olmak şartıyla üç (3) yıldan eski olmayan bir (1) adet belge. (ÖSYM sayfasından alınacak çıktıya el yazısı ile belgenin doğruluğunu beyan ederim yazarak isim, tarih ve imza atılmalı)

  GRE – GMAT Belgesi

  GRE veya GMAT belgesi ile yapılacak başvurular için ALES-GRE ve ALES-GMAT Dönüşüm Tablosunda belirtilen puan türü dönüşümleri geçerli olacaktır ve kullanılacaktır.

  • Yabancı Dil Belgesi

  Genel Yetenek ve Yabancı Dil Puanları Tablosunda belirtilen taban puana sahip bir (1) adet belge.

  ♦ Geçerlilik Süresi : Sınav tarihinden itibaren beş ( 5) yıldır.

  ♦ ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eş Değerlik Tablosunda bulunan belgeler kabul edilecektir.

  ♦ (ÖSYM sayfasından alınacak çıktıya el yazısı ile belgenin doğruluğunu beyan ederim yazılarak isim, tarih ve imza atılmalı.)

  ♦ YÖKDİL sınavı puanı YDS puanı ile aynı kabul edilir. (YÖK’ün YÖKDİL puanı eşdeğerliği hakkındaki kararı)

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türk Uyruklu Adaylar için)

  Bir (1) adet A4 kağıda çekilmiş fotokopi.

  • Pasaport Fotokopisi (Uluslarası Adaylar için)

  Bir (1) adet A4 kağıda çekilmiş fotokopi.

  MD-PhD Özel Öğrencilik

  MD-PhD Programına özel öğrenci olarak kabul edilen adaylar akademik takvimde ilan edilen özel öğrenci kayıtları tarihleri arasında //enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp linkinden Aday Öğrenci Kullanıcı Adı ve Parolası alır. Alınan kullanıcı adı ve parolası ile öğrenci, sistemden alacağı dersleri seçer, aldığı çıktıyı ilgili kişilere (Anabilim Dalı Başkanı'na ve Dersin Sorumlusu'na) imzalatarak ve kendi de imzalayarak enstitüye teslim eder. 

 • Yönetmelik