Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Öğrenci Süreleri

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ SÜRELERİ*
Öğrencilik Statüsü 2016-2017 Güz Yarıyılında Öğrencinin Bulunduğu Öğrenim Dönemi Kalan Toplam Azami Süreleri Yönetmelik Maddesi**
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS DÖNEMİ 3 yarıyıl (1,5 yıl) Md. 31/1
 
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS DÖNEMİ

6 yarıyıl (3 yıl)

24(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

24(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olmayan, azami süreler içerisinde ise tez/sanat çalışmasında başarısız olan veya savunma sınavına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Md. 24/1

Md. 24/2

TEZ DÖNEMİ

6 yarıyıl (3 yıl)

Md. 24/1
 
DOKTORA DERS DÖNEMİ

12 yarıyıl (6 yıl)

37(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

37(2) Yeterlik Sınavına Hazırlık dersi hariç doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde, anılan kredili dersleri başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3,00 olmayan öğrencinin ilişiği kesilir.

39(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

39(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Md.37/1

Md. 37/2

Md. 39/2

Md. 39/6

TEZ DÖNEMİ

12 yarıyıl (6 yıl)

Md.37/1
 
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS DÖNEMİ 14 yarıyıl (7 yıl)

Md. 37/1

Md. 37/2

Md. 39/2

Md. 39/6

TEZ DÖNEMİ 14 yarıyıl (7 yıl) Md. 37/1
 

* 26 Haziran 2018 tarih ve 968 sayılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı

**Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete)