Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
OHAL Kapsamında İlişik Kesme İşlemleri

 

OHAL KAPSAMINDA İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

  • OHAL kapsamında öğrencinin kadrosunun bulunduğu Üniversite kadro iade talebini YÖK Başkanlığına ve Üniversitemize iletir.
  • YÖK Başkanlığı kadro iadesini uygun bulduğu öğrencinin durumu hakkındaki görüşünü kişinin Üniversitesine ve Üniversitemize iletir.
  • Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından ilişik kesme işlemlerinin başlatılabilmesi için söz konusu YÖK yazısı Enstitümüze iletilir.
  • Enstitümüz tarafından ilgili yazı kapsamında kişinin ilişik kesme işlemlerinin yapılabilmesi için durumu öğrencinin Anabilim Dalına iletilir.
  • İlgili bölüm atamayı kişiye tebliğ eder, tebliğ ve ayrılış tarihlerini Enstitümüz kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na bildirir ve ayrılış tarihi itibariyle ilişik kesme formunu 2 nüsha halinde düzenler.
  • Ayrılış ve tebliğ tarihleri esas alınarak hazırlanan maaş nakil bildiriminin bir nüshası Üniversitesine vermek üzere kişiye elden teslim edilir.
  • Maaş nakil bildiriminin diğer nüshası, ilgilinin ayrılış tarihi ile özlük ve sicil dosyaları ilgili Üniversiteye gönderilir.