ORPHEUS - Kongre
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
TÜBİTAK'tan MD - PhD Eğitim Programı Öğrencilerine Müjde!
2211 - Genel Yurt İçi Doktora Burs Programına başvuru yapan MD - PhD Eğitim Programına kayıtlı öğrencilere 60 aya kadar aylık 5500 TL burs imkanı
YENİ KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN POSTA YOLUYLA DA EVRAK KABUL DUYURUSU

Sevgili Öğrenciler,

Enstitümüz programlarına kayıt hakkı kazandığınız için tebrik ederiz. Enstitümüz akademik takviminde de belirtildiği üzere 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında kesin kaydınızı yapmanız gerekmektedir. Kesin kayıt için gereken evrakların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin aşağıda belirtilen madde uyarınca Enstitümüze getirilmesi gerekmektedir.

Enstitüye kayıt

MADDE 9  (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen enstitü akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası ile kayıt hakkı kazanırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

(2) Kayıtlar şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır.

Buna göre belgeleri sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak Enstitümüz öğrenci işlerine getirebileceğiniz gibi, en geç 9 Ekim 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Enstitümüzde olacak şekilde posta yoluyla da gönderilebilirsiniz.

Postada olabilecek gecikmeler ve belgelerdeki eksik/yanlışlıklardan Enstitümüz sorumlu değildir.

Önemle duyurulur.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü