2022 - 2023 Bahar Yarıyılı Sınavları
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Mezun Olacak Uluslararası Öğrencilerin Teslim Edeceği Belgeler ve Dikkat Edecekleri Hususlar

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLACAK

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN

TESLİM EDECEĞİ BELGELER VE DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

  1. PASAPORT FOTOKOPİSİ: İki (2) adet

Her iki yüz aynı sayfa üzerinde olacak şekilde A4 kağıda çekilmiş fotokopi

  1. MEZUNİYET FORMU: Bir (1) adet

Bu form öğrenci tarafından doldurulmalı, imzalanmalı ve H. Ü. Kütüphanesine borcu olmadığına dair onaylatılmış olmalıdır.

  1. TÜRKİYE MEZUNLARI BİLGİ FORMU: Bir (1) adet

Bu form uluslararası öğrenciler tarafından Türkiye Mezunları web sitesinden üye olunduktan sonra belirtilen işlemleri uygulayarak oluşturulacak ve çıktısı alınarak teslim edilecektir.

Mezuniyet Bilgi formu oluşturma ve indirme işlemleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

  1. GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ İSTEK DİLEKÇESİ: Bir (1) adet

Geçici mezuniyet belgesi almak isteyenler istek dilekçesini doldurarak tezleri ile birlikte Enstitüye teslim etmelidirler.

  1. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI

Enstitü tarafından verilmiş olan H. Ü. Akıllı Öğrenci Kimlik Kartı Enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

(Öğrenci kimliğini kaybeden öğrenciler, kimliklerini kaybettiklerine dair dilekçe yazmak ve ekinde gazeteye vermiş oldukları kayıp ilanını getirmek zorundadırlar.)

  1. MEZUNİYET KATALOĞU BİLGİ FORMU: Bir (1) adet

Bu form dijital ortamda doldurularak ve bir CD’ye kopyalanarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine teslim edilecektir. Fotoğraflar ayrı bir jpg, jpeg veya png formatında dosya olarak da Cd’ye kopyalanmalıdır.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

  • Araştırma defterinin son hali mutlaka danışmana teslim edilmelidir.
  • Enstitüye teslim edilen yedi (7) adet tez dışında; Tez Savunma Sınavı’nda yer alan jüri üyelerine, danışmana ve Anabilim Dalı Başkanına tezler öğrenci tarafından teslim edilecektir.  
  • Geçici mezuniyet belgesi almak isteyen öğrenciler tezleri Enstitü Yönetim Kurulu’nda kabul edilip mezuniyet dercesi almaya hak kazandıktan sonra geçici mezuniyet belgelerini teslim alabilirler. (Geçici mezuniyet belgesinin aslı, diploma alınırken iade edileceğinden kesinlikle saklanmalıdır.
  • Diplomalarını teslim alamak isteyen mezunlar, Geçici Mezuniyet Belgesi ile; Geçici mezuniyet belgesi almayanlar ise Enstitüden alacakları Geçici Mezuniyet belgesi almadıklarına dair yazı ile Beytepe Öğrenci İşleri diploma servisinden alacaklardır.

*Beytepe Diploma Servisi telefon: 0312 297 65 70