Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Mezun Olacak T.C. Uyruklu Öğrencilerin Teslim Edeceği Belgeler ve Dikkat Edecekleri Hususlar

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLACAK

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN

TESLİM EDECEĞİ BELGELER VE DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

  1. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ: İki (2) adet

Her iki yüz aynı sayfa üzerinde olacak şekilde A4 kağıda çekilmiş fotokopi

  1. MEZUNİYET FORMU: Bir (1) adet

Bu form öğrenci tarafından doldurulmalı, imzalanmalı ve H. Ü. Kütüphanesine borcu olmadığına dair onaylatılmış olmalıdır.

  1. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI

Enstitü tarafından verilmiş olan H. Ü. Akıllı Öğrenci Kimlik Kartı Enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

(Öğrenci kimliğini kaybeden öğrenciler, kimliklerini kaybettiklerine dair dilekçe yazmak ve ekinde gazeteye vermiş oldukları kayıp ilanını getirmek zorundadırlar.)

  1. MEZUNİYET KATALOĞU BİLGİ FORMU: Bir (1) adet

Bu form dijital ortamda doldurularak ve bir CD’ye kopyalanarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine teslim edilecektir. Fotoğraflar ayrı bir jpg, jpeg veya png formatında dosya olarak da Cd’ye kopyalanmalıdır.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

  • Araştırma defterinin son hali mutlaka danışmana teslim edilmelidir.
  • Enstitüye teslim edilen yedi (7) adet tez dışında; Tez Savunma Sınavı’nda yer alan jüri üyelerine, danışmana ve Anabilim Dalı Başkanına tezler öğrenci tarafından teslim edilecektir.  
  • 2013 yılı öncesi diplomalarını teslim almak isteyen mezunlar, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisiyle; Geçici mezuniyet belgesi almayanlar ise Enstitüden alacakları Geçici Mezuniyet belgesi almadıklarına dair yazı ile Beytepe Öğrenci İşleri diploma servisinden alacaklardır.
  • 2013 yılı sonrası diplomalarını teslim almak isteyen mezunlar, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisiyle; Geçici mezuniyet belgesi almayanlar ise sadece Nüfus Cüzdanı fotokopisiyle Sağlık Bilimleri  Enstitüsünden alacaklardır.

*Beytepe Diploma Servisi telefon: 0312 297 65 70