ORPHEUS - Kongre
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
TÜBİTAK'tan MD - PhD Eğitim Programı Öğrencilerine Müjde!
2211 - Genel Yurt İçi Doktora Burs Programına başvuru yapan MD - PhD Eğitim Programına kayıtlı öğrencilere 60 aya kadar aylık 5500 TL burs imkanı
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ CORONAVİRUS (COVİD-19) DUYURUSU-2 (14 MART 2020)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ CORONAVİRUS (COVİD-19) DUYURUSU-2 (14 MART 2020)

  1. Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelden yöneticiler hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, kronik hastalığı olanların 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılması ve okul öncesi ile ilköğretimde çocuğu olan annelerin, yıllık izin kullanmaları uygun görülmüştür. Ancak, hastanelerimizde çalışan personelimizin bu kapsamdaki başvuruları, COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin ve yeterli sayıda personel ile yürütülebilmesini temin amacıyla Sağlık Bakanlığının 13.03.2020 tarih ve 912 sayılı genelgesi doğrultusunda değerlendirilecektir.
  2. Tüm önlisans ve lisans öğrencilerinde uygulanacağı gibi, sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarında staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere ara verilmiştir.
  3. Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerinin (intörnlerin) tatil edilen dönemde çalışmak için gönüllü olmaları durumunda Tıp Fakültesi Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.
  4. Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta, uzmanlık öğrencileri hariç, tüm lisansüstü öğrencilerin de eğitimlerine ara verilmiştir.
  5. Uzaktan eğitimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, halihazırda yürütülmekte olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam edilecektir.
  6. Mevlana ve Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin 14 günlük karantina süresi gözetilerek intibakları mağduriyet oluşturmayacak şekilde yapılacaktır.
  7. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana ve Proje Tabanlı Mevlana Programları ile ilgili çağrılar iptal edilecektir.
  8. Üniversitemize bağlı kreş ve anaokulları 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bir sonraki açıklamaya kadar tatil edilmiştir.

 

Prof. Dr. A. Haluk Özen

Rektör