Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Hacettepe Üniversitesi 7417 Sayılı Af Kanunu İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83. Madde Kapsamında Uygulama İlkeleri

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

7417 SAYILI AF KANUNU İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENE GEÇİCİ 83. MADDE KAPSAMINDA UYGULAMA İLKELERİ

 

Üniversitemiz Senatosu’nun 28.07.2022 tarih ve 2022-232 sayılı kararı ile 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici madde 83 ile ilgili af başvuruları hakkında Hacettepe Üniversitesi Uygulama İlkeleri kabul edilmiştir.

 

-YÖK 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83. Madde Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

-Senato Kararı için tıklayınız.

 Senato Kararının Uygulama İlkelerinin 4. maddesi gereğince:

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNTİBAK (UYUM) ÇİZELGESİ

PROGRAM SÜRE AÇIKLAMA YÖN. MAD.
Tezsiz Yüksek Lisans 1.5 yıl (3 dönem)   31. Madde
Tezli Yüksek Lisans      
    Ders Aşamasında ise 3 yıl (6 dönem) Ders ve tez dönemini kapsar 24. Madde
    Tez Aşamasında ise 2 yıl (4 dönem) Tez dönemini kapsar 24. Madde
Doktora      
    Ders Aşamasında ise 6 yıl (12 dönem) Ders, yeterlik ve tez dönemini kapsar 37. Madde
    Yeterlik Aşamasında ise 4 yıl (8 dönem) Yeterlik (1 yıl) ve tez dönemini kapsar 39/6 Madde
    Tez Aşamasında ise 3 yıl (6 dönem) Tez dönemini kapsar 37. Madde
Doktora (Lisans Derecesi ile)      
    Ders Aşamasında ise 7 yıl (14 dönem) Ders, yeterlik ve tez dönemini kapsar 37. Madde
    Yeterlik Aşamasında ise 4 yıl (8 dönem) Yeterlik (1 yıl) ve tez dönemini kapsar 39/6 Madde
    Tez Aşamasında ise 3 yıl (6 dönem) Tez dönemini kapsar 37. Madde
Bilimsel Hazırlık 1 yıl (2 dönem) + Program süresi   47. Madde
Yabancı Dil Hazırlık 1 yıl (2 dönem) + program süresi İlgili programın 2022-2023 Güz Dönemi için istenilen yabancı dil puanını 1 yıl içinde getirmeleri gerekir.  

 

 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83. maddesi uyarınca Enstitüye kayıt yaptırma hakkı alan öğrenciler 26 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabidirler.
 2. Ders aşamasında intibakları yapılacak öğrenciler kayıtlı oldukları programın mevcut tüm zorunlu dersleri ile “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” ve “Seminer” derslerini almak ve başarılı olmak zorundadır.  Programın yürürlükteki müfredatına tabidirler.
 3. Kesin kayıt hakkı kazanmış ama hiç kayıt yaptırmamış veya ders aşamasında intibakları (uyum işlemleri) yapılacak öğrenciler yerel/AKTS Kredi sistemine tabidirler.
 4. Ders aşamasında doktora programına devam edecek öğrenciler, ORPHEUS Etiketi ile mezun olmaları gerekmektedir. Doktora programında zorunlu olarak alınması gereken “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” ve “Seminer” dersine ilave olarak “Tez İle İlgili Araştırma Çalışmaları I, II ve III” derslerinde başarılı olmaları ve ORPHEUS Etiketi için aşağıda belirtilen yayın koşulunu sağlamaları gerekmektedir.

 

ORPHEUS Etiketi ile Mezuniyet Koşulları

 1. Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu; SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ya da kabul edilmiş tez ile ilişkili bir makale.
 2. Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu; SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI dışındaki indekslerde yer alan ve Üniversiteler Arası Kurulun 25 Ocak 2022 tarihinde duyurduğu yağmacı/şaibeli sayılmayan dergilerde (başvuru ve değerlendirme süreçlerinde ücret talep etmeyen ulusal ve/veya uluslararası dergiler) yayınlanmış ya da kabul edilmiş tez ile ilişkili makale.
 3. Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu; SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamında olan veya SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI dışındaki indekslerde yer alan ve Üniversiteler Arası Kurulun 25 Ocak 2022 tarihinde duyurduğu yağmacı/şaibeli sayılmayan dergilere (başvuru ve değerlendirme süreçlerinde ücret talep etmeyen ulusal ve/veya uluslararası dergiler) gönderilmiş ve revizyon alıp değerlendirme aşamasında olan tez ile ilişkili makale.

*Yayınların, ORPHEUS etiketi kapsamında olduğunun belirlenmesi Tez Savunma Jürilerinin sorumluluğundadır. Etiket onayı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından verilir.

** Yayın, WEB of Science’a göre Q1 kategorisinde yer alan dergilerde yayınlanmış/kabul edilmiş ise üç yayın yerine, Q2 kategorisinde yer alan dergilerde yayınlanmış/kabul edilmiş ise iki yayın yerine kabul edilebilir.

*** Tez ile ilgili bir patent başvurusu, inceleme aşamasına gelmiş olması durumunda tezle ilişkili Q1 kategorisi dışında yayınlanmış bir makaleye eşdeğer kabul edilebilir.

**** Yayınlarınızın ORPHEUS Etiketi ile mezuniyet için uygunluğunun incelenmesi için “Yayın İnceleme ve Denetleme Formu”nun doldurulması ve ilgili yayınlarla birlikte tez savunma sınav jürisine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 numaralı oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı karar aşağıdaki gibidir:

 • Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler:
  • WEB of Science’de Q1, Q2, Q3 sınıfında yer alan dergiler (Editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep eden veya etmeyen),
  • WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ücret talep etmeyen dergiler,
  • WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir branş derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü olarak çalışan ulusal/uluslararası dergiler,
 • Yağmacı/Şaibeli dergiler: Yukarıdaki kriterlere uymayan Q4 dergiler

 

 1. İlişikleri kesilmeden önce tez aşamasında olup, doktora programına devam edecek öğrencilerin, yürürlükteki lisansüstü yönetmeliğinin 43. maddesinin 4. paragrafında belirtilen tez ile ilişkili yayın koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir (Sağlık bilimleri ile fen ve mühendislik bilimleri alanlarında, öğrencinin; tez savunma sınavına girebilmek için, doktora öğrenimi sürecinde, SCI, SCI-Expanded, SSCI, SSCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde; tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır).
 2. Yabancı Dil Geliştirme/Hazırlık sürecinde ilişiği kesilen öğrenciler, yeterli yabancı dil puanını sunmaları halinde ders döneminden başlatılır. Yeterli dil puanını sunamayan öğrencilere 1 yıl süre verilir. Sürenin sonunda yeterli dil puanını getiremeyen öğrencilerin ilişikleri kesilir.
 3. Enstitü ile ilişiği kesilmeden önce kodlanmış ve başarısız olunmuş zorunlu dersler, eğer müfredattan kaldırılmış veya kayıt olunan dönemde açılmadıysa, o ders veya dersler yerine anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve eşdeğerliği, Hacettepe Üniversitesi 2018-60 karar sayılı Senato Kararının 3. maddesine göre belirlenen derslerin alınması ve başarılı olunması gerekmektedir.
 4. Enstitü ile ilişiği kesilmeden önce doktora tez konusu belirlenmiş ancak af kapsamında geri dönüş sonrası aynı danışman ve aynı doktora tez konusuna devam edemeyecek öğrencilerin, önceki danışmanları ile (eski danışman), önceden belirlenen tez konusuna devam etmeyeceklerine dair bir belge imzalamaları ve bu belgeyi yeni tez önerisi vermeden önce Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.