Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Doktora Programlarından Mezun Olacak T.C. Uyruklu Öğrencilerin Teslim Edecekleri Belgeler ve Dikkat Edecekleri Hususlar

DOKTORA PROGRAMLARINDAN MEZUN OLACAK

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN

TESLİM EDECEĞİ BELGELER VE DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

Tez savunma sınavından sonra aşağıda istenenlerin eksiksiz olarak temin edilmesi ve bir ay içerisinde tamamının tezlerle birlikte Enstitüye teslim etmesi geerekmektedir.

 1. TEZ: Üç (3) adet

Üç (3) adet Tez (İl Halk Kütüphanesi için, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna’ne göre yazılmış ciltlenmiş ve basılmış)

BAP desteği alınan tezler için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden bilgi alınız.

 1. TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİK TUTANAĞI: Bir (1) adet

Savunma sınavı sırasında tez başlığı değişen öğrenciler bu tutanağı doldurup jüri üyelerine imzalatarak Enstitüye teslim edeceklerdir.

 1. MEZUNİYET FORMU: Bir (1) adet

Bu form öğrenci tarafından doldurulmalı, imzalanmalı ve H. Ü. Kütüphanesine borcu olmadığına dair onaylatılmış olmalıdır.

 1. TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU: Bir (1) adet

Tez savunma sınavı sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişliklikleri içeren dosya kullanılarak alınmış yeni intihal raporundaki bilgiler ile hazırlanmış ve tez danışmanı tarafından onaylanmış olmalıdır.

Tezin tam başlığını, öğrencinin ad-soyad bilgisini ve dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek şekilde raporlama tamamlandıktan sonra alınacak intihal raporunun 1 adet ekran görüntüsü ve dijital makbuz rapora eklenecektir. (Örnek ekran görüntüsü için tıklayınız.)

 1. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ: İki (2) adet

Her iki yüz aynı yönde olacak şekilde A4 kağıda çekilmiş fotokopi.

 1. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI

Enstitü tarafından verilmiş olan H. Ü. Akıllı Öğrenci Kimlik Kartı Enstitü öğrenci işlerine teslim edilecektir.

(Öğrenci kimliğini kaybeden öğrenciler, kimliklerini kaybettiklerine dair dilekçe yazmak ve ekinde gazeteye vermiş oldukları kayıp ilanını getirmek zorundadırlar.)

 1. YÖK İÇİN İSTENEN BELGELER (Öğrenci tarafaından Enstitüye teslim edilecektir.)

TEZ VERİ FORMU

Bir (1) adet imzalı çıktı. (E-devlet üzerinden YÖK Dökümantasyon Merkezine giriş yapılarak doldurulacaktır.)

 1. H. Ü. KÜTÜPHANESİ İÇİN İSTENEN BELGELER (Öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilecektir.)

İki (2) adet pdf formatında CD. (CD adı olarak YÖK Dökümantasyon Merkezinden alınan referans numarası kullanılacaktır.)

İki (2) adet  Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları Beyanı formu. (bilgisayar ortamında doldurulmuş ve imzalanmış çıktısı.)

Basılı tez ve CD Enstitüye teslim edilmeden önce tezin elektronik formatı, varsa ekleri H. Ü. Açık Erişim Sistemi (HÜAES)’e, Tez Yükleme Süreçleri’nde yer alan adımlar takip edilerek yüklenmiş olmalıdır.

 1. TEZ VE TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK TESLİM FORMU: Bir (1) adet

Tez savunma sınavından en az 15 gün önce jüri üyelerine Tez v Tez Çalışması Orijinallik Raporunun teslim edildiğine dair form.

 1. TEZ TESLİM TUTANAĞI: Bir (1) adet

Öğrenci tarafından doldurulup, imzalanarak tezlerle birlikte Enstitüye teslim edilmelidir.

 1. TEZ ONAY SAYFASI FOTOKOPİSİ: Bir (1) adet
 2. TEZ HAZIRLAMA KONTROL LİSTESİ: Bir (1) adet

Öğrenci tarafından listede sıralanan kontroller yapılmalı ve imzalanarak tezlerle birlikte Enstitüye teslim edilmelidir.

 1. MEZUNİYET KATALOĞU BİLGİ FORMU: Bir (1) adet

Bu form dijital ortamda doldurularak ve bir CD’ye kopyalanarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine teslim edilecektir. Fotoğraflar ayrı bir jpg, jpeg veya png formatında dosya olarak da Cd’ye kopyalanmalıdır.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

 • Araştırma defterinin son hali mutlaka danışmana teslim edilmelidir.
 • Enstitüye teslim edilen üç (3) adet tez dışında; Tez Savunma Sınavı’nda yer alan jüri üyelerine, danışmana ve Anabilim Dalı Başkanına tezler öğrenci tarafından teslim edilecektir.  
 • 2013 yılı öncesi diplomalarını teslim almak isteyen mezunlar, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisiyle; Geçici mezuniyet belgesi almayanlar ise Enstitüden alacakları Geçici Mezuniyet belgesi almadıklarına dair yazı ile Beytepe Öğrenci İşleri diploma servisinden alacaklardır.
 • 2013 yılı sonrası diplomalarını teslim almak isteyen mezunlar, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisiyle; Geçici mezuniyet belgesi almayanlar ise sadece Nüfus Cüzdanı fotokopisiyle Sağlık Bilimleri  Enstitüsünden alacaklardır.

*Beytepe Diploma Servisi telefon: 0312 297 65 70