ORPHEUS - Kongre
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
TÜBİTAK'tan MD - PhD Eğitim Programı Öğrencilerine Müjde!
2211 - Genel Yurt İçi Doktora Burs Programına başvuru yapan MD - PhD Eğitim Programına kayıtlı öğrencilere 60 aya kadar aylık 5500 TL burs imkanı
Bütünleme sınavı hakkında duyuru

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına atfen 22.06.2012 tarih ve 27380 sayılı yazısı ile gönderilen ve öğrencilere 2011–2012 eğitim öğretim yılından itibaren bütünleme sınav hakkı verilmiştir.
Bütünleme sınav hakkından 2011–2012 öğretim yılı güz ve bahar dönemi genel sınavları sonucunda F1 (devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok) notu almış öğrencilerin dışındaki tüm öğrenciler yararlanacaktır.
07–22 Temmuz 2012 tarihleri arasında yapılacak sınavlara girecek öğrencilerin ilgili anabilim dallarına başvurmaları gerekmektedir.
                     İlgili Senato Kararı  25.06.2012   15    2012–208
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme
Kurulu kararına atfen 22.06.2012 tarih ve 27380 sayılı yazısı ile gönderilen ve
öğrencilere 2011–2012 eğitim öğretim yılından itibaren bütünleme sınav hakkı
verilmesini öngören kararı görüşüldü. Söz konusu kararla öngörülen bütünleme
sınavlarının 2011–2012 öğretim yılı için:
1. Bütünleme sınav hakkının Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarından halen
yönetmeliklerde bütünleme sınavı olmayan programları kapsamasına,
2. Bütünleme sınav hakkının 2011–2012 öğretim yılı güz ve bahar dönemi genel
sınavları sonucunda F1 (devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok) notu
almış öğrencilerin dışındaki tüm öğrencileri kapsamasına,
3. Bütünleme takviminin, hafta sonları da dahil olmak üzere 07–22 Temmuz 2012
tarihleri arasında belirlenmesine,
4. Bütünleme sınavı sonucunda alınan notların 2011–2012 öğretim yılı bahar
döneminden sonra ek bir dönem olarak öğrencilerin transkriptlerine işlenmesine,
5. 2011–2012 öğretim yılı yaz dönemine devam eden öğrencilerden bütünleme sınavı
sonucunda başarılı olanların diledikleri takdirde yaz döneminden vazgeçme hakları
bulunduğuna ve ücretlerinin makul süre içinde iade edilmesine,
6. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı öğrencilerine 13.06.2012 tarih
ve 2012–177 sayılı Senato kararı ile verilen ek sınav hakkının daha önceden
belirlendiği gibi 28.06.2012 tarihinde yapılmasına ve bu sınavın Yükseköğretim
Kurulu tarafından verilmiş olan bütünleme sınavı yerine sayılmasına,
7. Bütünleme sınav sonuçlarının 27 Temmuz 2012 tarihi mesai bitimine kadar
elektronik ortamda girilmesine,
Ayrıca, söz konusu Yükseköğretim Kurulu Kararının 2012–2013 eğitim-öğretim
yılından itibaren, Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğretim yönetmelikleri ile akademik
takvimlerine yansıtılmasına karar verildi.