Dijital Dönüşüm Sürecinde Etkili Sunum Teknikleri
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Af başvurusunda bulunan ve 2022-2023 Güz Döneminde eğitimlerine başlayacak öğrencilerin dikkatine

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde başlamak üzere öğrenci affına başvuran adayların, başvuruları değerlendirilerek Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencilikleri yeniden başlatılmaktadır. Öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olup, e-posta adreslerine PRENS kullanıcı adı ve şifresi gönderilmiştir. Aftan yararlanan öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu Kararında hangi aşamada ve ne kadar süresi olduğu belirtilmiş olup, ilgili kararlar Anabilim Dalı Başkanlıklarına gönderilmiştir.

 

2022-2023 Güz Döneminde başlayacak olan (af başvurusu kabul edilen) öğrencilerin, 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında mail adreslerine gelen kullanıcı adı ve şifresi ile PRENS sistemi üzerinden program kayıtlarını yaptırmaları, tez önerisi belirlenmemiş olan öğrencilerin ise, “Özel Konular” dersini kodlayabilmeleri için; https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/formlar-492 linkinde yer alan Yüksek Lisans ve Doktora Tez Önerisi Hazırlama Formu ile birlikte eklerinin, Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı ekinde en geç, Ekle-Sil haftasının başlangıç tarihi olan 10 Ekim 2022 tarihine kadar Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 

Önemle duyurulur.