ORPHEUS - Kongre
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
TÜBİTAK'tan MD - PhD Eğitim Programı Öğrencilerine Müjde!
2211 - Genel Yurt İçi Doktora Burs Programına başvuru yapan MD - PhD Eğitim Programına kayıtlı öğrencilere 60 aya kadar aylık 5500 TL burs imkanı
Af Başvurusu Hakkında Duyuru

AF BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU: 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15.inci maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici 78.inci maddesi hükmü uyarınca; Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (18/05/2018), kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde başvuruda bulunabilir. Konu İle ilgili işlemler Yükseköğretim Kurulundan gelecek uygulama esaslarına göre yürütülecektir.

Af Kanunu ile ilgili açıklama için tıklayınız. 

Af Kanunu ile ilgili YÖK yazısı için tıklayınız. (Kimlerin Af Kanunundan yararlanabileceği bu yazıda belirtilmiştir.)

AF başvuru dilekçesi için tıklayınız

 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 18 Mayıs 2018
Başvuru Bitiş Tarihi: 18 Eylül 2018