2-3 Temmuz 2024’te "Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5. Danışman Eğitimi Çalıştayı" düzenlenmiştir.
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
6. Çevre Vakfı Çevre Alanında En Başarılı Doktora Tez Ödülü
Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Doktora Tez Ödüllerin amacı, çevre alanında yapılan doktora tezlerinin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını en üst seviyeye çıkartmak, rekabeti arttırıcı ve kaliteyi teşvik edici bir yol izlenmesini sağlamak ve çevre konusunda yapılan çalışmalarda farkındalık oluşturmaktır.
Ayrıca, Çevre Vakfı Doktora Tez Ödülleri‘nde dereceye giren adaylarımıza 14-16 Kasım 2024‘de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 7.si düzenlenecek olan ISEM2024-Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu’na ücretsiz katılım hakkı tanınacaktır.
Tez KonularıÇevre ve Ahlak, Çevre Felsefesi, Çevre Sosyolojisi, Tarihte Çevre Kültürü, Edebi Metinlerde Çevre, Çevre Hukuku, Çevre Eğitimi, Toplumsal Çevre Bilinci, Din ve Çevre, Tasavvuf Düşüncesi ve Çevre, Göç ve Çevreye Etkileri, Şehircilik ve Çevreye Etkileri, Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre ve İnsan Sağlığı, Doğal Afetler ve Çevresel Etkileri, Su, Hava, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Temiz Teknolojiler, Yeşil Tedarik Zinciri vb, konularda Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarında tez çalışması yapanların bu ödüle başvurması beklenmektedir.
BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
Ödül alan tezler, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Vakıf internet sayfası ve adayların iletişim adresleri vasıtasıyla duyurulacaktır.
Ödüller: Başarılı olanlara aşağıdaki ödüllerin verilmesi planlanmıştır.
        Birinciye : 25.000 TL
        İkinciye  :  15.000 TL
        Üçüncüye : 10.000 TL