Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2024-2025 Güz Yarıyılı Kontenjanları
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2024-2025 GÜZ YARIYILI KONTENJAN TABLOSU
PROGRAM ADI TÜRK UYRUKLU ULUSLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
TÜRK UYRUKLU ULUSLARARASI
Doktora Tezli
 Yüksek Lisans
Tezsiz
Yüksek Lisans
Doktora Tezli
 Yüksek Lisans
Tezsiz
Yüksek Lisans
Doktora Tezli
Yüksek Lisans
Tezsiz
Yüksek Lisans
Doktora Tezli
Yüksek Lisans
Tezsiz
Yüksek Lisans
Adölesan Sağlığı 2 - - 2 - - - - - - - -
Afetlerde Sağlık Yönetimi - 2 - - - - - - - - - -
Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri - 1 (KKTC) - - - - - - - - - -
Analitik Kimya 8 8 - - - - - - - - - -
Anatomi 2 - - 2 - - - - - - - -
Aşı Çalışmaları - 4 - - 1 - - - - - - -
Aşı Teknolojisi 4 7 - 1 1 - - - - - - -
Beden Eğitimi ve Spor 3 11 - - - - - - - - - -
Beslenme Bilimleri - 5 - - - - - - - - - -
Beslenme ve Diyetetik 11 - - - - - - - - - - -
Beslenme ve Gıda Bilimleri - 1+(1) KKTC - - 1 - - - - - - -
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik 5 5 5 1 1 1 - - - - - -
Biyofizik 1 1 - - - - - - - - - -
Biyoinformatik - 3 - - - - - - - - - -
Biyoinformatik (İngilizce) 2 - - - - - - - - - - -
Biyoistatistik 2 4 - - - - - - - - - -
Biyokimya 5 5 - - - - - - - - - -
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 5 9 - - - - - - - - - -
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2 4 - - - - - - - - - -
Çocuk İstismarı ve İhmali - - 1 - - - - - - - - -
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - 6 - - - - - 2 - - - -
Dil ve Konuşma Terapisi 5+(1)KKTC 8 - - - - - - - - - -
Diyetetik - 10 - - - - - - - - - -
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 5 8 - - - - - - - - - -
Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı 3 3 - - - - - - - - - -
Eczacılık Temel Bilimleri - 4 - - 2 - - 2 - - 2 -
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi 2 2 - - - - - - - - - -
Epidemiyoloji 1 (KKTC) - - - - - - - - - - -
Ergoterapi 6 15 - 1 1 - 1 1 - 1 1 -
Farmakognozi 5 5 - 1 1 - - - - - - -
Farmakoloji 10 10 - - - - - - - - - -
Farmasötik Biyoteknoloji 2 3 - - - - - - - - - -
Farmasötik Botanik - 3 - - 1 - - 1 - - - -
Farmasötik Kimya 2 5 - 1 1 - - - - - - -
Farmasötik Teknoloji 5 5 5 1 1 1 - - - - - -
Farmasötik Toksikoloji 3 6 - 1 1 - - - - - - -
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 3 6 - - - - - - - - - -
Fizyoloji 2 - - - - - - - - - - -
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi - - 5 - - - - - - - - -
Halk Sağlığı 2 2 - - - - - - - - - -
Halk Sağlığı Hemşireliği 9 12 - 3 3 - - - - - - -
Hareket ve Antrenman Bilimleri 3 9 - 1 1 - - 1 - - - -
Hemşirelik Esasları 4 4 - - - - - - - - - -
Hemşirelik Esasları ve Yönetimi 2 - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi - 4 - - - - - - - - - -
İç Hastalıkları Hemşireliği 12 12 - - - - - - - - - -
İlaçta Ar-Ge - - 10 - - 2 - - - - - -
İleri Nörolojik Bilimler 1 - - - - - - - - - - -
İmmünoloji 1 3 - - - - - - - - - -
İş Sağlığı - 2 - - - - - - - - - -
Kanser Epidemiyolojisi - 2 (KKTC) - - - - - - - - - -
Kardiopulmoner Rehabilitasyon 3 3 - - - - - - - - - -
Klinik Eczacılık 2 5 - - - - - - - - - -
Konsültasyon-Liyeson Psikiyatrisi - - 2 - - 2 - - - - - -
Kozmetoloji - 2 3 - - 1 - - - - - -
Kök Hücre 5 8 - - - - - - - - - -
Mikrobiyoloji 2 - - - - - - - - - - -
Moleküler Metabolizma 2 8 - - - - - - - - - -
Moleküler Nefroloji - - 3 - - - - - - - - -
Nöro-Elektrofizyoloji 1 - - - - - - - - - - -
Nöroloji Fizyoterapistliği 10 11 - - - - - - - - - -
Odyoloji 8 10 - 2 2 - - - - - - -
Oral Biyoloji 2 - - - - - - - - - - -
Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 5 - - - - - - - - - -
Özel Eğitim - 1 - - - - - - - - - -
Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2 7 - - - - - - - - - -
Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar - - 9 - - - - - - - - -
Pelvik Sağlık ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 3 - - 1 - - - - - - -
Protez-Ortez ve Biyomekani 1 7 - - - - - - - - - -
Psikiyatri Hemşireliği 2 5 - - - - - - - - - -
Radyofarmasi 1 2 - - - - - - - - - -
Radyoterapi Fiziği 2 3 - 1 1 - - - - - - -
Romatolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 3 - - - - - - - - - -
Sağlık Bilimlerinde Simülasyon - 3 - - - - - - - - - -
Sağlık Eğitimi - 1 - - - - - - - - - -
Spor Fizyoterapistliği 2 5 - - - - - - - - - -
Tek Sağlık - 1 - - - - - - - - - -
Temel Nörolojik Bilimler 2 - - - - - - - - - - -
Tıbbi Biyoloji 3 5 - - - - - - - - - -
Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları - - 10 - - 2 - - - - - -
Tıp Eğitimi - 5 - - - - - - - - - -
Toplu Beslenme Sistemleri - 5 - - - - - - - - - -
Toplum Ağız Diş Sağlığı 2 - - - - - - - - - - -
Tümör Biyolojisi Ve İmmünolojisi 2 1 - - - - - - - - - -
Yoğun Bakım Fizyoterapistliği - - 1 - - - - - - - - -
Yoğun Bakım Hemşireliği - 4 10 - - - - - - - - -
Toplam  201 333 64 18 20 9 1 7 0 1 3 0