2-3 Temmuz 2024’te "Sağlık Bilimleri Enstitüsü 5. Danışman Eğitimi Çalıştayı" düzenlenmiştir.
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2023-2024 Bahar Yarıyılı Kontenjanları
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2023-2024 BAHAR YARIYILI KONTENJAN TABLOSU
PROGRAM TÜRK UYRUKLU ULUSLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
TÜRK UYRUKLU ULUSLARARASI
Doktora Tezli
 Yüksek Lisans
Tezsiz
Yüksek Lisans
Doktora Tezli
 Yüksek Lisans
Tezsiz
Yüksek Lisans
Doktora Tezli
Yüksek Lisans
Tezsiz
Yüksek Lisans
Doktora Tezli
Yüksek Lisans
Tezsiz
Yüksek Lisans
Adölesan Sağlığı 3 - - 3 - - - - - - - -
Analitik Kimya 8 8 - 1 1 - - - - - - -
Anatomi 2 - - - - - - - - - - -
Aşı Çalışmaları - 4+(1 KKTC) - - 1 - - - - - - -
Aşı Teknolojisi 4 (1 KKTC) 4+(1 KKTC) - 1 1 - - - - - - -
Beden Eğitimi ve Spor - 3 - - - - - - - - - -
Beslenme Bilimleri - 4 - - - - - - - - - -
Beslenme ve Diyetetik 11 - - - - - - - - - - -
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik 5 5 5 1 1 1 - - - - - -
Biyoistatistik 1 4 - - - - - - - - - -
Biyokimya 6 5 - - - - - - - - - -
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 4 6 - - - - - - - - - -
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2 - - - - - - - - - - -
Dil ve Konuşma Terapisi - 3 - - 2 - - - - - - -
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 4 - - - - - - - - - - -
Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı 2 2 - - - - - - - - - -
Eczacılık Temel Bilimleri - 4 - - 2 - - 2 - - 2 -
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi - 2 - - - - - - - - - -
Ergoterapi 5 13 - 1 1 - - - - - - -
Farmakognozi 5 5 - 1 1 - - - - - - -
Farmakoloji 5 5 - - - - - - - - - -
Farmasötik Biyoteknoloji 2 2 - - - - - - - - - -
Farmasötik Botanik - 3 - - 1 - - 1 - - - -
Farmasötik Kimya 1 5 - - 1 - - - - - - -
Farmasötik Teknoloji 5 5 5 1 1 1 - - - - - -
Farmasötik Toksikoloji 4 4 - - - - - - - - - -
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2 5 - - - - - - - - - -
Fizyoloji 2 - - - - - - - - - - -
Halk Sağlığı Hemşireliği 3 4 - 3 3 - - - - - - -
Hareket ve Antrenman Bilimleri 3 6 - - - - - - - - - -
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi - 3 - - - - - - - - - -
İç Hastalıkları Hemşireliği - 10 - - - - - - - - - -
İlaçta Ar-Ge - - 10 - - 2 - - - - - -
İleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 1 - - - - - - - - - - -
İmmünoloji 1 3 - - - - - - - - - -
İnme ve Girişimsel Tedavi - 2 - - - - - - - - - -
Kardiopulmoner Rehabilitasyon 2 1 - - - - - - - - - -
Klinik Araştırmalar - - 5 - - - - - - - - -
Konsültasyon-Liyeson Psikiyatrisi - - 2 - - 2 - - - - - -
Kozmetoloji - 2 3 - - 1 - - - - - -
Mikrobiyoloji - 2 - - - - - - - - - -
Moleküler Metabolizma 2 6 - - - - - - - - - -
Moleküler Nefroloji - - 3 - - - - - - - - -
Nöroloji Fizyoterapistliği 6 10 - - - - - - - - - -
Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2 2+(1 KKTC) - - - - - - - - - -
Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 7 - - - - - - - - - -
Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar - - 8 - - - - - - - - -
Pelvik Sağlık ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 1 - - - - - - - - - -
Protez-Ortez ve Biyomekani - 5 - - - - - - - - - -
Radyofarmasi 1 1 - - 1 - - - - - - -
Radyoterapi Fiziği 2 3 - 1 1 - - - - - - -
Romatolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1 3 - - - - - - - - - -
Sağlık Bilimlerinde Simülasyon - 1 - - - - - - - - - -
Sosyal Pediatri 1 - - - - - - - - - - -
Spor Fizyoterapistliği 2 2 - - - - - - - - - -
Tek Sağlık - 2 - - - - - - - - - -
Temel Cerrahi Araştırmalar 1 - - - - - - - - - - -
Temel İmmünoloji - 1 - - - - - - - - - -
Temel Nörolojik Bilimler 1 - - - - - - - - - - -
Tıbbi Biyoloji 2 3 - - - - - - - - - -
Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları - - 10 - - 2 - - - - - -
Tıp Etiği ve Tarihi 3 - - - - - - - - - - -
Toplu Beslenme Sistemleri - 5 - - - - - - - - - -