Dijital Dönüşüm Sürecinde Etkili Sunum Teknikleri
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2022-2023 Güz Yarıyılı Kontenjanları
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2022-2023 GÜZ YARIYILI KONTENJAN TABLOSU
ABD PROGRAM ADI TÜRK UYRUKLU ULUSLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
TÜRK UYRUKLU ULUSLARARASI
Büt.
Doktora 
Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Büt.
Doktora 
Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans
Aile Sağlığı Adölesan Sağlığı - 2 - - - - - - - - - - - -
HALK SAĞLIĞI Afetlerde Sağlık Yönetimi - - 2 - - - - - - - - - - -
Pediatrik Temel Bilimler Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri - - 1 - - - - - - - - - - -
Analitik Kimya Analitik Kimya - 8 8 - - - - - - - - - - -
Anatomi Anatomi - 2 - - - 2 - - - - - - - -
Aşı Çalışmaları Aşı Çalışmaları - - 6 - - - 2 - - - - - - -
Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor - 3 10 - - - - - 1 - - - - -
Beslenme Bilimleri BESLENME BİLİMLERİ - - 5 - - - - - - - - - - -
Diyetetik BESLENME VE DİYETETİK - 10 - - - - - - - - - - - -
HALK SAĞLIĞI Beslenme Ve Gıda Bilimleri - - 2 - - - - - - - - - - -
Farmasötik Teknoloji Biyofarmasötik Ve Farmakokinetik - 5 5 5 - 1 1 1 1 1 1 - - -
Biyofizik Biyofizik - 1 1 - - - - - - - - - - -
Biyoinformatik Biyoinformatik - - 2 - - - - - - - - - - -
Biyoinformatik Biyoinformatik (İngilizce) - 3 - - - - - - - - - - - -
Biyoistatistik Biyoistatistik - 3 7 - - - - - - - - - - -
Tıbbi Biyokimya BİYOKİMYA - 4 6 - - - - - - - - - - -
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - - 2 - - - - - - - - - - -
Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi - 4 6 - - - - - - - - - - -
Sosyal Pediatri Çocuk İstismarı ve İhmali - - - 2 - - - - - - - - - -
Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi - 10 - - - - - - - - - - - -
Diyetetik DİYETETİK - - 6 - - - - - - - - - - -
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği - - 5 - - - 2 - - - - - - -
Eczacılık İşletmeciliği Eczacılık İşletmeciliği Ve Mevzuatı - 2 2 - - - - - - - - - - -
Eczacılık Temel Bilimleri Eczacılık Temel Bilimleri - - 4 - - - 2 - - 2 - - 2 -
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Egzersiz ve Spor Fizyolojisi - 1 2 - - - - - - - - - - -
HALK SAĞLIĞI Epidemiyoloji - - 4 - - - - - - - - - - -
Ergoterapi Ergoterapi - 8 15 - - 2 1 - - - - - - -
Farmakognozi Farmakognozi - 10 10 - - 5 5 - 5 5 - - - -
Farmakoloji Farmakoloji - 3 2 - - - - - - - - - - -
Farmasötik Botanik Farmasötik Botanik - - 2 - - - 1 - - 1 - - - -
Farmasötik Kimya Farmasötik Kimya - 7 7 - - 2 2 - - - - - - -
Farmasötik Teknoloji Farmasötik Teknoloji - 10 10 15 - 2 2 1 3 3 3 - - -
Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji - 3 5 - - 2 3 - - - - - - -
Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon - 7 5 - - - - - - - - - - -
HALK SAĞLIĞI Halk Sağlığı - 2 2 - - - - - - - - - - -
Halk Sağlığı Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği - 3 12 - - - 3 - - - - - - -
Hareket ve Antrenman Bilimleri Hareket ve Antrenman Bilimleri - 3 8 - - - - - - - - - - -
Hemşirelik Esasları Hemşirelik Esasları - 5 3 - - - - - - - - - - -
Hemşirelikte Yönetim Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi - - 6 - - - - - - - - - - -
İç Hastalıkları Hemşireliği İç Hastalıkları Hemşireliği - 5 11 - - - - - - - - - - -
Eczacılık Uygulamaları İlaçta Ar-Ge - - - 10 - - - 2 - - - - - -
Pediatrik Temel Bilimler İleri Yenidoğan Araştırmaları - - 3 - - - 1 - - - - - - -
Pediatrik Temel Bilimler İmmünoloji - 1 2 - - - - - - - - - - -
HALK SAĞLIĞI İş Sağlığı - 1 1 - - - - - - - - - - -
Kalp ve Solunum Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Kardiopulmoner Rehabilitasyon - 4 3 - - - - - - - - - - -
Dahili ve Cerrahi Araştırmalar Klinik Araştırmalar - - - 10 - - - 2 - - - - - -
Klinik Eczacılık Klinik Eczacılık - 1 4 - - - 1 - - - - - - -
Klinik Nörolojik Bilimler Ve Psikiyatri Konsültasyon-Liyeson Psikiyatrisi - - - 2 - - - 2 - - - - - -
Farmasötik Teknoloji Kozmetoloji - - 2 3 - - - 1 - 1 1 - - -
Kök Hücre Bilimleri Kök Hücre - - 4 - - - - - - - - - - -
Tıbbi Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji - 2 - - - - - - - - - - - -
Pediatrik Temel Bilimler Moleküler Metabolizma - 1 - - - - - - - - - - - -
Pediatrik Temel Bilimler Moleküler Nefroloji - - - 4 - - - - - - - - - -
Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Nöroloji Fizyoterapistliği - 7 7 - - - - - - - - - - -
Odyoloji Odyoloji - 5 10 - - - - - - - - - - -
Ağız Diş Sağlığı Araştırmaları Oral Biyoloji - 3 - - - - - - - - - - - -
Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - 4 4 - - - 1 - - - - - - -
Çocuk Gelişimi Özel Eğitim - - 4 - - - - - - - - - - -
Pediatrik Temel Bilimler Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar - - - 8 - - - 1 - - - - - -
Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon Protez-Ortez ve Biyomekani - 5 4 - - - - - - - - - - -
Psikiyatri Hemşireliği Psikiyatri Hemşireliği - - 6 - - - - - - - - - - -
Radyofarmasi Radyofarmasi - 1 2 - - 1 - - - - - - - -
Klinik Onkoloji Radyoterapi Fiziği - 2 3 - - 1 1 - - - - - - -
Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Sağlık Bilimlerinde Simülasyon - - 5 - - - - - - - - - - -
HALK SAĞLIĞI Sağlık Eğitimi - - 2 - - - - - - - - - - -
Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Spor Fizyoterapistliği - 5 6 - - - - - - - - - - -
Tek Sağlık Tek Sağlık - - 3 - - - - - - - - - - -
Nörolojik Ve Psikiyatrik Temel Bilimler Temel Nörolojik Bilimler - 2 - - - - - - - - - - - -
Tıbbi Biyoloji Tıbbi Biyoloji - 1 4 - - 1 - - - - - - - -
Eczacılık Uygulamaları Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları - - - 10 - - - 2 - - - - - -
Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Tıp Eğitimi - 4 5 - - - - - - - - - - -
Toplu Beslenme Sistemleri TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ - - 3 - - - - - - - - - - -
Ağız Diş Sağlığı Araştırmaları Toplum Ağız Diş Sağlığı - 1 - - - - - - - - - - - -
Temel Onkoloji Tümör Biyolojisi Ve İmmünolojisi - 1 2 - - - - - - - - - - -
İç Hastalıkları Hemşireliği Yoğun Bakım Hemşireliği - - 6 8 - - - - - - - - - -
  Toplam 0 175 279 77 0 19 28 12 10 13 5 0 2 0
                               
                               
Tablo ile ilgili önemli açıklamalar
1-Tablo program adına göre alfabetik sıralanmıştır.
2-Ana bilim dalları (ABD) sütunda yinelenen değerler bulunmaktadır. Bunun sebebi bir ana bilim dalında adları birbirinden farklı programlar bulunması durumunun ayrı satırlar olarak ifade edilmesidir.
3-Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve uluslararası aday kontenjanlarında asıl kontenjan kadar yedek kontenjan bulunmaktadır.