Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2022-2023 Bahar Yarıyılı Kontenjanları
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2022-2023 BAHAR YARIYILI KONTENJAN TABLOSU
PROGRAM ADI TÜRK UYRUKLU* ULUSLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
TÜRK UYRUKLU ULUSLARARASI
Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans
Adölesan Sağlığı 3 - - - - - - - - - - -
Analitik Kimya 8 8 - - - - - - - - - -
Aşı Çalışmaları - 5+(1 KKTC) - - 1 - - - - - - -
Aşı Teknolojisi - 3+(1 KKTC) - - 1 - - - - - - -
Beden Eğitimi ve Spor 2 1 - - - - - - - - - -
Biyofarmasötik Ve Farmakokinetik 5 5 5 1 1 1 1 1 1 - - -
Biyofizik 1 4 - - - - - - - - - -
Biyoinformatik - 5 - - - - - - - - - -
Biyoinformatik (İngilizce) 4 - - - - - - - - - - -
Biyoistatistik - 4 - - - - - - - - - -
Biyokimya 5 5 - - - - - - - - - -
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 8 4 - - - - - - - - - -
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 4 4 - - - - - - - - - -
Çocuk İstismarı ve İhmali - - 2 - - 1 - - - - - -
Dil ve Konuşma Terapisi - 5 - - - - - - - - - -
Eczacılık İşletmeciliği Ve Mevzuatı 2 2 - - - - - - - - - -
Eczacılık Temel Bilimleri - 4 - - 2 - - 2 - - 2 -
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi 3 - - - - - - - - - - -
Epidemiyoloji - 2 - - 1 - - - - - - -
Ergoterapi 4 10 - 1 1 - - - - - - -
Farmakognozi 10 10 - 5 5 - - - - - - -
Farmakoloji 3 5 - - - - - - - - - -
Farmasötik Biyoteknoloji 10 5 - - - - - - - - - -
Farmasötik Botanik - 2 - - - - - 1 - - - -
Farmasötik Kimya 5 5 - 2 2 - - - - - - -
Farmasötik Teknoloji 10 10 15 2 2 1 3 3 3 - - -
Farmasötik Toksikoloji 2 3 - 1 1 - - - - - - -
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon 5 7 - - - - - - - - - -
Fizyoloji 1 - - - - - - - - - - -
Halk Sağlığı Hemşireliği 2 - - 2 - - - - - - - -
Hareket ve Antrenman Bilimleri - 4 - - 1 - - 1 - - - -
İç Hastalıkları Hemşireliği 2 - - - - - - - - - - -
İlaçta Ar-Ge - - 10 - - 2 - - - - - -
İleri Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimler - 2 - - - - - - - - - -
İmmünoloji 2 2 - 2 - - - - - - - -
Kardiopulmoner Rehabilitasyon 2 2 - - - - - - - - - -
Klinik Eczacılık 1 - - - - - - - - - - -
Konsültasyon-Liyeson Psikiyatrisi - - 2 - - 2 - - - - - -
Kozmetoloji - 2 3 - - 1 - 1 1 - - -
Kök Hücre 4 - - - - - - - - - - -
Mikrobiyoloji - 2 - - - - - - - - - -
Moleküler Metabolizma 2 - - - - - - - - - - -
Moleküler Nefroloji - - 4 - - - - - - - - -
Nöroloji Fizyoterapistliği 6 11 - 1 - - - - - - - -
Oral Biyoloji 1 - - - - - - - - - - -
Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 2 - - - - - - - - - -
Pediatrik Fizyoterapi ve Rehablitasyon 1 3 - - - - - - - - - -
Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar - - 5 - - - - - - - - -
Pelvik Sağlık ve Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 5 4 - - - - - - - - - -
Protez-Ortez ve Biyomekani 3 4 - - - - - - - - - -
Radyofarmasi 1 1 - - - - - - - - - -
Radyoterapi Fiziği 2 3 - 1 1 - - - - - - -
Romatolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2 4 - - - - - - - - - -
Sağlık Bilimlerinde Simülasyon - 2 - - - - - - - - - -
Spor Fizyoterapistliği 2 2 - - - - - - - - - -
Tek Sağlık - 2 - - 1 - - - - - - -
Temel İmmünoloji - 1 - - - - - - - - - -
Tıbbi Biyoloji 2 3 - - - - - - - - - -
Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları - - 10 - - 2 - - - - - -
Toplam  139 175 56 18 20 10 4 9 5 0 2 0

*Asıl kontenjanlar kadar yedek kontenjanlar bulunmaktadır.