Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2022-2023 Güz Yarıyılında doktora programlarımıza başvuru yapacak yüksek lisans öğrencilerimizin dikkatine...

Üniversitemiz Senatosunun 14.04.2022 tarih ve 2022-88 sayılı kararı ile, 2022-2023 Öğretim Yılı Lisansüstü Güz - Bahar ve Yaz Okulu Akademik Takvimi buradaki şekli ile kabul edilmiştir.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında lisansüstü programlara başvurular 16 Mayıs – 24 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Enstitümüzde Yüksek Lisans öğrencisi olup, 2021-2022 Bahar Yarıyılı sonunda 2022-2023 Güz Yarıyılı için doktora programına başvuruda bulunacak adayların, tez savunma sınavları öncesinde başvuruları kabul edilecektir. Ancak, doktora giriş sınavlarında başarılı bulunan adayların, Lisansüstü Akademik Takvimde de belirtildiği üzere, 08 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerinin yapılacak olması nedeniyle, belirtilen tarih aralığı öncesinde yüksek lisans tez savunma sınavlarının yapılması ve başarılı bulunan öğrencilerimizin Enstitü Yönetim Kurulumuz tarafından yüksek lisans derecelerinin verilerek, mezuniyet işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yüksek lisans programına kayıtlı olup, tez savunma sınavına girme aşamasındaki öğrencilerimizin (2022-2023 Güz Yarıyılı için doktora programı devam edecek adayların) mezuniyet işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için en geç 12 Ağustos 2022 tarihine kadar tez savunma sınav tutanaklarının Enstitümüze gönderilmesi önerilmektedir.

Bilgilerinize sunulur. 

H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü