Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
ORPHEUS Etiketi ile Mezuniyet

ORPHEUS Etiketi ile Mezuniyet Koşulları – 5 Temmuz 2022 Enstitü Kurulu (2022-2023 Güz Yarıyılı ve sonrasında doktoraya başlayan öğrenciler)

 • Doktora tez savunma sınavına girebilmek için gerekli yayın koşulları:
 1. Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu; SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ya da kabul edilmiş tez ile ilişkili bir makale.
 2. Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu; SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI dışındaki indekslerde yer alan ve Üniversiteler Arası Kurulun 25 Ocak 2022 tarihinde duyurduğu yağmacı/şaibeli sayılmayan dergilerde (başvuru ve değerlendirme süreçlerinde ücret talep etmeyen ulusal ve/veya uluslararası dergiler) yayınlanmış ya da kabul edilmiş tez ile ilişkili makale.
 3. Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu; SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamında olan veya SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI dışındaki indekslerde yer alan ve Üniversiteler Arası Kurulun 25 Ocak 2022 tarihinde duyurduğu yağmacı/şaibeli sayılmayan dergilere (başvuru ve değerlendirme süreçlerinde ücret talep etmeyen ulusal ve/veya uluslararası dergiler) gönderilmiş ve revizyon alıp değerlendirme aşamasında olan tez ile ilişkili makale.

*Yayınların, ORPHEUS etiketi kapsamında olduğunun belirlenmesi Tez Savunma Jürilerinin sorumluluğundadır. Etiket onayı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından verilir.

** Yayın WEB of Science’a göre Q1 kategorisinde yer alan dergilerde yayınlanmış/kabul edilmiş ise üç yayın yerine, Q2 kategorisinde yer alan dergilerde yayınlanmış/kabul edilmiş ise iki yayın yerine kabul edilebilir.

*** Tez ile ilgili bir patent başvurusu, inceleme aşamasına gelmiş olması durumunda tezle ilişkili Q1 kategorisi dışında yayınlanmış bir makaleye eşdeğer kabul edilebilir.

**** Yayınlarınızın ORPHEUS Etiketi ile mezuniyet için uygunluğunun incelenmesi için “Yayın İnceleme ve Denetleme Formu”nun doldurulması ve ilgili yayınlarla birlikte tez savunma sınav jürisine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 numaralı oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı karar aşağıdaki gibidir:

 • Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler:
  • WEB of Science’de Q1, Q2, Q3 sınıfında yer alan dergiler (Editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep eden veya etmeyen),
  • WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ücret talep etmeyen dergiler,
  • WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir branş derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü olarak çalışan ulusal/uluslararası dergiler,
 • Yağmacı/Şaibeli dergiler: Yukarıdaki kriterlere uymayan Q4 dergiler

ORPHEUS Etiketi ile Mezuniyet Koşulları – (2022-2023 Güz Yarıyılı ve öncesinde doktoraya başlayan öğrenciler)

 • Doktora tez savunma sınavına girebilmek için gerekli yayın koşulları:
 1. Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ya da kabul edilmiş tez ile ilişkili bir makale.
 2. Enstitü Kurulu tarafından iki yıllık süre için belirlenecek indekslerde (*) bulunan dergilerde yayınlanmış/kabul edilmiş tez ile ilişkili bir makale.
 3. Enstitü Kurulu tarafından iki yıllık süre için belirlenecek indekslerde(*) bulunan dergilerde değerlendirilmek üzere gönderilmiş tez ile ilişkili bir makale. (Değerlendirilmek üzere yayına gönderilen makale ile ilgili inceleme Tez İzleme Komitesi tarafından yapılır.

* Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen indeksler:

 1.  Academic Resurce Index
 2.  AERA
 3.  Australian Educatin Index
 4.  Ass
 5.  British Educatin Index
 6.  Csms
 7.  Cchrane Library (By Whiley nline)
 8.  Current Index T Statistics
 9.  DAJ
 10.  EBSC/Academic Search Cmplete
 11.  Educatin Full Text
 12.  Embase (Elsevler)
 13.  Emerging Surces Citatin Index (ESCI)
 14.  ERA
 15.  ERIC
 16.  Genamics Jurnal Seek
 17.  Ggle Schlar
 18.  HINARY (By WH)
 19.  Idealnline
 20.  Index Cpernicus
 21.  Internatinal Scientific Indexing
 22.  Jurnal Factr
 23.  PubMed
 24.  PrQuest
 25.  Research Bible
 26.  Scpus
 27.  Scientific Indexing Services
 28.  SHERPA/RME
 29.  Sbiad
 30.  ULAKBİM
 31.  TÜBİTAK
 32.  TÜRK TIP DİZİNİ
 33.  Türk Eğitim İndeksi
 34.  WrldCat

** Doktora öğrencisinin ilk isim olduğu yayın Q1 kategorisinde yer alan dergilerde yayınlanmış/kabul edilmiş ise üç yayın yerine, Q2 kategorisinde yer alan dergilerde yayınlanmış/kabul edilmiş ise iki yayın yerine kabul edilebilir.

*** Tez çalışması ile ilgili bir patent başvurusunun inceleme aşamasına gelmiş olması durumunda bu kapsamda yayınlanmış bir makaleye eşdeğer kabul edilebilir.

**** Yayınlarınızın ORPHEUS Etiketi ile mezuniyet için uygunluğunun incelenmesi için “Yayın İnceleme ve Denetleme Formu”nu doldurmanız ve tez savunma sınav jürisine teslim etmeniz gerekmektedir.