ORPHEUS - Kongre
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
TÜBİTAK'tan MD - PhD Eğitim Programı Öğrencilerine Müjde!
2211 - Genel Yurt İçi Doktora Burs Programına başvuru yapan MD - PhD Eğitim Programına kayıtlı öğrencilere 60 aya kadar aylık 5500 TL burs imkanı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru ve Kayıt Süreci

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURULARI 02.09.2019 – 06.09.2019 TARİHLERİ ARASINDA ONLİNE OLARAK YAPILCAKTIR.

2019-2020 Güz Yarıyılı Akademik Takvimi için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Programlarına Başvuru Koşulları (Genel)

 • Tezsiz Yüksek Lisans
  1. İlgili akademik Anabilim Dalı kurulunca önerilen ve Enstitü Kurulunca onaylanan bilim dalı lisans programından mezun olmak.
  2. İlgili akademik Anabilim Dalı kurulunca önerilen ve Enstitü Kurulunca onaylanan ALES puanına sahip olmak.(ALES taban puanını ve türünü gösteren tablo)
  3. İlgili akademik Anabilim Dalı kurulunca önerilen ve Enstitü Kurulunca onaylanan yabancı dil puanına sahip olmak. (YDS ve eşdeğer sınavlar) (Yabancı dil taban puanını ve türünü gösteren tablo)
  4. Uluslararası adaylar için en az C1 seviyesinde TÖMER sertifikasına sahip olmak.
  5. Uluslararası adaylar için ve yabancı ülkede diploma almış T.C. uyruklu adaylar için YÖK tarafından onaylanmış diploma denklik belgesi.
 • Tezli Yüksek Lisans
  1. İlgili akademik Anabilim Dalı kurulunca önerilen ve Enstitü Kurulunca onaylanan bilim dalı lisans programından mezun olmak.
  2. En az 60 ALES puanına sahip olmak.
  3. En az 60 yabancı dil puanına sahip olmak. (YDS ve eşdeğer sınavlar)
  4. Uluslararası adaylar için en az C1 seviyesinde TÖMER sertifikasına sahip olmak. (Adayın anadilinde eğitim veren programlar için bu şart aranmaz.)
  5. Uluslararası adaylar için ve yabancı ülkede diploma almış T.C. uyruklu adaylar için YÖK tarafından onaylanmış diploma denklik belgesi.
 • Doktora
  1. İlgili akademik Anabilim Dalı kurulunca önerilen ve Enstitü Kurulunca onaylanan yüksek lisans diplomasına veya tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunları için lisans diplomasına ve en az 60 ALES puanına sahip olmak.
  2. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan, tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve ilgili mevzuatta belirtilen standart puanlardan az olmamak koşuluyla akademik anabilim/anasanat kurulunun önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun kararıyla belirlenen TUS’tan alınmış temel  tıp  puanına veya ALES sayısal puanına sahip olmaları gerekir (H. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü için bu puan 60’tır.). Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
  3. En az 70 yabancı dil puanına sahip olmak. (YDS ve eşdeğer sınavlar)
  4. Uluslararası adaylar için en az C1 seviyesinde TÖMER sertifikasına sahip olmak. (Adayın anadilinde eğitim veren programlar için bu şart aranmaz.)
  5. Uluslararası adaylar için ve yabancı ülkede diploma almış T.C. uyruklu adaylar için YÖK tarafından onaylanmış diploma denklik belgesi.
 • Bütünleşik Doktora
  1. İlgili akademik Anabilim Dalı kurulunca önerilen ve Enstitü Kurulunca onaylanan bilim dalı lisans programından en az 3.00/4.00 ortalama ile mezun olmak.
  2. En az 80 ALES puanına sahip olmak.
  3. En az 70 yabancı dil puanına sahip olmak. (YDS ve eşdeğer sınavlar)
  4. Uluslararası adaylar için en az C1 seviyesinde TÖMER sertifikasına sahip olmak.
  5. Uluslararası adaylar için ve yabancı ülkede diploma almış T.C. uyruklu adaylar için YÖK tarafından onaylanmış diploma denklik belgesi.

Her programın kendisine özel başvuru koşullarına aşağıdaki yoldan ulaşabilirsiniz

T.C. Uyruklu ve Uluslararası Adaylar İçin Başvuru ve Kayıt Süreci

Başvuru ve Kayıt

 • Başvuru tarihleri Akademik Takvimde belirtilmektedir. (Başvurular Akademik Takvimdeki başvuru bitiş günü saat 17.30’da sona erer.)
 • Üye ve Aday Giriş işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmeniz için öcelikle “Aday Kullanıcı Kılavuzu”nu inceleyiniz.
 • //enstitu.hacettepe.edu.tr/aday.jsp (Google Chrome ya da Mozilla Firefox kullanılması gerekmektedir.) adresinde “Üye Ol” kısmından üye olunmalıdır. Bu işlem sonunda e-posta adresine “aday kullanıcı adı” ve “parola”sı gelecektir.
 • e-posta adresine veya mobil telefona gelen kullanıcı adı ve parolası ile “Aday öğrenci” (Google Chrome ya da Mozilla Firefox kullanılması gerekmektedir.) bölümünden aday girişi yapılarak istenilen programa başvuru yapılmalıdır.
 • Başvurusunu tamamlayan aday “Aday Kayıt ve Sınav Başvuru Formu” ve istenen belgelerle sınav tarihi ve saatinde, sınav yerinde hazır bulunmalıdır.
  1. Başvuru yapılan programların sınav giriş tarihi, saati ve yeri başvuru yapılan ekranlarda ve çıktısı alınan formlarda bulunmaktadır.
  2. Giriş sınavları için başarı sıralaması yapılmamaktadır. Başvuru yapan adayların tamamı giriş sınavlarına katılacaklardır.
  3. Bu aşamada Enstitü Öğrenci İşlerine başvuru için herhangi bir evrak teslim edilmeyecek ve Enstitü tarafından başvuru onay verme işlemi yapılmayacaktır.
 • Programların başvuru koşullarını sağlayan ve istenen evrakları online başvuru sistemine tam ve doğru olarak yükleyen adaylar sınav jürisi tarafından değerlendirmeye alınacaklardır.
 • Sisteme yüklenen belgeler asıl belgeler ya da onaylı fotokopileri olmalıdır.
 • Sınav sonrasında başvuru belgeleri kesin kayıt için gerekli olduğundan aday tarafından teslim alınacaktır.

İstenen Belgeler

 • Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu (Sistemden çıktı olarak alınacaktır.)
  1. Online başvuru sonrasında sistem tarafından oluşturulan formun çıktısı aday tarafından alınacak ve yine aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Sisteme yüklenecektir.)
  1. Yüksek Lisans Başvurusu için 1 (bir) adet lisans,
  2. Doktora başvurusu için 1 (bir) adet lisans ve 1 (bir) adet yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı fotokopisi
 • Transkript (Sisteme yüklenecektir.)
  1. Yüksek Lisans başvurusu için not ortalamasını gösteren bir (1) adet lisans transkripti
  2. Doktora başvurusu için mezuniyet not ortalamasını gösteren bir (1) adet lisans ve bir (1) adet yüksek lisans transkripti
  3. Transkriptlerde asıl belge alınacaktır, fotokopi kabul edilmeyecektir.
  4. Başvurular 100’lük not sistemine göre kabul edilmektedir.
  5. Transkriptinizde, transkriptinizi veren üniversitenin belirlediği 100’lük not sistemine göre verilmiş not var ise bu not kabul edilecektir.
  6. Transkript 4’lük not sistemine göre ise 100’lük not sistemine çevirmek için YÖK’ün 4’lük sistemden 100’lük sisteme çeviri tablosu kullanılacaktır.
  7. Kendi yaptığınız çeviri ya da üniversiteniz tarafından verilen çeviri evrakları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  8. Diploma ekleri transkript olarak kabul edilmeyecektir..
 • ALES Sonuç Belgesi (Sisteme yüklenecektir.)
  1. ALES taban puanını ve türünü gösteren tablo’da belirtilen puanlara sahip olunduğunu gösteren bir (1) adet ALES sonuç belgesi. ALES sonuç belgelerin geçerliliği beş (5) yıldır. (ALES sonuç belgesi geçerliliği hakkındaki YÖK kararı)
  2. ÖSYM sayfasından alınacak çıktıya el yazısı ile “belgenin doğruluğunu beyan ederim”, isim ve tarih yazılarak imza atılmalı.
  3. ALES sonuç belgesi yerine geçebilen belgeler (geçerlik süreleri beş yıldır):
   • GRE-GMAT Sonuç Belgesi
   • TUS Sonuç Belgesi
    • Temel tıp dallarına başvurularda ALES yerine, son beş (5) yıl içinde alınmış en az 55 puan kazanıldığını gösteren bir (1) adet TUS sonuç belgesi.
    • Temel tıp bilimleri puanının 0.7, klinik tıp bilimleri puanının 0.3 ile çarpımları sonucunda elde edilen değerlerin toplamı en az 55 olmalıdır.
   • YDUS Sonuç Belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi (Sisteme yüklenecektir.)
  1. Yabancı Dil Puanları Tablosu’nda belirtilen en düşük puanın veya daha fazlasının kazanıldığını gösteren bir (1) adet sonuç belgesi.
  2. Geçerlik Süresi: Sınav tarihinden itibaren beş (5) yıldır.
  3. ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu’nda bulunan belgeler kabul edilecektir.
  4. ÖSYM sayfasından alınacak çıktıya el yazısı ile “belgenin doğruluğunu beyan ederim”, isim ve tarih yazılarak imza atılmalıdır.
  5. YÖKDİL sınavı puanı YDS puanı ile aynı kabul edilir.(YÖK’ün YÖKDİL puanı eşdeğerliği hakkındaki kararı.)
  6. Tıp ve diş hekimliği doktora programlarında TIPDİL sınavı puanı YDS ile aynı kabul edilir. (YÖK'ün TIPDİL puanı eşdeğerliği hakkındaki kararı.)
 • Referans Mektubu (Anabilim Dalı tarafından isteniyorsa sınava zarf içinde götürülecektir.)
  1. İki (2) adet referans mektubu isteyen anabilim dallarının tablosu.
  2. Referans mektubunun örneği yoktur. İçeriği ile ilgili bilgi, başvuru yapılan anabilim dalından alınabilir.
 • TÖMER Belgesi (Yabancı Uyruklu Adaylar için) 
  1. En az C1 düzeyinde olmalıdır.
  2. Yabancı dilde eğitim veren programlarda gerekmemektedir.
 • Diploma Denklik Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı ülkede diploma alan Türk Uyruklu adaylar için.)
  1. YÖK’ün Lisansüstü Öğrenimlerde Diploma Denklik Belgesi İstemesi hakkındaki kararı.
  2. Denklik belgesi olmayanlar YÖK'ten alınacak "Tanıma Belgesi" ile Enstitüye başvurabilir ancak Enstitü öğrenci kaydını YÖK'e ilettiğinde, YÖK "Denklik Belgesi"ni çıkarmazsa öğrenci kaydı iptal olur. 
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türk Uyruklu adaylar için)(Sisteme yüklenecektir.)
  1. ​​Bir (1) adet A4 kağıda çekilmiş fotokopi.
 • Fotoğraf (Sisteme yüklencektir.)
  1. ".jpg" formatında olmalıdır.
 • Pasaport Fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için)
  1. Bir adet A4 kağıda çekilmiş fotokopi.

***Aday istenen belgeleri sisteme yükleyecek ve sınav için yanında bulunduracaktır. Aday kayıt hakkı kazanırsa kesin kayıt işlemleri için Enstitü Öğrenci İşlerine bu belgeleri teslim edecektir.

***Öğrenci İşlerine teslim edilen belgeler de asıl belgeler ya da onaylı fotokopileri olmalıdır.

***Aday tarafından sisteme yüklenen ve öğrenci işlerine teslim edilen belgeler okunaklı, temiz ve tam olmalıdır. Belgelerin doğru olmadığı, sahte veya eksik olduğu tespit edilirse adayın kesin kaydı yapılmaz, yapılmış ise geçersiz sayılır.

Kesin Kayıt İşlemleri

 • Kesin kayıt işlemlerinde yukarıda sisteme eklenen belgelere ek olarak:
  1. Fotoğraf ( 2 adet vesikalık fotoğraf
  2. Kimlik Başvuru Formu (Kimlik isteyenler için)(Kimlik Başvuru Formu sadece program kayıt haftasında verilebilir.)
  3. Çalışma Belgesi (Araştırma Görevlileri için)
   • Araştırma Görevlileri kadrolarının bağlı olduğu fakültelerden çalışma belgesi getirmek zorundadır, aksi takdirde program kayıtları yapılmayacaktır.
  4. Uluslararası Öğrenciler için:
   • Yabancı uyruklu numarası (T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından  verilen “YU9…” şeklindeki numara)
   • İkametgah belgesi (Uluslararası öğrencilerin nerede ikamet ettiklerini gösteren bir belge.)
   • Transkript, diploma ve pasaportun Türkçe çevirisi.
 • Sınav sonucunda başarılı olan adaylar kesin kayıt için Akademik Takvim’de belirtilen tarihler arasında başvuruda istenen belgelerle Enstitü Öğrenci İşlerine şahsen başvuru yapacaklardır.
 • Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilecek belgelerin asıl belgeler ya da onaylı fotokopiler olması gerekmektedir.
 • Sisteme yüklenen belgelerin okunaklı, anlaşılır ve tam olması gerekmektedir. Başvuru sırasında sisteme girilen bilgilerin doğru olmadığı, gerçeğe aykırı, yanlış beyanda bulunulduğu, eksik evrakla başvuru yapıldığı tespit edildiği takdirde, adayın kesin kaydı yapılmayacak, söz konusu durumlar tespit edildiğinde kesin kaydı yapılmış ise kayıt iptal edilecektir.

Ders Seçimi

 • Kesin kaydı yapılan öğrenci e-postasına veya mobil telefonuna gönderilen “Öğrenci Kullanıcı Adı(Öğrenci Numarasıdır)” ve “Öğrenci Parolası” ile sistem karşılama menüsündeki “öğrenci” seçeneğinden sisteme girer.
 • Öğrenci sistemden ders seçmek istediğinde ödeyeceği katkı payı miktarı harç bilgileri kısmında karşısına çıkar.
  1. Asgari öğrenim süresini aşan Türk uyruklu öğrenci ders seçtikleri her dönem için 129 TL katkı payı öder.
  2. Yabancı uyruklu öğrenciler öğrenime başladığı dönemden itibaren ders seçtikleri her dönem için 1548 TL katkı payı öder.
  3. Yabancı dilde eğitim yapan programlarda katkı payı miktarı Türkçe eğitim yapan programların 1.5 katıdır.
 • Danışmanıyla birlikte derslerini seçer ve hem kendisi onaylar hem de danışmanına onaylatır.
 • Ders seçimini yapan öğrenci 3 adet “Program Kayıt Fişi” (seçilen dersleri gösteren sistem çıktısı) almalıdır.
 • Öğrenci “Program Kayıt Fişleri”ni hem kendisi imzalamalı hem de Anabilim Dalı Başkanı’na  ve danışmanına imzalatmalıdır.
 • İmzalı fişlerden birini Enstitü Öğrenci İşlerine teslim eder.(“Program Kayıt Fişi”ni Enstitü Öğrenci İşlerine teslim etmeyen öğrencinin seçtiği dersler, program kayıt haftasından sonra sistemden silinir ve o dönem, öğrenci kayıt yapmamış kabul edilir.)
 • Diğer fişlerden biri Anabilim Dalı Başkanı’nda biri de öğrencinin kendisinde kalır ve böylece ders seçme işlemi tamamlanmış olur.

Ekle-Sil

 • Ders değişikliği yapmayacak öğrenci sistemden herhangi bir işlem yapmayacaktır.
 • Değişiklik yapacak öğrenci danışmanı ile birlikte, ekle-sil haftasında, derslerinin son halini belirler ve hem kendisi onaylar hem de danışmanına onaylatır.
 • Ekle-sil yapan öğrenci 3 adet “Program Kayıt Fişi” (seçilen dersleri gösteren sistem çıktısı) almalıdır.
 • Öğrenci “Program Kayıt Fişleri”ni hem kendisi imzalamalı hem de Anabilim Dalı Başkanı’na  ve danışmanına imzalatmalıdır.
 • İmzalı fişlerden birini Enstitü Öğrenci İşlerine teslim eder.(“Program Kayıt Fişi”ni Enstitü Öğrenci İşlerine teslim etmeyen öğrencinin değiştirdiği dersler, işleme alınmayacaktır.)
 • Diğer fişlerden biri Anabilim Dalı Başkanı’nda biri de öğrencinin kendisinde kalır ve böylece ders seçme işlemi tamamlanmış olur.