Rakamlarla SBE

Duyurular

Başlık
Erasmus Öğrenim Hareketliliği - Covid 19 bilgilendirme duyurusu 2020-05-04 13:00:00
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE MICROSOFT TEAMS KULLANIM KILAVUZLARI 2020-04-08 15:00:00
2019-2020 Bahar Yarıyılı kayıt dondurma işlemleri - öğrenim süresi ve 100/2000 Doktora Bursu kayıt dondurmaları hakkında YÖK yazıları 2020-04-01 23:00:00
SBE601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ DERSİ SINAVLARI ERTELENMİŞTİR. SINAV TARİHLERİ VE YERLERİ İLERKİ BİR TARİHTE WEB SAYFAMIZDAN DUYRULACAKTIR. 2020-03-30 15:00:00
UZAKTAN EĞİTİME GEÇİŞ SÜRECİ 2020-03-23 13:00:00
Rektörlük - Korona Virüs duyuruları 2020-03-20 09:00:00
SBE601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği Dersi uzaktan eğitim bağlantısı 2020-03-13 15:00:00
Covid-19 - Erasmus Faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 2020-03-13 13:00:00
Mevlana Değişim Programı kapsamında, 2020-2021 Akademik Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı başvurularının detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 2020-03-13 12:00:00
Uluslararası Bilim Kuruluşları Birliği (Alliance of International Science Organizations-ANSO) - Genç Yetenekler Bursu başvuruları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 2020-03-13 12:00:00
YÖK-Yönetmelik Değişikliği (22.11.2019-RG30956) 2020-03-13 10:00:00
Hacettepe-Bilkent Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri (SBT) Programı burs ve başlangıç fonu başvuruları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 2020-03-13 09:00:00
Rektörlük Coronovirus Eylem Planı 2020-03-13 09:00:00
2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı 1. Başvuru Yerleştirme Sonuçları 2020-03-06 13:00:00
2020 - 2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programı 2020-01-21 08:00:00
Aziz Sancar doktora bursu 2020-01-15 16:00:00
Fulbright Doktora ve Yüksek Lisans burs başvuruları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 2020-01-08 09:00:00
Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organisation – EMBO) Bursları. 2019-11-19 13:00:00
Tez Veri Giriş Rehberi 2019-08-09 14:00:00
ORPHEUS Etiketi ile mezuniyet koşulları 2018-10-17 11:00:00
ALES geçerlik süresi hakkındaki son YÖK kararı 2018-10-02 14:00:00
Tez önerilerinin YÖK "Tez Otomasyon Sistemi"ne girilmesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 2018-09-27 09:00:00
Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları (28.06.2018) 2018-06-29 08:00:00
YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(20.04.2016) ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(26.11.2016) uyarınca düzenlenen eğitim süreleri 2018-06-14 10:00:00
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarda Kurum içi ve Dışından Alınan Dersler için Uygulanacak Eşdeğerliğe İlişkin İlke ve Esaslar (14.02.2018 tarihli ve 2018-60 sayılı Senato Kararı) 2018-03-01 11:02:14
Üniversitemiz 11.01.2018 tarihli ve 2018-04 sayılı Enstitü Kurulu kararı ile Enstitümüz doktora programlarında yapılan düzenlemelerle 2017-2018 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılından itibaren yeterlik ve tez döneminde olan doktora öğrencileri hariç, ders döneminde olan tüm doktora öğrencilerinin seminer dersine tabi olmalarına karar verilmiştir. 2018-02-05 09:35:21
2017-2018 Bahar Yarıyılından itibaren uygulanacak olan Lisansüstü Öğrenci - Danışman Anlaşması ve 24.01.2018 tarihli, 40 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Danışmanlık Yönergesi. (Sadece yeni danışman atananlar ve danışman değişikliği yapanlar danışman anlaşmasını imzalayıp Anabilim Dalına teslim edeceklerdir.)  2018-02-03 00:38:26
Enstitümüz Doktora Programlarına kayıtlı öğrencilerin Tez Savunma Sınavı Jürilerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere altı (6) üyeden oluşması ve danışman öğretim üyesinin oy hakkı olmaması teklifi oybirliği ile Enstitü Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 2018-01-09 15:30:37

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr