ORPHEUS - Kongre
Lisansüstü Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
TÜBİTAK'tan MD - PhD Eğitim Programı Öğrencilerine Müjde!
2211 - Genel Yurt İçi Doktora Burs Programına başvuru yapan MD - PhD Eğitim Programına kayıtlı öğrencilere 60 aya kadar aylık 5500 TL burs imkanı
Lisansüstü Programda Başarısız Olma Durumunda Yapılacak İşlemler

LİSANSÜSTÜ PROGRAMDA BAŞARISIZ OLMA DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

  • Enstitümüz öğrencinin lisansüstü programda başarısız olduğunu YÖK Başkanlığına iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığı'na bildirir.
  • Personel Daire Başkanlığı ilgilinin kadrosunun iadesi için Yükseköğretim Kurulu'na kişinin durumunu bildirir.
  • Yükseköğretim Kurulu kadro iadesinin uygun görüldüğünü Personel Daire Başkanlığı'na ve ilgili Üniversiteye bildirir.
  • Personel Daire Başkanlığı atamanın tebliği için ilgili Enstitü kanalıyla ilgili Anabilim Dalına kişinin ayrılış tarihini sorar.
  • İlgili Anabilim Dalı kişinin ayrılış tarihini Enstitümüz kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na bildirir ve ayrılış tarihi itibariyle ilişik kesme formunu 2 nüsha halinde düzenler.
  • Ayrılış ve tebliğ tarihleri esas alınarak hazırlanan maaş nakil bildiriminin bir nüshası Üniversitesine vermek üzere kişiye elden teslim edilir.
  • Maaş nakil bildiriminin diğer nüshası, ilgilinin ayrılış tarihi ile özlük ve sicil dosyaları ilgili Üniversiteye gönderilir.