Rakamlarla SBE

Duyurular

Başlık
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoinformatik Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi İdil Yet Loreal-UNESCO, "Bilim Kadınları İçin" programından ödül almaya hak kazanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 2020-10-08 14:00:00
2020-2021 Güz Yarıyılı Oryantasyon Videosu 2020-10-07 14:00:00
Program kayıt fişlerinin Enstitümüze teslimi hakkında 2020-10-02 14:00:00
YENİ KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN POSTA YOLUYLA DA EVRAK KABUL DUYURUSU 2020-09-25 10:00:00
Başvurularda kullanılacak ALES ve YDS puanları ile ilgili son düzenlemeler 2020-09-07 12:00:00
ORPHEUS etiketi ile mezuniyete ilişkin, Enstitü Kurulu tarafından, 2020 - 2022 yılları için kabul edilen indexler. 2020-08-20 15:00:00
2020-2021 Akademik Takvimi 2020-07-14 17:00:00
Afet ve salgınlarda, tez aşamasındaki öğrencilere ek süre tanınması hakkında 2020-06-19 10:00:00
Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemi - Tez Onay Sayfası hakkında YÖK kararı 2020-06-08 14:00:00
Erasmus Öğrenim Hareketliliği - Covid 19 bilgilendirme duyurusu 2020-05-04 13:00:00
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE MICROSOFT TEAMS KULLANIM KILAVUZLARI 2020-04-08 15:00:00
2019-2020 Bahar Yarıyılı kayıt dondurma işlemleri - öğrenim süresi ve 100/2000 Doktora Bursu kayıt dondurmaları hakkında YÖK yazıları 2020-04-01 23:00:00
Rektörlük - Korona Virüs duyuruları 2020-03-20 09:00:00
YÖK-Yönetmelik Değişiklikleri 2020-03-13 10:00:00
Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organisation – EMBO) Bursları. 2019-11-19 13:00:00
Tez Veri Giriş Rehberi 2019-08-09 14:00:00
ALES geçerlik süresi hakkındaki son YÖK kararı 2018-10-02 14:00:00
Tez önerilerinin YÖK "Tez Otomasyon Sistemi"ne girilmesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 2018-09-27 09:00:00
Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları (28.06.2018) 2018-06-29 08:00:00
YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(20.04.2016) ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(26.11.2016) uyarınca düzenlenen eğitim süreleri 2018-06-14 10:00:00
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarda Kurum içi ve Dışından Alınan Dersler için Uygulanacak Eşdeğerliğe İlişkin İlke ve Esaslar (14.02.2018 tarihli ve 2018-60 sayılı Senato Kararı) 2018-03-01 11:02:14
Üniversitemiz 11.01.2018 tarihli ve 2018-04 sayılı Enstitü Kurulu kararı ile Enstitümüz doktora programlarında yapılan düzenlemelerle 2017-2018 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılından itibaren yeterlik ve tez döneminde olan doktora öğrencileri hariç, ders döneminde olan tüm doktora öğrencilerinin seminer dersine tabi olmalarına karar verilmiştir. 2018-02-05 09:35:21
2017-2018 Bahar Yarıyılından itibaren uygulanacak olan Lisansüstü Öğrenci - Danışman Anlaşması ve 24.01.2018 tarihli, 40 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Danışmanlık Yönergesi. (Sadece yeni danışman atananlar ve danışman değişikliği yapanlar danışman anlaşmasını imzalayıp Anabilim Dalına teslim edeceklerdir.)  2018-02-03 00:38:26
Enstitümüz Doktora Programlarına kayıtlı öğrencilerin Tez Savunma Sınavı Jürilerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere altı (6) üyeden oluşması ve danışman öğretim üyesinin oy hakkı olmaması teklifi oybirliği ile Enstitü Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 2018-01-09 15:30:37

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr