Rakamlarla SBE

Duyurular

Başlık
SBE601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği dersi hakkında. 2021-03-01 15:00:00
2020-2021 Bahar Yarıyılında yedek kayıt hakkı kazanan öğrenciler 2021-03-01 10:00:00
2020-2021 Bahar Yarıyılın oryantasyon videosu 2021-02-25 12:00:00
Strateji Geliştirme Dairesi Özel Öğrenci Hesap Numaraları 2021-02-23 13:00:00
Yeni Kayıt Olacak Öğrencilerin Dikkatine 2021-02-19 15:00:00
2020-2021 Bahar giriş sınavı sonuçlarını 19.02.2021 Cuma günü saat 10:00'dan itibaren SBE Bilgi Sistemi - Aday Öğrenci girişi yaparak öğrenebilirsiniz. 2021-02-18 16:00:00
Program Kaydı ve Ekle-Sil fişleri hakkında 2021-02-18 15:00:00
Mülakat notu hesaplanması hakkında 2021-02-12 12:00:00
2020-2021 Bahar Yarıyılı Başvuru ve Kayıt İşlemleri 2021-02-08 10:00:00
2020-2021 Bahar Yarıyılı başvurularında YDS ve ALES puan ibrazı zorunludur. Koşullu başvuru kabul edilmemektedir. İlgili Senato kararı için tıklayınız. 2021-02-08 10:00:00
2020-2021 Bahar Yarıyılı Kontenjanları 2021-01-22 14:00:00
Yeni çalışma saatleri hakkında 2020-12-02 11:00:00
Lisansüstü dersler için HUZEM - Moodle Platformu bağlantısı. 2020-11-12 16:00:00
Tez Savunma Sınavları takvimi hakkında 2020-11-12 15:00:00
ORPHEUS etiketi ile mezuniyete ilişkin, Enstitü Kurulu tarafından, 2020 - 2022 yılları için kabul edilen indexler. 2020-08-20 15:00:00
2020-2021 Akademik Takvimi 2020-07-14 17:00:00
Afet ve salgınlarda, tez aşamasındaki öğrencilere ek süre tanınması hakkında 2020-06-19 10:00:00
Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemi - Tez Onay Sayfası hakkında YÖK kararı 2020-06-08 14:00:00
Erasmus Öğrenim Hareketliliği - Covid 19 bilgilendirme duyurusu 2020-05-04 13:00:00
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE MICROSOFT TEAMS KULLANIM KILAVUZLARI 2020-04-08 15:00:00
Rektörlük - Korona Virüs duyuruları 2020-03-20 09:00:00
YÖK-Yönetmelik Değişiklikleri 2020-03-13 10:00:00
Tez Veri Giriş Rehberi 2019-08-09 14:00:00
ALES geçerlik süresi hakkındaki son YÖK kararı 2018-10-02 14:00:00
Tez önerilerinin YÖK "Tez Otomasyon Sistemi"ne girilmesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 2018-09-27 09:00:00
Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları (28.06.2018) 2018-06-29 08:00:00
YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(20.04.2016) ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(26.11.2016) uyarınca düzenlenen eğitim süreleri 2018-06-14 10:00:00
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarda Kurum içi ve Dışından Alınan Dersler için Uygulanacak Eşdeğerliğe İlişkin İlke ve Esaslar (14.02.2018 tarihli ve 2018-60 sayılı Senato Kararı) 2018-03-01 11:02:14
Üniversitemiz 11.01.2018 tarihli ve 2018-04 sayılı Enstitü Kurulu kararı ile Enstitümüz doktora programlarında yapılan düzenlemelerle 2017-2018 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılından itibaren yeterlik ve tez döneminde olan doktora öğrencileri hariç, ders döneminde olan tüm doktora öğrencilerinin seminer dersine tabi olmalarına karar verilmiştir. 2018-02-05 09:35:21
2017-2018 Bahar Yarıyılından itibaren uygulanacak olan Lisansüstü Öğrenci - Danışman Anlaşması ve 24.01.2018 tarihli, 40 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Danışmanlık Yönergesi. (Sadece yeni danışman atananlar ve danışman değişikliği yapanlar danışman anlaşmasını imzalayıp Anabilim Dalına teslim edeceklerdir.)  2018-02-03 00:38:26
Enstitümüz Doktora Programlarına kayıtlı öğrencilerin Tez Savunma Sınavı Jürilerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere altı (6) üyeden oluşması ve danışman öğretim üyesinin oy hakkı olmaması teklifi oybirliği ile Enstitü Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 2018-01-09 15:30:37

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr