Rakamlarla SBE

Duyurular

Başlık
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOİNFORMATİK ANABİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI 2019-09-11 14:00:00
Pakistan-Türkiye Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı 2019-09-11 09:00:00
2019-2020 GÜZ YARIYILI 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 2019-09-04 12:00:00
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOİNFORMATİK ANABİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU 2019-09-03 10:00:00
Tez Veri Giriş Rehberi 2019-08-09 14:00:00
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından ilaç geliştirme ve tanı kiti alanında uygulamalı proje işbirliği çağrısı açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 2019-08-05 11:00:00
Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursu 2019-07-31 11:00:00
2019-2020 Güz Yarıyılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü 100/2000 YÖK Doktora Burs Kontenjanları için Başvuru Alınacaktır 2019-07-29 12:00:00
II. Gülhane Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı 2019-07-26 16:00:00
2019-2020 Güz Yarıyılı Kontenjanları 2019-07-19 11:00:00
2019-2020 Akademik Takvimi 2019-05-17 15:00:00
​Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri gereğince Enstitümüzden ilişiği kesilen öğrencilerimize ait Yönetim Kurulu Kararları ilişikte sunulmuştur. Bu ilan tebliğ yerine geçer. İlişiği kesilenlere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlgililere tebliğ olunur. 2019-02-26 10:08:26
ORPHEUS Etiketi ile mezuniyet koşulları 2018-10-17 11:00:00
ALES geçerlik süresi hakkındaki son YÖK kararı 2018-10-02 14:00:00
Tez önerilerinin YÖK "Tez Otomasyon Sistemi"ne girilmesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 2018-09-27 09:00:00
Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları (28.06.2018) 2018-06-29 08:00:00
YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(20.04.2016) ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(26.11.2016) uyarınca düzenlenen eğitim süreleri 2018-06-14 10:00:00
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarda Kurum içi ve Dışından Alınan Dersler için Uygulanacak Eşdeğerliğe İlişkin İlke ve Esaslar (14.02.2018 tarihli ve 2018-60 sayılı Senato Kararı) 2018-03-01 11:02:14
Üniversitemiz 11.01.2018 tarihli ve 2018-04 sayılı Enstitü Kurulu kararı ile Enstitümüz doktora programlarında yapılan düzenlemelerle 2017-2018 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılından itibaren yeterlik ve tez döneminde olan doktora öğrencileri hariç, ders döneminde olan tüm doktora öğrencilerinin seminer dersine tabi olmalarına karar verilmiştir. 2018-02-05 09:35:21
2017-2018 Bahar Yarıyılından itibaren uygulanacak olan Lisansüstü Öğrenci - Danışman Anlaşması ve 24.01.2018 tarihli, 40 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Danışmanlık Yönergesi. (Sadece yeni danışman atananlar ve danışman değişikliği yapanlar danışman anlaşmasını imzalayıp Anabilim Dalına teslim edeceklerdir.)  2018-02-03 00:38:26
Enstitümüz Doktora Programlarına kayıtlı öğrencilerin Tez Savunma Sınavı Jürilerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere altı (6) üyeden oluşması ve danışman öğretim üyesinin oy hakkı olmaması teklifi oybirliği ile Enstitü Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 2018-01-09 15:30:37

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr