Rakamlarla SBE

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü ile Kanser Enstitülerinin Lisansüstü Eğitim Öğretim Faaliyetleri Enstitümüz tarafından  yürütülmektedir.

Duyurular

Prof.Dr Aziz Sancar Onur Nişanı Fonu ilk ödülünü Sağlık Bililmleri Enstitüsü'nden Dr Yalın Sencer Şahin kazandı.
2017-04-27 16:54:12

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı ile 2017-2018 Akademik Yılında Güz Dönemi veya 1 Akademik Yıl için yurt dışına gidecek öğrencilerimize 26-27-28 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak olan Oryantasyon Programı hakkında bilgilendirme.
2017-04-19 13:48:45

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mezuniyet Töreni
2017-04-13 13:26:09

Türkiye Fulbright eğitim komisyonu burs bilgilendirme toplantısı sunumu
2017-04-06 13:05:49

“Literatür Tarama ve E-kaynaklar” ile “Mendeley Eğitimi” seminerleri hakkında duyuru.
2017-03-29 14:48:08

Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci süreleri hakkında
2017-03-09 10:30:38

1 Mart 2017 YÖK Lisansüstü Yönetmelik Değişikliği
2017-03-08 10:31:18

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ DERSİ HAKKINDA.
2017-02-23 15:07:14

Enstitümüz Yeni Tez Yazım Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Senato’sunun 17.08.2016 tarih ve 2016-243 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
2016-11-29 09:40:06

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilmiştir).
2016-11-28 09:03:30

"SBE601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği" ders teklifi formları.
2016-11-21 13:52:48

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çalıştay Raporu
2016-07-01 14:08:07

2016-2017 Yılı Akademik Takvimleri
2016-06-03 16:23:19

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri için yapılacak Etik Kurul başvuruları hakkında
2016-06-03 15:52:37

20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
2016-06-03 10:12:52

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr