Rakamlarla SBE

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü ile Kanser Enstitülerinin Lisansüstü Eğitim Öğretim Faaliyetleri Enstitümüz tarafından  yürütülmektedir.

Duyurular

2016-2017 YILI GÜZ YARIYILI DÖNEM SONU ÖZEL ÖĞRENCİ NOTLARI.
2017-01-19 14:09:43

2016 - 2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI
2017-01-09 11:11:39

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik .
2017-01-09 08:55:24

Deney Hayvanları hakkında Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün yazısı.
2017-01-09 08:51:47

EBB274 ve PDR273 Derslerinin "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na Eşdeğer SAYILMAYACAĞI hakkında karar.
2016-12-09 09:12:30

Enstitümüz Yeni Tez Yazım Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Senato’sunun 17.08.2016 tarih ve 2016-243 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
2016-11-29 09:40:06

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilmiştir).
2016-11-28 09:03:30

Türk Eğitim Vakfı'nın 2017-2018 Öğretim Yılı Karşılıksız Doktora Bursları hakkında duyurusu.
2016-11-25 09:52:08

"SBE601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği" ders teklifi formları.
2016-11-21 13:52:48

Enstitümüz 03.11.2016 tarihinden itibaren eski yeri olan Sıhhıye yerleşkesi Rektörlük binası asma katında hizmet vermeye başlamıştır.
2016-11-04 15:49:01

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çalıştay Raporu
2016-07-01 14:08:07

2016-2017 Yılı Akademik Takvimleri
2016-06-03 16:23:19

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri için yapılacak Etik Kurul başvuruları hakkında
2016-06-03 15:52:37

20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
2016-06-03 10:12:52

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr