Rakamlarla SBE

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programlarından ORPHEUS etiketi ile mezuniyet 16 Nisan 2018 tarihinde onaylanmıştır.


TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı 

Duyurular

IV. Danışman Eğitimi Çalıştayı Atölye Grupları (Güncel)
2021-06-17 15:00:00

IV. Danışman Eğitimi Çalıştayı Programı
2021-06-15 12:00:00

Biyoinformatik Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Gülşah Merve Kılınç Tübitak 3501 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
2021-05-17 12:00:00

SBE601 Araştırma Yöntemleri Araştırma ve Yayın Etiği dersi sınav bilgileri.
2021-05-06 10:00:00

Enstitümüz Lisanslı Zoom Hesabı Kullanım Takvimi
2021-03-18 10:00:00

SBE601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği dersi hakkında.
2021-03-01 15:00:00

Lisansüstü dersler için HUZEM - Moodle Platformu bağlantısı.
2020-11-12 16:00:00

Tez Savunma Sınavları takvimi hakkında
2020-11-12 15:00:00

ORPHEUS etiketi ile mezuniyete ilişkin, Enstitü Kurulu tarafından, 2020 - 2022 yılları için kabul edilen indexler.
2020-08-20 15:00:00

Afet ve salgınlarda, tez aşamasındaki öğrencilere ek süre tanınması hakkında
2020-06-19 10:00:00

Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemi - Tez Onay Sayfası hakkında YÖK kararı
2020-06-08 14:00:00

Erasmus Öğrenim Hareketliliği - Covid 19 bilgilendirme duyurusu
2020-05-04 13:00:00

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE MICROSOFT TEAMS KULLANIM KILAVUZLARI
2020-04-08 15:00:00

Rektörlük - Korona Virüs duyuruları
2020-03-20 09:00:00

YÖK-Yönetmelik Değişiklikleri
2020-03-13 10:00:00

Tez Veri Giriş Rehberi
2019-08-09 14:00:00

ALES geçerlik süresi hakkındaki son YÖK kararı
2018-10-02 14:00:00

Tez önerilerinin YÖK "Tez Otomasyon Sistemi"ne girilmesi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
2018-09-27 09:00:00

Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları (28.06.2018)
2018-06-29 08:00:00

YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(20.04.2016) ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(26.11.2016) uyarınca düzenlenen eğitim süreleri
2018-06-14 10:00:00

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarda Kurum içi ve Dışından Alınan Dersler için Uygulanacak Eşdeğerliğe İlişkin İlke ve Esaslar (14.02.2018 tarihli ve 2018-60 sayılı Senato Kararı)
2018-03-01 11:02:14

Üniversitemiz 11.01.2018 tarihli ve 2018-04 sayılı Enstitü Kurulu kararı ile Enstitümüz doktora programlarında yapılan düzenlemelerle 2017-2018 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılından itibaren yeterlik ve tez döneminde olan doktora öğrencileri hariç, ders döneminde olan tüm doktora öğrencilerinin seminer dersine tabi olmalarına karar verilmiştir.
2018-02-05 09:35:21

2017-2018 Bahar Yarıyılından itibaren uygulanacak olan Lisansüstü Öğrenci - Danışman Anlaşması ve 24.01.2018 tarihli, 40 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Danışmanlık Yönergesi. (Sadece yeni danışman atananlar ve danışman değişikliği yapanlar danışman anlaşmasını imzalayıp Anabilim Dalına teslim edeceklerdir.) 
2018-02-03 00:38:26

Enstitümüz Doktora Programlarına kayıtlı öğrencilerin Tez Savunma Sınavı Jürilerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere altı (6) üyeden oluşması ve danışman öğretim üyesinin oy hakkı olmaması teklifi oybirliği ile Enstitü Kurulu tarafından kabul edilmiştir.
2018-01-09 15:30:37

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr