Rakamlarla SBE

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü ile Kanser Enstitülerinin Lisansüstü Eğitim Öğretim Faaliyetleri Enstitümüz tarafından  yürütülmektedir.

Duyurular

SBE 601 Araştrıma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği Dersi Genel Sınavı 30 Mayıs Salı 13.30-14.30 saatler arasında Diş Hekimliği Fakültesi 5 Nolu Anfi ve Erdem Yakut Anfisi'nde yapılacaktır.
2017-05-22 10:12:05

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi
2017-05-16 17:44:42

1 Mart 2017 tarihli YÖK yayınına ilişkin, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği değişikliği
2017-05-16 10:25:08

09. 11. 2016 tarihli senato kararı ile kabul edilen 2017-2018 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı'ndan itibaren uygulanacak olan ALES-Dil puanları
2017-05-03 13:31:51

Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci süreleri hakkında
2017-03-09 10:30:38

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ DERSİ HAKKINDA.
2017-02-23 15:07:14

Enstitümüz Yeni Tez Yazım Kılavuzu Hacettepe Üniversitesi Senato’sunun 17.08.2016 tarih ve 2016-243 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
2016-11-29 09:40:06

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilmiştir).
2016-11-28 09:03:30

"SBE601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği" ders teklifi formları.
2016-11-21 13:52:48

Yüksek Lisans ve Doktora tezleri için yapılacak Etik Kurul başvuruları hakkında
2016-06-03 15:52:37

20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
2016-06-03 10:12:52

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr