Rakamlarla SBE

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri için yapılacak Etik Kurul Başvuruları hakkında duyuru

Öğretim Üyelerinin Dikkatine
Yüksek Lisans ve Doktora tezleri için yapılacak etik kurul başvurusu için Hacettepe Üniversitesi’nin araştırma http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/index.php ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun bilimsel araştırma ve yayın etiği ile ilgili kurallara http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/yayinetigi/YOKYonerge.pdf uyulması gereklidir. Tez danışmanlığını yürüttüğünüz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin doğru etik kurula başvuru yaptığının kontrolü ve etik kurul kararının enstitü müdürlüğüne iletilmesi için gereğini rica ederiz.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Uzman Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr