Rakamlarla SBE

Strateji Geliştirme Dairesi Özel Öğrenci Hesap Numaraları
  • Doktora dersleri için                      : TR82 0001 2001 5410 0006 0003 59
  • Tezli Yüksek Lisans dersleri için   : TR12 0001 2001 5410 0006 0003 58
  • Tezsiz Yüksek Lisans dersleri için: TR39 0001 2001 5410 0006 0003 57

Alıcı kısmına HACETTEPE ÜNİVERSİTE Sİ STRATEJİ GELİŞTİRME yazılması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr