Rakamlarla SBE

Yüksek Lisanstan Doktoraya Devam İşlemleri

            DOKTORAYA DEVAM

  • Doktoraya Devam Etmek İsteyen ÖYP/Öncelikli Alanlarda görevli araştırma görevlilerinin kesin kayıt döneminden en az bir hafta öncesinde tez savunma sınavını vermiş tezini Enstitümüze teslim etmiş ve kabul görmüş olması, mezun olmuş olmaları gerekmektedir.
  • Doktoraya devam etmek isteyen öğrencilerin söz konusu programın asgari şartlarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.
  • Mezun durumundaki öğrencilerin doktoraya devam talepleri alınmak üzere ilgili anabilim dallarına Enstitümüz tarafından görüş sorulur.
  • Anabilim Dalı Başkanlığınca doktoraya devam etmeleri uygun bulunan öğrencilerin dilekçeleri istenir ve bu kapsamda akademik kurul kararı alınır.
  • Anabilim Dalı Başkanlığınca öğrencilerden alınan dilekçeler ve Akademik Kurul Kararları Enstitümüze İletilir.
  • Enstitümüz tarafından söz konusu kişiler hakkında Yönetim Kurulu Kararı alınarak YÖK Başkanlığına iletilmek üzere Üniversitemiz ÖYP Koordinatörlüğüne gönderilir.
  • Öğrenciler kesin kayıt döneminde Kayıt İçin Gerekli Belgeler kısmında bulunan belgeleri tamamlayarak Enstitümüz Personel İşleri biriminde kayıt yaptırırlar.
  • YÖK Başkanlığının uygun görüşü Personel Daire Başkanlığı tarafından Enstitümüze ulaşır ve kişilerin kaynak aktarımlarının yapılabilmesi için YÖKSİS veri tabanına bilgileri girilmek üzere ÖYP Koordinatörlüğüne bilgi verilir.

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Öğr. Gör. Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr