Rakamlarla SBE

Tez ve Mezuniyet İşlemleri

Tez İşlemleri

 • Tez Yazım kılavuzu
 • EndNote® Tez Kaynak Dizini
  • Tez yazımı sırasında Kaynaklar Dizini oluşturmak için EndNote® kullanımı,

   EndNote® yazılımını bilgisayarınıza yüklendikten sonra H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün temel aldığı  VANCOUVER kaynak gösterme sitiline göre Kaynaklar Dizinini oluşturabilirsiniz. EndNote® Programı ve kullanımı hakkında detaylı bilgiye Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi'nden erişebilirsiniz.

 • Turnitin
  • Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesinde Kullanılması
   Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin, jüri üyelerine dağıtacakları tez nüshalarının ekinde, danışman tarafından onaylanmış ve imzalanmış “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu” formunu da teslim etmeleri zorunludur.
   Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması
   Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için Enstitü’ye teslim edeceği tezinin basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren dosya kullanılarak alınmış yenibir intihal raporundaki bilgiler ile hazırlanıp tez danışmanı tarafından onaylanmış ikinci bir “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu”nu sağlamakla yükümlüdür.

   1. Turnitin Kullanımı hakkında detaylı bilgileri buradan öğrenebilirsiniz.
   2. Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları
 • Tez Teslim Süreci (Ayrıntılı bilgi mezuniyet işlemleri kısmındadır.) 

Mezuniyet İşlemleri

Doktora

TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ:

Tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması

 1. Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.
 2. Tez savunma sınavı jürisi danışmanın ve ilgili anabilim dalı kurulunun önereceği en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere altı asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan belirlenecek iki yedek öğretim üyesinden oluşmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Tez izleme komitesi üyeleri savunma jürisinin doğal üyesidir. Danışmanın oy hakkı yoktur. İkinci tez danışmanı (var ise) oy hakkı olmaksızın juride yer alabilir.
 3. Tez ve tez çalışması orijinallik teslim formunun savunma sınavından önce tez ve orijinallik raporu teslim edilirken imzalatılmalıdır ve mezuniyet aşamasında Enstitüye teslim edilmelidir.
 4. Tez, jüri üyelerine sunulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç otuz gün içinde jüri toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

SINAV SONRASI:

Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci;

 1. Tezini ciltletmeden önce düzeltmeleri yapılmış ciltlenmeye hazır halinin bir çıktısını ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış Tez Onay Sayfasının orjinalini enstitü öğrenci işlerine getirerek Tez yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ettirir.
 2. Basıma uygun bulunan tezin onay sayfası Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.
 3. Öğrenci sınav tarihinden en geç 30 gün içerisinde aşağıdaki istenen belgelerle ciltlenmiş tezlerini enstitüye teslim eder.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER' den istenilen belgeler.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER' den istenilen belgeler.


Tezli Yüksek Lisans

TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ:

Yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması

 1. Öğrenci, tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini  jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.
 2. Savunma sınavı jürisi, akademik anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, en az biri Üniversitenin içindeki başka bir anabilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl; en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktora derecesine sahip öğretim görevlileriden oluşur. Öğretim elemanı sayısının sınırlı olması durumunda jüriler üç kişiden oluşur. Tez danışmanı jürinin doğal üyesidir. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
 3. Tez ve tez çalışması orijinallik teslim formunun savunma sınavından önce tez ve orijinallik raporu teslim edilirken imzalatılmalıdır ve mezuniyet aşamasında Enstitüye teslim edilmelidir.
 4. Tez  çalışması , jüri üyelerine sunulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim edildiği tarihten itibaren on beşinci ve otuzuncu günler arasında jüri toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

SINAV SONRASI:

Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci;

 1. Tezini ciltletmeden önce düzeltmeleri yapılmış bir çıktısını ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış Tez Onay Sayfasının orjinalini enstitü öğrenci işlerine getirerek Tez yazım kurallarına uygunluğunu kontrol ettirir.
 2. Basıma uygun bulunan tezin onay sayfası Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.
 3. Öğrenci sınav tarihinden en geç 30 gün içerisinde aşağıdaki istenen belgelerle ciltlenmiş tezlerini enstitüye teslim eder.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER' den istenilen belgeler.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER' den istenilen belgeler.


Tezsiz Yüksek Lisans

DÖNEM PROJESİ TESLİMİ :

 1. Tezsiz Programlarda Dönem Projesi kabul edilen öğrenciler Anabilim Dalından Dönem Projesi kabul edildiğine dair yazı Enstitüye geldikten sonra en kısa sürede istenen belgeleri Enstitü Öğrenci İşlerine teslim etmek zorundadırlar.

DÖNEM PROJESİ'NİN SBE BİLGİ SİSTEMİNE İŞLENMESİ :

 1. Dönem Projesi dersini kodlayan öğrenciler aynı zamanda proje adını Türkçe ve İngilizce olarak SBE Bilgi Sistemine girmek zorundadır.

DÖNEM PROJESİ TESLİM SÜRECİ

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLER'den istenilen belgeler.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER'den istenilen belgeler.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
sbe@hacettepe.edu.tr

Webmaster: Uzman Onur ASLANER

onuraslaner@hacettepe.edu.tr

 

bodrum escort escort bodrum