Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Orpheus2
Programlar
 1. Adölesan Sağlığı Doktora
 2. Afetlerde Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
 3. Aile Sağlığı Doktora
 4. Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri Tezli Yüksek Lisans
 5. Analitik Kimya Doktora
 6. Analitik Kimya Tezli Yüksek Lisans
 7. Anatomi Doktora
 8. Anatomi Tezli Yüksek Lisans
 9. Aşı Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans
 10. Beden Eğitimi ve Spor Doktora
 11. Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans
 12. Beslenme Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
 13. Beslenme ve Diyetetik Doktora
 14. Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans
 15. Beslenme ve Gıda Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
 16. Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Doktora
 17. Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Tezli Yüksek Lisans
 18. Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Tezsiz Yüksek Lisans
 19. Biyofizik Doktora
 20. Biyofizik Tezli Yüksek Lisans
 21. Biyoinformatik Doktora (İngilizce)
 22. Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans
 23. Biyoistatistik Bütünleşik Doktora
 24. Biyoistatistik Doktora
 25. Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans
 26. Biyokimya Doktora
 27. Biyokimya Tezli Yüksek Lisans
 28. Cerrahi Doktora
 29. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora
 30. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
 31. Çevre Hekimliği Tezli Yüksek Lisans
 32. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora
 33. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
 34. Çocuk İstismarı ve İhmali Tezsiz Yüksek Lisans
 35. Çocuk Ortopedisi ve Çocuk Omurga Cerrahisi Tezsiz Yüksek Lisans
 36. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora
 37. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
 38. Dil ve Konuşma Terapisi Doktora
 39. Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans
 40. Diyetetik Tezli Yüksek Lisans
 41. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora
 42. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
 43. Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Doktora
 44. Eczacılık İşletmeciliği ve Mevzuatı Tezli Yüksek Lisans
 45. Eczacılık Temel Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
 46. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Doktora
 47. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Tezli Yüksek Lisans
 48. Endodonti Doktora
 49. Epidemiyoloji Doktora
 50. Epidemiyoloji Tezli Yüksek Lisans
 51. Ergoterapi Doktora
 52. Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans
 53. Farmakognozi Doktora
 54. Farmakognozi Tezli Yüksek Lisans
 55. Farmakoloji Doktora
 56. Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans
 57. Farmasötik Biyoteknoloji Doktora
 58. Farmasötik Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans
 59. Farmasötik Botanik Tezli Yüksek Lisans
 60. Farmasötik Kimya Doktora
 61. Farmasötik Kimya Tezli Yüksek Lisans
 62. Farmasötik Teknoloji Doktora
 63. Farmasötik Teknoloji Tezli Yüksek Lisans
 64. Farmasötik Teknoloji Tezsiz Yüksek Lisans
 65. Farmasötik Toksikoloji Bütünleşik Doktora
 66. Farmasötik Toksikoloji Doktora
 67. Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans
 68. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora
 69. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans
 70. Fizyoloji Doktora
 71. Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans
 72. Genetik Doktora
 73. Halk Sağlığı Doktora
 74. Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora
 75. Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
 76. Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans
 77. Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans
 78. Hareket ve Antreman Bilimleri Doktora
 79. Hareket ve Antreman Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
 80. Hastane Eczacılığı Tezsiz Yüksek Lisans
 81. Hemşirelik Esasları Doktora
 82. Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans
 83. Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Bütünleşik Doktora
 84. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
 85. Histoloji-Embriyoloji Doktora
 86. İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora
 87. İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
 88. İlaçta Ar-Ge Tezsiz Yüksek Lisans
 89. İleri Nörolojik Bilimler Doktora
 90. İleri Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimler Tezli Yüksek Lisans
 91. İleri Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doktora
 92. İleri Yenidoğan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans
 93. İmmünoloji Doktora
 94. İmmünoloji Tezli Yüksek Lisans
 95. İnme ve Girişimsel Tedavi Tezli Yüksek Lisans
 96. İş Sağlığı Doktora
 97. İş Sağlığı Tezli Yüksek Lisans
 98. Kanser Biyokimyası Tezli Yüksek Lisans
 99. Kanser Epidemiyolojisi Tezli Yüksek Lisans
 100. Kardiopulmoner Rehabilitasyon Doktora
 101. Kardiopulmoner Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans
 102. Klinik Araştırmalar Tezsiz Yüksek Lisans
 103. Klinik Beslenme Tezsiz Yüksek Lisans
 104. Klinik Eczacılık Doktora
 105. Klinik Eczacılık Tezli Yüksek Lisans
 106. Klinik Eczacılık Tezsiz Yüksek Lisans
 107. Klinik Nörolojik Bilimler Tezsiz Yüksek lisans
 108. Konsültasyon-Liyeson Psikiyatrisi Tezsiz Yüksek Lisans
 109. Kozmetoloji Tezli Yüksek Lisans
 110. Kozmetoloji Tezsiz Yüksek Lisans
 111. Kök Hücre Doktora
 112. Kök Hücre Tezli Yüksek Lisans
 113. Mikrobiyoloji Doktora
 114. Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans
 115. Moleküler Metabolizma Doktora
 116. Nöro-Elektrofizyoloji Doktora
 117. Nöroloji Fizyoterapistliği Doktora
 118. Nöroloji Fizyoterapistliği Tezli Yüksek Lisans
 119. Odyoloji Doktora
 120. Odyoloji Tezli Yüksek Lisans
 121. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora
 122. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Tezli Yüksek Lisans
 123. Oral Biyoloji Doktora
 124. Oral Diyagnoz ve Radyoloji Doktora
 125. Ortodonti Doktora
 126. Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora
 127. Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans
 128. Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans
 129. Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans
 130. Pediatrik Onkoloji Tezli Yüksek Lisans
 131. Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar Tezsiz Yüksek Lisans
 132. Pedodonti Doktora
 133. Periodontoloji Doktora
 134. Protez Doktora
 135. Protez-Ortez ve Biyomekani Doktora
 136. Protez-Ortez ve Biyomekani Tezli Yüksek Lisans
 137. Psikiyatri Hemşireliği Doktora
 138. Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans
 139. Radyofarmasi Doktora
 140. Radyofarmasi Tezli Yüksek Lisans
 141. Radyoterapi Fiziği Doktora
 142. Radyoterapi Fiziği Tezli Yüksek Lisans
 143. Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Tezli Yüksek Lisans
 144. Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) (Uzaktan Öğretim)
 145. Sağlık Eğitimi Doktora
 146. Sağlık Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
 147. Sağlık Politikaları ve Yönetimi Doktora
 148. Sağlık Politikaları ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
 149. Sosyal Pediatri Doktora
 150. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Doktora
 151. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans
 152. Spor Fizyoterapistliği Doktora
 153. Spor Fizyoterapistliği Tezli Yüksek Lisans
 154. Tedavi Doktora
 155. Temel Cerrahi Araştırmalar Doktora
 156. Temel İmmünoloji Tezli Yüksek Lisans
 157. Temel Nörolojik Bilimler Doktora
 158. Temel Nörolojik Bilimler Doktora (İngilizce)
 159. Tıbbi Biyoloji Doktora
 160. Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans
 161. Tıbbi Farmakoloji Doktora
 162. Tıbbi Farmakoloji Tezli Yüksek Lisans
 163. Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları Tezsiz Yüksek Lisans
 164. Tıp Eğitimi Doktora
 165. Tıp Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
 166. Tıp Etiği ve Tarihi Doktora
 167. Toplu Beslenme Sistemleri Tezli Yüksek Lisans
 168. Toplum Ağız Diş Sağlığı Doktora
 169. Toplum Beslenmesi Tezli Yüksek Lisans
 170. Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Doktora
 171. Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Tezli Yüksek Lisans
 172. Üroonkoji Tezsiz Yüksek Lisans