Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Orpheus2
Misyon ve Vizyon
Misyonumuz
”Sağlık Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin kendi
potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek
bir ortamda, en üst düzeyde lisansüstü eğitim
verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime
katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi
amaçlar”
a
 
Vizyonumuz
”Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri
alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası
düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan,
değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen
bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmayı
amaçlamıştır.”